Proiectul noului contract – cadru care va fi valabil în acest an a fost făcut public de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS). Iată varianta actualizată a documentului ce va reglementa condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

 

„Astfel, proiectul prevede că, începând cu data de 1 iulie 2018, asigurații vor putea obține medi­ca­mentele cu și fără contribuție personală de la oricare farmacie din țară aflată în contract cu sistemul asigurărilor sociale de sănătate. Actuala reglementare, conform căreia farmacia trebuie să fie în contract cu aceeași casă de asigurări de sănătate ca și medicul prescriptor, va mai fi aplicată doar pentru medicamentele care fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat. Similar, și investigațiile paraclinice recomandate de medicii aflați în contract cu sistemul asigurărilor sociale de sănătate vor putea fi efectuate, de la 1 iulie a.c., la oricare furnizor de profil din țară, indiferent cu ce casă de asigurări de sănătate se află acesta în relații contractuale. (…) Pacienții cu diagnostic oncologic confirmat, aflați în Programul național de oncologie, se vor putea prezenta fără bilet de internare pentru spitalizarea continuă. Asigurații vor putea transmite casei de asigurări de sănătate și prin poștă documentele necesare pentru aprobarea unui dispozitiv medical“, informează reprezentanții  CNAS. De asemenea, medicul de familie va efectua măsurarea continuă a tensiunii arteriale pentru 24 de ore (Holter-TA), eliberarea adeverinței pentru încadrarea în muncă a persoanelor aflate în șomaj și eliberarea fișei sintetice pentru copilul încadrat în grad de handicap. Se vor putea acorda servicii de îngrijire paliativă la domiciliu, asigurate de echipe multidisciplinare formate din medic, asistent, psiholog și kinetoterapeut.