Stadiul realizării măsurilor cuprinse în Planul de mențiere a calității aerului pentru Ilfov, 2019-2023

În cadrul primei ședințe ordinare din acest an a Consiliului Județean Ilfov (CJI), a fost aprobată de către consileirii județeni modificarea și completarea componenței unor comisii de specialitate din cadrul CJI.

Articol apărut în Jurnalul de Ilfov, ediția print nr. 487

Astfel, în Comisia de specialitate nr. 1 – Buget, finanțe, bănci, prognoze și studii economice și în Comisia de specialitate nr. 5 – Administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și a libertăților cetățenești, fostul consilier județean Daniel-Tudorel Zamfir, numit, la sfârșitul anului trecut, prefect al județului Ilfov, a fost înlocuit de noul consilier județean Anita Alexandra Socol. Daniel-Tudorel Zamfir a fost, de asemenea, înlocuit în componența Autorității Teritoriale de Ordine Publică (ATOP), unde fusese desemnat ca reprezetantant al comunității. În locul său a fost desemnat Gheoghe Pistol, primarul orașului Buftea. Și, tot în cadrul ATOP, a fost înlocuit col. Bogdan Enescu, fostul comandant al Inspectoratului de Jandarmi Județean (IJJ) Ilfov ”Lascăr Catargiu”, numit inspector general al Jandarmeriei Române, cu actualul comandant al IJJ Ilfov, locotenent-colonel Dumitru Dumitriu. Legat tot de ATOP, a fost aprobat Planul Strategic pentru anul 2020 și indicatorii de performanță minimali pentru Inspectoratul de Poliție al județului Ilfov.

Raportul anului 2019 pe măsurile cuprinse în Planul de menținere a calității aerului

În continuare, consilierii județeni au aprobat Raportul anual cu privire la stadiul realizării măsurilor din Planul de menținere a calității aerului pentru județul Ilfov, 2019-2023, aferent anului 2019.

Astfel, pentru măsura T1 – Creșterea mobilității durabile prin reabilitare/modernizare/extindere infrastructura de transport și infrastructuri conexe – raportul arată că, pentru 2019, s-a stabilit reabilitarea/modernizarea/extinderea arterelor infrastructurii de transport și a infrastructurii conexe din centre urbane și rurale a 110,725 km din care, până la data realizării raportului, s-au finalizat 48,358 km, reprezentând 43,67%, fiind în execuție 29,783 km. Pentru restul de kilometri sunt ori în derulare procedura de achiziție ori faza de elaborare a studiului de fezabilitate.

Pentru măsura T2 – Transport public – îmbunătățire calitate și promovare utilizare, unde, pentru 2019 s-a stabilit crearea unei linii de transport local în orașul Chitila și achiziționarea de autovehicule noi, raportul indică ”măsură realizată integral”. Iar legat de cele două proiecte cuprinse în cadrul submăsurii T2-1 (parte integrantă din PMUD București – Ilfov 2016 – 2030, în cadrul fișei – Investiții în tramvai rapid/LRT, având prevăzute extinderi ale liniilor de aproximativ 8 km pentru LRT7 Bragadiru – Voluntari și aproximativ 4 km pentru LRT3 Popești –Leordeni – Piața Victoriei), până în prezent au fost demarate acțiuni pregătitoare prevăzute în fișa de proiect, respectiv separarea fizică a liniilor de tramvai (linia 1/10, linia 21, linia 32 etc.), reamenajarea peroanelor, sisteme de informare a pasagerilor în timp real, prioritatea tramvaielor la semafoare. ”Realizarea integrală a măsurii e condiționată de identificarea soluțiilor tehnice corelate cu aspectele juridice și reglementările PUG și PUZ local, identificarea surselor de finanțare adecvate, implicarea activă a tuturor părților interesate în realizarea proiectului. La acest moment nu a fost demarată elaborarea studiilor de fezabilitate pentru cele două proiecte sau pentru extinderea liniilor de tramvai”, se precizează în raport.

Pe măsura T3 – Promovare transport cu mijloace alternative, pentru 2019 s-a stabilit îmbunătățirea calității rețelei pietonale, inclusiv reabilitarea trotuarelor, piste pentru biciclete pentru 24,987 km din care, la data realizării raportului s-au finalizat 5,5 km, iar 5,7 km sunt în execuție. ”O situație specială o reprezintă cazul comunei Berceni unde, deoarece CL a fost dizolvat, UAT Berceni a funcționat în 2019 cu 1/12 din bugetul anului 2018. Așadar, în comuna Berceni măsura T3-4 – amenajarea unor piste pentru biciclete (15 km) nu s-a putut realiza, întrucât aceasta nu a fost un obiectiv pe lista de investiții a anului 2018”, se arată în raport.

Măsura T4 – Înnoirea parcului auto cu autovehicule cu emisii reduse avea stabilită, pentru 2019, pentru orașul Chitila, înlocuirea și întinerirea parcului auto cu autovehicule cu nivel redus de emisii, măsură realizată 50% (potrivit raportului) și dotarea cu vehicule destinate transportului școlarilor, măsură realizată integral.

Măsura E1 – Eficientizare energetică și reducerea consumului de combustibili prin reabilitare termică clădiri și modernizare instalații de încălzire stabilea, pentru anul trecut, reabilitarea termică a 10 clădiri rezidențiale, pentru care, la data realizării raportului erau în derulare lucrările de execuție, şi a 5 clădiri publice. Aici, s-au finalizat lucrările de reabilitare pentru o clădire, iar pentru 2 dintre acestea se află în derulare contractele având ca obiect eficientizarea energetică. De asemenea, s-a finalizat reabilitarea termică a 16 clădiri ce aveau ca termen de finalizare 2020.

În cadrul măsurii E2 – Eficientizarea energetică prin extindere rețele distribuție gaze naturale, care stabilea extinderea/reabilitarea rețelei de distribuție gaze naturale, racordarea la rețeaua de gaze naturale a 192 consumatori noi și a 10 clădiri administrative, raportul menționează realizarea extinderii rețelei de gaze naturale cu 5,13 km și racordarea la rețeaua de gaze naturale a 156 consumatori casnici și 3 clădiri administrative.

Măsura A2 – Extindere/reabilitare și  întreținere spații verzi prevedea, pentru 2019, extinderea/reabilitarea/amenajarea de spații verzi pe o suprafață de 12,3 ha. S-au finalizat lucrările pentru 3,6 ha, pentru 3 ha lucrările sunt în curs de execuție, iar pentru 5,7 ha se derulează procedura de achiziție publică.

Pe site-ul Consiliului Județean Ilfov, stadiul realizării măsurilor din Planul de menținere a calității aerului pentru județul Ilfov, 2019-2023, este prezentat detaliat, pentru fiecare măsură în parte.

Linie de gardă pentru nou-născuți, la Spitalul din Buftea

Consilierii județeni au mai aprobat proiectul de hotărâre privind transformarea liniei de gardă la domiciliu în specialitatea neonatologie în linie de gardă continuă în specialitatea neonatologie la nivelul Spitalului de Obstetrică-Ginecologie Buftea. Prin urmare, de la 1 februarie 2020, Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Buftea are o linie de gardă pentru nou-născuți, ceea ce înseamnă că 24 de ore din 24 poate fi găsit în garda unității spitalicești un medic neonatolog. Până acum, programul medicului era până la ora 14.00, iar după această oră bebelușii rămâneau în grija asistentelor. În cazuri grave de sănătate ale nou-născuților, venea de acasă un medic neonatolog sau bebelușii erau transferați la spitale din București. Amintim aici că Secția de neonatologie a spitalului din Buftea este una dotată ultramodern și răspunde tuturor nevoilor nou-născuților. Are incubatoare moderne, aparat de ventilație asistată, monitoare funcții vitale, aparate mobile de aspirație, aparate de testare a auzului, mese radiante, glucometru și ecograf. În spital mai sunt două linii de gardă – pentru terapie intensivă și obstetrică-ginecologie. Anual, Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Buftea are 30.000 de pacienți, iar numărul de nașteri este în creștere constantă. În 2013, de exemplu, au fost 399 de nașteri, iar în 2019 – 690 de nașteri. Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Buftea este singurul de acest tip din Ilfov și se află în administrarea CJI. Iar din anul 2012, CJI a investit mai bine de 4,6 milioane de lei în aparatură medicală pentru unitatea medicală. CJI a cerut și a obținut pentru Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Buftea o finanțare pentru extindere – construcția unei clădiri cu trei etaje, cu o amprentă la sol de 750 metri pătrați și dotarea, în continuare, cu aparatura necesară. Banii vor veni de la Compania Națională de Investiții, iar lucrările sunt preconizate să înceapă anul acesta.

Soluționarea petițiilor

La finalul ședinței de Consiliu, a fost aprobat Raportul privind modul de soluționare a petițiilor pe semestrul II, în anul 2019. Astfel, potrivit documentului, în perioada analizată au fost înregistrate 39 de petiții și răspunsuri, res­pectiv informări primite din partea autorităților locale și instituții publice, urmare a solicitărilor efectuate pentru a răspunde acestor petiții. După modul de adresabilitate, 37 de petiții au venit direct de la persoane fizice, iar două de la persoane juridice. Problematica abordată a fost din sfera solicitărilor formulate în baza Legii Fondului Funciar (cereri de punere în posesie și eliberare titluri de proprietate), repararea drumurilor, podurilor, precum și implicarea autorităților locale în rezolvarea acestor probleme, privind apa și canalizarea, transportul sau alte probleme de ordin social.

Concluziile raportului arată că ”s-a menținut ponderea modului de adresabilitate direct, instituțiile de la care s-au transmis petiții fiind în principal Guvernul României, Ministerul Muncii, Ministerul Sănătății, Administrația Prezidențială, Prefectura Ilfov, IGPR, CNAIR. Au fost respectate normele legale în domeniu atât în ceea ce privește primirea, înregistrarea și urmărirea rezolvării petițiilor, cât și încadrarea în termenele prevăzute de lege și expedierea răspunsurilor către petiționari. (…) Toți cetățenii care și-au exprimat dreptul de petiționare (…) au beneficiat din partea CJI de consultanță, îndrumare și celeritate în rezolvarea problemelor semnalate. Apreciem că este necesar, în continuare, să se acorde o mare atenție soluționării petițiilor, în vederea respectării termenelor de elaborare și de expediere a răspunsurilor”, se arată în raport.

Drum modernizat, în Vidra 

A fost aprobat proiectul de hotărâre privind retransmiterea din administrarea CJI în administrarea CL Vidra a unui sector de drum de interes local (DS 1220 – str. Prelungirea Gării, care face legătura între DJ 401 și DJ 401A), preluat prin HCJI pentru lucrări de modernizare. Acestea au avut o valoare de 3.807.881,41 lei (TVA inclus) și au fost finalizate.

Se caută investitori

În perioada 9-13.03.2020, o delegație a CJI se va deplasa la Cannes, în Franța, pentru a participa la cea de-a 31-a ediție a Târgului Internațional pentru Proiecte Imobiliare și Investiții MIPIM. Acesta este unul dintre cele mai vechi și mai mari târguri B2B din lume, cu peste 3.500 de expozanți și 26.000 de participanți. CJI urmărește prin participarea la acest târg, promovarea proiectelor de investiții Măgurele Science Park și Bucharest-Ilfov Multimodal Hub, creșterea vizibilității județului pe piețele de capital din Europa Centrală și de Vest și inițierea de contacte cu potențiali parteneri și investitori.