Jandarmii ilfoveni, la datorie!

Prima reuniune a Colegiului Prefectural Ilfov din anul 2023 a avut pe Ordinea de zi prezentarea activității desfășurate și a rezultatelor obținute de Inspectoratul de Jandarmi Județean (IJJ) ”Lascăr Catargiu” Ilfov în anul 2022, inspector șef Bogdan Enescu precizând că, folosind efectivele la dispoziție ale IJJ Ilfov, anul trecut, s-au executat 8.444 misiuni de ordine şi siguranţă publică cu un efectiv total de 23.025 jandarmi. Au fost, astfel, 591 misiuni de asigurare a ordinii publice, cu un efectiv de 2.696 cadre; 6.341 misiuni de menţinere a ordinii publice, cu un efectiv de 16.261 cadre și 1.085 acţiuni pentru punerea în aplicare a mandatelor de aducere, cu 2.146 jandarmi.

Articol apărut în Jurnalul de Ilfov, ediția print nr. 636

”Cooperarea cu structurile M.A.I. din întreaga zonă de responsabilitate a unităţii a avut un caracter continuu şi s-a desfăşurat fără sincope. Apreciem ca fiind foarte bune relaţiile de colaborare cu structurile cu atribuţii în domeniul ordinii şi siguranţei publice din cadrul Sistemului Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională, cu Instituţia Prefectului judeţului Ilfov şi administraţia publică locală, cu societatea civilă şi cu mass-media. Este necesar ca aceste relaţii să fie menţinute şi în anul 2023, ca o garanţie a îndeplinirii la cei mai înalţi parametri de performanţă, a atribuţiilor conferite de lege, în scopul asigurării unui climat optim de ordine şi siguranţă publică, în zona de responsabilitate teritorială”, a precizat Bogdan Enescu.

Acesta s-a referit, însă, și la subdimensionarea numărului de jandarmi, la nivelul județului Ilfov, deși populația este într-o permanentă creștere, organigrama Inspectoratului păstrându-se la nivelul anului 1996, când Sectorul Agricol Ilfov a devenit județul Ilfov. Legat de această situație, prefectul județului, Simona Neculae, a precizat că instituția vine în întâmpinarea problemelor cu personalul evidențiate și a propus ca, în perioada imediat următoare (până la data de 15 februarie), să aibă loc o întâlnire de lucru pentru discutarea și fundamentarea cu argumente a unei viitoare solicitări către Guvern, pentru mărirea numărului de posturi atribuite IJJ Ilfov. Și, nu numai, în condițiile în care numărul insuficient de posturi este o problemă generală în deconcentratele ilfovene, în condițiile în care, datele preliminare ale ultimului recensământ al populației indică o creștere, ”pe hârtie”, a numărului ilfovenilor cu 40%, față de octombrie 2011. În practică, însă, această cifră este una mult mai mare, mai ales comparativ cu 1996.

Planuri pentru 2023

Principalele direcții de acțiune pentru anul în curs ale IJJ ”Lascăr Catargiu” Ilfov, conturate pe baza unei analize SWOT, menționează con­solidarea ”punctelor tari” prin cunoașterea și gestionarea eficientă a situației operative; menținerea și dezvoltarea relațiilor de cooperare existente; valorificarea experienței manageriale a personalului cu funcții de conducere; dezvoltarea fundamentării deciziei pe baza informațiilor de interes operativ și valorificarea potențialului și experienței personalului unității. Identificarea ”punctelor slabe” și stabilirea unui set de măsuri integrat pentru eliminarea acestora sunt posibile prin găsirea și aplicarea unor măsuri de natură managerială pentru eliminarea rutinei și abordărilor superficiale ale unor cadre, în activitatea curentă; creșterea gradului de dotare, mai ales pe linia mobilității structurilor de intervenție sau compensarea structurii organizatorice subdimensionate, neadaptate la zona de responsabilitate, prin organizarea superioară a misiunilor.

”Minimizarea ame­nință­rilor” se preconizează a se realiza prin iden­tificarea de noi forme de combatere a diversificării fenomenului infracțional; continuarea și dezvoltarea caracterului eminamente preventiv al activității și misiunilor specifice și diversificarea și interoperaționalizarea acțională a structurilor operative pentru acțiune integrată în activitatea de prevenire și combatere a amenințărilor teroriste.

Și, nu în ultimul rând, în ceea ce privește ”valorificarea oportunităților”, direcțiile de acțiune ale anului în curs vizează accelerarea proceselor de simplificare administrativă și transformarea digitală a servicilor publice și a procedurilor interne de lucru; dezvoltarea și diversificarea nivelului de pregătire profesională a cadrelor, prin adaptarea la cerințele operaționale, manageriale și instituționale; expoloatarea mai eficientă a suportului managerial și tehnic asigurat de Inspectoratul General al Jandarmeriei și Ministerul Afacerilor Interne; intensificarea cooperării cu Gruparea Mobilă Ploiești, organizarea mai eficientă a cooperării cu Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București și Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei în scopul asigurării unui suport operațional reciproc pentru misiunile cu grad de risc ridicat sau de mai mare amploare și creșterea componentei de analiză a informațiilor de interes operativ în planificarea și organizarea misiunilor, în vederea optimizării raportului misiuni – resurse alocate – finalitate.