Exercițiu de mobilizare, cu rezultate bune

Într-un secenariu semi-fictiv de declarare a stării de mobilizare parţială instituțiile publice și operatorii economici din Ilfov au dovedit că sunt în măsură să își îndeplinească atribuțiile ce le revin

Săptămâna trecută, pentru câteva zile a avut loc, în Ilfov (și în județul Călărași), exercițiul de mobilizare “MOBEX IF – CL – 21”, menit să verifice stadiului pregătirii populației, economiei și a teritoriului pentru apărare. Exercițiul a fost organizat de Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, iar la finalul acestuia, vineri, 16 aprilie, col. Costel Cristi Tudosie, șeful Structurii Teritoriale Probleme Speciale Ilfov a prezentat câteva aspecte, care au putut fi făcute publice, din bilanțul exercițiului.

Articol apărut în Jurnalul de Ilfov, ediția print nr. 545

Așadar, scopul exerciţiului de mobilizare a constat în verificarea/evaluarea stadiului de realizare a măsurilor şi acţiunilor care se desfăşoară în vederea creării condiţiilor necesare pentru punerea în aplicare a planului de mobilizare, precum şi a modului în care sunt îndeplinite obligaţiile ce revin instituţiilor, celorlalte autorităţi ale administraţiei publice şi operatorilor economici, pe linia pregătirii economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare.

Exercițiul a avut loc după o perioadă de 12 ani de la ultimul de acest tip, care oricum, la acel moment, nu s-a derulat la un asemenea nivel, și s-a desfăşurat sub formă de aplicaţie metodică, pe baza unui scenariu semi-fictiv, adecvat îndeplinirii obiectivelor exercitiului. Organizatorii au făcut mențiunea că evenimentele derulate în cadrul exercițiului nu au avut nici o legătură cu situaţia geostrategică actuală şi nu au lezat și nu lezează demnitatea nici unuia dintre statele vecine sau din proximitatea României.

În cadrul scenariului s-a simulat declararea stării de mobilizare parţială şi punerea în aplicare a Planului de mobilizare a economiei naţionale pentru apărare, a Programului cu obiectivele de pregătire operativă a teritoriului pentru apărare, a Sistemului de priorităţi şi alocare a resurselor pentru apărare, a Planului de rechiziţii de bunuri şi prestări de servicii în interes public, a execuţiei bugetului de stat pentru război, precum şi îndeplinirea funcţiilor de sprijin pe timpul situaţiilor de urgenţă civilă în judeţul Ilfov. Au fost evaluate posibilitățile unor instituţii publice şi operatori economici de a asigura, în caz de mobilizare sau război, produse şi servicii specifice domeniului lor de activitate, posibilitatea continuării activităților economico-sociale şi s-a încercat identificarea operatorilor economici potenţiali furnizori de produse şi servicii pentru apărare.

S-au verificat o serie de elemente, precum:

=posibilităţi de realizare a sarcinilor stabilite în Planul de mobilizare la unii operatori economici, instituţii şi autorităţi publice din judeţ;

=gradul de viabilitate a documentelor de mobilizare întocmite la nivelul judeţului şi a modului de cooperare între instituţiile cu responsabilităţi în domeniu;

=potenţialul economic şi uman, care poate fi utilizat pentru susţinerea efortului de apărare prin simularea punerii în aplicare a Planului de mobilizare la nivelul judeţului şi pe anumite ramuri economice;

=modul în care au fost îndeplinite obligaţiile ce revin, potrivit legii, instituţiilor, autorităţilor administraţiei publice şi operatorilor economici din judeţ, pe linia pregătirii economiei şi a teritoriului pentru apărare;

=modul de organizare şi pregătire a rechiziţiilor de bunuri şi prestărilor de servicii în interes public, la nivel judeţean;

=modul de alocare a resurselor planificate pentru consumul raţionalizat al populaţiei;

=măsurile întreprinse și documentele elaborate în scopul asigurării forţei de muncă necesare realizării sarcinilor prevăzute în Planul de mobilizare;

=activitatea specifică a Comisiilor pentru probleme de apărare.

”Pentru fiecare domeniu în parte, respectiv – administraţia publică locală şi pregătirea teritoriului pentru apărare, industrie, transporturi, comunicaţii și tehnologia informației, sănătate, agricultură, alimentaţie şi protecţie sanitar-veterinară, finanțe publice și asigurarea forței de muncă sau rechiziţia de bunuri și prestările de servicii s-au format echipe de observare-evaluare, constituite conform domeniilor de responsabilitate specifice exercițiului, conduse de ofițeri/consilieri din cadrul ANRSPS și având în compunere atât reprezentanți ai MApN, cât și reprezentanți ai ministerelor de resort. Pentru toate aceste domenii, la nivelul județului Ilfov au fost stabilite UAT-uri, instituții publice deconcentrate și operatori economici care au fost evaluați. Potrivit raportului de primă impresie, întocmit în urma desfășurării exercițiului, echipa de evaluare a constatat că instituțiile publice și operatorii economici verificați sunt în măsură să își îndeplinească atribuțiile ce le revin; operatorii economici identificați ca potențiali furnizori de produse și servicii pentru apărare dispun de capacități și utilaje de producție, care pot fi folosite în scopul susținerii efortului național de apărare și pot asigura unele cereri de produse și servicii solicitate de către forțele sistemului național de apărare; județul Ilfov este în măsură să susțină efortul național de apărare prin punerea în aplicare a planurilor specifice din domeniul pregătirii economiei naționale și a teritoriului pentru apărare”, ne-a declarat col. Costel Cristi Tudosie. Acesta a menționat la final că, deși instituția pe care o reprezintă la nivel județean poate că nu este chiar vizibilă în toate situațiile, este una foarte utilă. ”Planurile și situațiile pe care le întocmim trebuie să aibă la bază date reale din toate domeniile de activitate, pentru că, până la mobilizare și război ne putem lovi de situațiii de urgență, calamități, iar ANRSPS intervine și în astfel de situații”, a mai spus col. Tudosie.