România, alături de Slovacia, ar putea beneficia de un an în plus pentru a cheltui fondurile disponibile prin intermediul politicii de coeziune, potrivit unei propuneri a CE, care oferă o mai mare libertate de a cheltui şi de a solicita bani de la UE, precum şi reducerea riscului de pierdere a sumelor.

Fondurile alocate statelor membre în cadrul politicii de coeziune se împart în sume anuale care trebuie cheltuite în decurs de doi sau trei ani, în funcţie de ţară. Această regulă este cunoscută sub numele de regula „N+2 sau N+3”, N fiind anul în care sunt alocate fondurile. Oricare parte din suma anuală care nu este solicitată de către statul membru în această perioadă, se deduce automat din suma totală alocată și se întoarce la bugetul total al UE.

Propunerea Comisiei extinde regula N+3 pentru România și Slovacia, care, altfel, ar fi expirat în 2013. Ea oferă acestora o mai mare libertate de a cheltui și de a solicita fonduri de la UE, reducând riscul de pierdere a fondurilor.

Măsura propusă ar oferi României şi Slovaciei mai mult timp pentru a cheltui banii alocaţi pentru politica de coeziune. Ea ar permite o mai bună selecţie şi implementare a proiectelor strategice – de exemplu, pentru a stimula competitivitatea IMM-urilor şi crearea de locuri de muncă pentru tineri.

László Andor, comisar pentru ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale şi incluziune, a precizat: “În ceea ce privește România şi Slovacia, ca urmare a deciziilor Consiliului European, prezenta propunere le oferă posibilitatea de a folosi fondurile UE acolo unde este cel mai mult nevoie de ele. Cele două ţări ar trebui să considere această măsură drept un stimulent pentru a-şi consolida eforturile de reformare şi de investiție”.

Comisia Europeană a propus măsuri pentru a ajuta ţările afectate de criză să utilizeze fondurile UE atât de necesare. Măsurile ar ajuta aceste state membre să găsească soluţii la problema şomajului în rândul tinerilor, să sprijine întreprinderile mici şi mijlocii şi să plătească proiecte majore de infrastructură. În absenţa măsurii propuse, investiţiile din cadrul politicii de coeziune pentru creştere ar putea fi pierdute din cauza lipsei de timp pentru cheltuirea banilor sau din cauza dificultăţii de a găsi cofinanţatori la nivel naţional şi în sectorul privat în climatul economic actual. Propunerea, determinată de cererile primite din partea guvernelor naţionale şi din partea Consiliului European, va fi trimisă Parlamentului European şi Consiliului de Miniştri al UE, în vederea adoptării.

Rata de absorbţie a fondurilor de coeziune de către România era, la 17 mai, de 14,37%, adică 2,761 miliarde de euro, raportat la cheltuielile rambursate de Comisia Europeană. România are la dispoziţie, în perioada 2007-2013, suma de 19,5 miliarde de euro, la capitolul “fonduri de coeziune”.

Pentru creşterea gra­­dului de absorbţie a instrumentelor structurale şi evitarea dezangajării automate în acest an, nivelul prefinanţărilor acordate într-o singură tranşă, de care beneficiază cele opt Agenţii de Dezvoltare Regională care au calitatea de beneficiari de fonduri europene, a fost majorat la 35%, în urma unor modificări legislative adoptate de guvern. Până acum, Agenţiile de Dezvoltare Regională puteau primi prefinanţări de maximum 10% din valoarea proiectelor implementate. 

Agenţiile de Dezvoltare Regională îşi pot finanţa cheltuielile de organizare şi funcţionare în urma contractării de fonduri europene din axele prioritare de Asistenţă Tehnică ale programelor operaţionale.

Majorarea prefinanţărilor pentru ADR

Pentru majorarea cotei de prefinanţare a acestor Organisme Intermediare, au fost modificate prevederile Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 218/2012. Modificările au fost efectuate deoarece au fost înregistrate blocaje la nivelul fluxurilor financiare generate de nivelul redus al cotei de prefinanţare.

Ministerul Fondurilor Europene a anunţat faptul că Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM POSDRU) va efectua, până vineri, 24 mai 2013, plăți către beneficiari, în valoare de 250.271.823 lei.