În cadrul ședinței Consiliului Județean Ilfov (CJI), de la finele lunii septembrie a.c., a fost adoptată o nouă majorare a capitalului social al SC Apă – Canal Ilfov, de 39 de milioane de lei, prin emiterea de noi acțiuni cu o valoare nominală de 1 leu/acțiune.

Articol apărut în nr. 371 al Jurnalului de Ilfov, ediția print

majorare capital apă-canalMajorarea capitalului se va face prin aport în numerar exclusiv din partea CJI, prin emiterea unui număr de 39.000.000 de ac­țiuni cu o valoare nominală de 1 leu/ac­țiune. Marian Petrache, președintele CJI, a explicat că este nevoie de un operator de apă puternic, în Ilfov, pentru asigurarea funcționalităților tuturor sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare în localitățile din aria de operare a ADIA Ilfov, dar și pentru susținerea proiectelor cu finanțare europeană, în condițiile în care se dorește demararea, în județ, a unui proiect regional de infrastructură de apă și apă uzată, cel mai de anvergură din această zonă a țării, cu finanțare în cadrul POIM 2014-2020. Este vorba de 22 de UAT-uri (Balotești, Tunari, Bragadiru, Cornetu, Ciorogârla, Domnești, Clinceni, Măgurele, Jilava, Mogoșoaia, Cernica, Pantelimon, Brănești, Glina, Periș, Ciolpani, Gruiu, Moara Vlăsiei, Grădiștea, Petrăchioaia, Afumați și Găneasa) și o valoare totală a proiectului de 290 de milioane de euro – 92 de milioane de euro pentru alimentare cu apă și 163 de milioane de euro pentru canalizare. 34 de milioane de euro reprezintă alte cheltuieli în cadrul proiectului.

Potrivit notei justificative privind necesarul de capital aferent investițiilor propuse a fi executate din majorarea de capital, SC Apă – Canal Ilfov, operatorul regional al localităților aflate în aria de delegare ADIA Ilfov, spune că ”pentru operarea în bune condiții a rețelelor de alimentare cu apă cu canalizare – atât ale localităților preluate, cât și ale celor ce urmează a fi preluate în perioada imediat următoare – sunt necesare o serie de investiții pentru execuția de branșamente și racorduri”. Pentru un număr estimat de 4.800 de branșamente și 3.100 racorduri s-a estimat o sumă de 13.536.250 lei. Investițiile pentru lucrări de tratarea a apei brute au fost calculate la circa 3.183.250 lei, iar cele necesare executării de lucrări de extindere rețele, la 7.236.390 lei. Necesarul de bani pentru realizarea lucrărilor de foraje și înmagazinare a apei potabile (la Pantelimon este nevoie de un rezervor de 1.000 mc pentru mărirea capacității de înmagazinare, iar la Balotești este nevoie de forarea a 3 puțuri noi) este de 874.650 lei, iar pentru lucrările de contorizare – 5.551.350 lei. Sumele necesare investițiilor pentru apă potabilă – apă uzată au fost estimate la 2.119.390 lei, iar pentru investiții lucrări de reabilitare – 530.070 lei. ”Întrucât societatea (n.r. – Apă-Canal Ilfov) nu dispune de aceste fonduri și ținând cont de necesitatea executării cât mai urgent a investițiilor arătate mai sus, propunem ca sumele necesare pentru realizarea acestor investiții să provină din majorarea capitalului societății”.

Proiect amânat

Legat tot de infrastructura de apă, votarea proiectului de hotărâre privind acordarea dreptului de trecere către SC RAJA SA Constanța în vederea realizării și punerii în funcțiune a obiectivului din cadrul ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC RAJA SA Constanța în perioada 2014-2020”, trecut pe ordinea de zi a ședinței, a fost amânată.

Buget rectificat

Bugetul local al jude­țului Ilfov pe 2017 a fost rectificat. Astfel, s-a majorat bugetul capitolului ”Învățământ”, cu 1.444.000 lei (pentru fi­nan­țarea cheltuielilor determinate de implementarea programului pentru școli privind repartizarea fructelor, legumelor și produselor lactate, către elevi, în anul școlar 2017-2018) și cel al capitolului ”Asigurări și Asistență Socială”, cu 2.172.000 lei (susținerea sistemului de protecție a copilului și pentru susținerea centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap).

Sprijin financiar pentru Mănăstirea Cernica

Consilierii județeni au mai aprobat un sprijin financiar în valoare de 1.378.620.04 lei pentru continuarea lucrărilor de conservare-restaurare a picturii murale la Biserica Sf. Nicolae din cadrul Mănăstirii Cernica. Acestea au început în noiembrie 2016, fiind finalizate până în prezent suprafețe totalizând 805 mp (din totalul de 2.580 mp). Valoarea estimativă pentru intervențiile de conservare-restaurare se ridică la 1.833.362,5 lei, iar pentru lucrările executate până acum au fost achitate 454.742,46 lei, din care 404.960,86 lei reprezintă ajutor oferit de Secretariatul de Stat pentru Culte, iar 49.781.60 lei provin din fonduri proprii.

 manastirea cernica

Cooperare CJI – Federația Română de Gim­nastică, pentru ”Campionatele Naționale de Gimnastică Aerobică”

În cadrul ședinței CJI din 28 septembrie 2017 a fost aprobată parti­ciparea județului Ilfov, prin CJI, în cooperare cu Federația Română de Gimnastică, la organizarea și desfășurarea ”Campionatelor Naționale de Gimnastică Aerobică”, ce vor avea loc în perioada 27-29 octombrie 2017, în Complexul Olimpic ”Sydney 2000”, comuna Ciolpani, sat Izvorani. Contribuția CJI va fi în lei, contravaloarea sumei de aproximativ 10.000 euro. Propunerea de parteneriat a venit din partea Federației Române de Gimnastică, prin Andreea Răducan, în calitate de președinte al acesteia, iar banii sunt necesari pentru ”implementarea de gradene în interiorul sălii unde are loc competiția, care au o valoare estimată de asproximativ 10.000 euro, dar și pentru orice alte materiale necesare previzionate (…) ce pot fi susținute în asocierea cu CJI”.

gimnastică aerobică

Asocieri noi pentru proiecte de interes public

Au mai fost aprobate de către consilierii județeni o serie de asocieri ale CJI cu: Consiliul Local Nuci, pentru realizarea obiectivului de interes public ”Construcție sală multifuncțională”, în valoare totală de 2,2 milioane de lei. Contribuția CJI va fi de 1.980.000 lei, din bugetul local al județului Ilfov, iar contribuția CL Nuci va fi în sumă de 220.000 lei, din bugetul local al comunei; Consiliul Local Pantelimon, pentru realizarea extinderii rețelei de preluare ape pluviale pe străzile din oraș. Proiectul are o valoare totală de 12.069.063 lei, iar contribuția CJI este de 4 milioane de lei, restul sumei – de 8.069.063 lei – fiind acoperit din bugetul local al orașului Pantelimon.