Luna mai a fiecărui an este dedicată organizării diferitelor evenimente sau acţiuni de mediatizare a domeniului economiei sociale, având ca scop dezvoltarea locală şi cetăţenia activă, cooperarea şi solidaritatea socială, denumită luna promovării economiei sociale. În acest context, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Ilfov desfășoară, în cadrul Compartimentului Analiza Pieței Muncii, Programe de Ocupare, Implementare Măsuri Active și Economie Socială, atestarea și certificarea întreprinderilor sociale, potrivit prevederilor Legii 219/2015.

Economia socială reprezintă ansamblul activităţilor organizate independent de sectorul public, al căror scop este să servească interesul general, interesele unei colectivităţi şi/sau interesele personale nepatrimoniale, prin creşterea gradului de ocupare a persoanelor aparţinând grupului vulnerabil şi/sau producerea şi furnizarea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări. Economia socială contribuie la dezvoltarea comunităţilor locale, crearea de locuri de muncă, implicarea persoanelor aparţinând grupului vulnerabil, prevăzut de prezenta lege, în activităţi cu caracter social şi/sau activităţi economice, facilitând accesul acestora la resursele şi serviciile comunităţii.
Bursa Generală a Locurilor de Muncă, în Ilfov, pe 17 mai 2024
Cu sprijinul Instituției Prefectului – județul Ilfov, AJOFM Ilfov organizează pe 17 mai 2024, începând cu ora 09.00, în incinta Prefecturii, Str. Smârdan, nr. 3, sector 3, București, Bursa Generală a Locurilor de Muncă. Obiectivele principale ale evenimentului sunt creșterea gradului de ocupare pentru toate categoriile de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă și crearea de noi oportunități pentru angajatori în identificarea potențialilor angajați, care pot contribui la succesul activității economice, prin experiența și abilitățile lor, creându-se totodată cadrul propice interacțiunii directe dintre angajatori și solicitanții de loc de muncă.
Evenimentul se adresează persoanelor în căutarea unui loc de muncă, aflate în una dintre următoarele situaţii: au devenit şomeri; nu au putut ocupa un loc de muncă după absolvirea unei instituţii de învăţământ; ocupă un loc de muncă şi, din diferite motive, doresc schimbarea acestuia; au obţinut statutul de refugiat sau beneficiază de altă formă de protecţie internaţională, conform legii, sau se află în procedura de soluţionare a cererii de azil şi au acces pe piaţa muncii; sunt cetăţeni străini sau apatrizi care au fost încadraţi în muncă sau au realizat venituri în România sau care au drept de muncă pe teritoriul României; nu au putut ocupa un loc de muncă după repatriere sau după eliberarea din detenţie, respectiv în timpul sau după executarea unei pedepse ori a unei măsuri educative sau a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare. Agenții economici care vor participa la Bursa Generală a Locurilor de Muncă vor avea prilejul să-și recruteze personalul direct, fără intermediari, în funcție de cerințele concrete ale locului de muncă pe care îl oferă. Participarea, atât a reprezentanților agenților economici, cât și a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, este gratuită.