Întrunirea generală, pe anul 2012, a Ligii Primarilor din judeţul Ilfov, s-a desfăşurat joi, 27 septembrie, la Palatul Ştirbei din Buftea, sub conducerea preşedintelui li-gii, primarul din Ștefănești, Anghel Rababoc. Au participat prefectul judeţului, Florentina Pencea, preşedintele CJ Marian Petrache, viceprefectul Lilian Onescu, vicepre-şedintele CJ Cristina Manicea, precum şi Comitetul Director al ligii, format din Gheorghe Pistol, Nicolae Cismaru, Marian Ghenu şi Mircea Minea, în calitate de directori.

Primele alocuţiuni au fost susţinute de secretarul general al ligii, Ioan M. Teodorescu, şi de către profesorul universitar doctor Gheorghe Dobrican. Au fost prezenta-te materiale din partea Direcţiei pentru Agricultură Ilfov, Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură Ilfov, Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, Agenţiei pentru Protecţia Mediului Ilfov, Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov, Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România- filiala judeţului Ilfov.  

Liga Primarilor din Ilfov a lansat un apel Preşedintelui României, Guvernului şi Parlamentului, pentru retrocedarea Palatului Administrativ al Judeţului Ilfov, clădire aflată în Bucureşti, strada Ilfov nr. 4-6. Palatul a fost trecut abuziv în proprietatea statului în perioada comunistă, aflându-se azi în administrarea RA-APPS.

În cadrul lucrărilor Ligii Primarilor, a fost propus Programul de măsuri pe anii 2012-2017, dintre care am reţinut:

 Susţinerea demersurilor pentru reactivarea funcţiei de ”Avocat al Ligii Primarilor”

 Susţinerea demersurilor pentru înfiinţarea a două judecătorii noi, în Nordul şi Estul judeţului Ilfov.  

 Colaborarea cu pri­marii şi cu conducerile serviciilor deconcentrate pentru continuarea şi urgentarea implementării programelor de finanţare – Programul Operaţi-onal Regional, prin Agenţia de Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov, axele 1-6, şi Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, suplimentat prin Planul European de Redre-sare Economică, axele 1-3. 

 Susţinerea îmbu­nă­tăţirii condiţiilor de transport în localităţile ilfovene, cu autobuze şi microbuze aparţinând RATB şi administraţiilor locale, precum şi urgentarea înfiinţării Regiei Autonome de Transport Ilfov.

 Susţinerea creşterii gradului de urbanizare a localităţilor din Ilfov şi promovarea oraşelor Buftea şi Voluntari ca municipii.

 Urgentarea dublării Şoselei de Centură a Capitalei şi construirea podurilor peste linia de centură, la intrările în Bucureşti prin Domneşti şi Popeşti Leordeni; rezol-varea blocajului  din zona DN 1, la ieşirea din Corbeni, şi pe autostrada  A1, în zona comercială Militari.


Ilfov-primul loc în ţară la ­persoane, camere și ­suprafaţă per gospodărie

În cadrul lucrărilor Ligii au fost prezentate rezultatele provizorii ale Recensământului populaţiei și locuinţelor, desfășurat în 2011. În Ilfov au fost 1.466 sectoare de recensământ. Datele provizorii obţinute sunt urmă­toarele: populaţie stabilă – 364.241 persoane, locul 25 între judeţele României; gospodării – 116.325; locuinţe – 142.582; clădiri – 111.463, din care 219 clădiri cu spaţii colective de locuit. Cele mai populate localităţi ale Ilfo­vului sunt Voluntari – 38.680 locuitori, Pantelimon – 23.309, Buftea- 21.960, Popești Leordeni – 20.215, Bragadiru – 14.410, Chiajna – 13.261, Chitila – 13.229, Otopeni – 12.671. Alte localităţi cu peste 10.000 locuitori sunt Jilava, Măgurele, Cernica și Brănești. Cele mai mici localităţi sunt Copăceni – 3.048 locuitori, Nuci – 3.038 și Dărăști-Ilfov, cu 2.957 locuitori. 

Din totalul locuitorilor, 94,4 la sută s-au declarat români, 4,2 la sută romi, 0,1 la sută turci, 0,1 la sută maghiari, iar restul de diverse alte etnii. Cei mai mulţi romi s-au declarat la Glina-1.685 persoane (11 la sută), Buftea- 1.490 (9,7 la sută), Jilava- 1.467 (9,5 la sută). Cei mai puţini sunt la Dărăști, Snagov, Periș, Otopeni, Dragomirești Vale și Gruiu, cu ponderi în jurul a 0,1 la sută.  

Mărimea medie a unei gospodării ilfovene este de 3,1 persoane per gospodărie. Din acest punct de vedere, Ilfovul este pe primul loc în ţară, media naţională fiind de 2,66 persoane/ gospodărie. Și la numărul mediu de camere de locuit pe o locuinţă, Ilfovul este pe primul loc în ţară, cu 3,3 camere de locuit într-o locuinţă, faţă de media naţională de 2,7. La criteriul suprafeţei medii a camerelor de locuit dintr-o locuinţă din Ilfov, judeţul se află tot pe locul întâi, cu media 65,7 m.p., faţă de media naţională de 47,1 m.p.