Primăria Pantelimon va rezolva problema terenurilor concesionate, în beneficiul cetățenilor

De o bună bucată de timp, responsabilii din Primăria Pantelimon, în  frunte cu primarul Marian Ivan, încearcă să descâlcească ițele unei situații complicate, pe alocuri cu accente absurde, care a dat multe bătăi de cap, atât edililor, cât și câtorva mii de locuitori ai orașului. Este vorba de concesionarea în 2003 a unei suprafețe de aproape 86 de hectare, împărțită în circa 1.800 de loturi, pentru construirea de locuințe, pe care foștii edili ai orașului au făcut-o neprofesionist, ca să nu zicem anapoda.

Trebuie subliniat, încă o dată, faptul că actualul primar al orașului n‑are nicio implicare în cele petrecute acum 13 ani. El a moștenit o situație fierbinte, pe care încearcă s-o rezolve, astfel încât situația juridică a acelor terenuri să se clarifice pe deplin, iar cei care au beneficiat de alocarea terenurilor respective să aibă siguranța zilei de mâine, în privința locuințelor lor. Și spunem aceasta pentru că, pe unele canale media și nu numai, unii „oameni de bine” vehiculează o serie de zvonuri, potrivit cărora oamenii vor rămâne fără case, pentru că primăria orașului are de gând să demoleze toate locuințele construite pe terenurile respective, în ultimii 13 ani! O enormitate care depășește limitele logicii, ale unei gândiri normale, la urma urmei, și  ale bunului simț!

 

O istorie scurtă, dar zbuciumată

Istoria acestei „tărășenii” încâlcite ne-a povestit-o chiar cel care este acum nevoit s-o descâlcească, adică primarul orașului Pantelimon, Marian Ivan. „Totul a început în luna martie, 2003. Atunci, prin Hotărârile nr. 99 și 100 ale Comisiei Județene Ilfov,  mai multe terenuri, în suprafață totală de peste 78 ha, au fost trecute în domeniul privat al orașului Pantelimon și în administrarea Consiliului Local al orașului Pantelimon, numai că, pentru acestea, nu a fost emis un Titlu de proprietate, cum ar fi fost necesar, pentru aplicarea  prevederilor Legilor fondului funciar din acea perioadă. Apoi, prin Hotărârea Consiliului Local Pantelimon nr.11/08.04.2003 a fost aprobată concesionarea sau vânzarea directă a terenurilor din domeniul privat, prevăzute în Anexa 17, terenuri ce fac obiectul construirii de locuințe în comuna Pantelimon, în condițiile prevăzute de lege.  Ulterior, în data de 31.10.2003, a fost adoptată de către Consiliul Local al orașului Pantelimon o altă hotărâre, prin care s-a decis încheierea acestor contracte de concesiune cu menționarea exactă a zonelor și a valorii redevenței pentru fiecare zonă în parte.    HCL Pantelimon nr. 27/2003 a fost comunicată Prefectului Județului Ilfov în anul 2003, în scopul exercitării controlului de legalitate, conform art. 49, alin.2, din Legea nr. 215/2001, în vigoare la data respectivă. Prefectul județului Ilfov, în calitate de reprezentant al Guvernului României pe plan local, nu a avut nicio obiecțiune, astfel HCL Pantelimon nr.27/31.10.2003, care arată modul de încheiere a contractelor de concesiune prin delimitarea zonelor și stabilirea sumei datorate cu titlu de redevență, era o hotărâre legală, respectiv procedura de încheiere a contractelor de concesiune astfel stipulată era una legală”, ne-a povestit primarul.

Contractele de concesiune, întocmite „după ureche”

Până aici, toate bune și frumoase, dar… Majoritatea contractelor de concesiune redactate ulterior conțin erori, pentru că numărul respectivei HCL prin care s-a stabilit modul de calcul, cât și valoarea scriptică a redevenței, nu corespunde cu numărul hotărârii care stabilea, într-adevăr, valoarea acelor redevențe. În anul 2011, în urma unor reclamații care vizau primarul și ajunse indirect la cetățeni a urmat un control care a decis inventarierea terenurilor din cauza faptului că nu exista o evidență clară a acestora. În urma unui control al Curții de Conturi, aceasta a emis Decizia nr. 26/2011 prin care s-a cerut recalcularea redevențelor pentru toate contractele de concesiune încheiate, ținându-se cont de prevederile HCL 27/2003, decizie obligatorie pentru instituția primăriei din Pantelimon.

Pentru punerea în aplicare a acestei decizii, primăria a constituit o comisie de inventariere, care a acționat pentru depistarea, măsurarea și inventarierea tuturor terenurilor din domeniul public și privat al orașului, indiferent dacă acestea erau libere sau ocupate cu construcții iar deținătorii aveau sau nu contract de concesiune. Dar, pentru refacerea contractelor de concesiune și întocmirea unui nou registru al acestora, era absolut necesar ca terenurile cu pricina să fie intabulate, lucru stabilit prin HCL nr. 113/2011. 

Prefectura se pune de-a curmezișul

Lucrurile păreau să meargă pe făgașul cel bun, numai că… apare prima piedică! Conform prevederilor, HCL nr. 113/2011 este trimisă la Prefectură pentru a se pronunța în privința legalității acesteia. Termenul legal pentru aceasta este de 6 luni. Ei bine, Prefectura a emis decizia, una negativă, de respingere a hotărârii, în ultima zi a acestui termen! Drept urmare, Primăria Pantelimon a contestat în justiție această decizie a Prefecturii. Au urmat nu mai puțin de doi ani și jumătate de procese, iar la final, prin Sentința civilă nr. 5503/11.11.2013 a Tribunalului București se recunoaște faptul că terenurile respective se află în proprietatea orașului Pantelimon. Dar, această victorie a autorităților din Pantelimon nu a adus după sine și rezolvarea situației.

 

OJCPI Ilfov respinge intabularea!

După lămurirea acestui litigiu de către justiție, primăria a întocmit nenumărate dosare pentru intabulare, în urma împărțirii suprafeței de 78,62 ha în cvartale. Ele au fost trimise, în etape, către Oficiul Județean de Cadastru și Publicitate Imobiliare pentru a obține intabularea terenurilor respective. Aici, însă, au apărut din nou piedicile. OJCPI a refuzat intabularea, pe motiv că nu există titluri de proprietate asupra terenurilor, deși ANCPI, adică forul superior, prin Ordinul nr. 700/2014, arăta că, „Imobilele aparţinând domeniului privat al unităţilor administrativ-teritoriale se înscriu în baza actelor juridice de dobândire a acestor imobile”. În aceste condiții, Primăria Pantelimon a fost nevoită să acționeze în judecată OJCPI Ilfov, proces aflat în curs de derulare.

 

O luptă presărată cu nenumărate piedici

Fără doar și poate, justiția îi va da câștig de cauză Primăriei Pantelimon și în acest proces cu OJCPI, având în vedere faptul că „instituția deține actul juridic de dobândire a acestui imobil (terenurile în suprafață de 78,62 ha – n.r.), în speță Hotărârea Comisiei Județene Ilfov nr. 100/2003, iar autoritățile locale vor avea astfel drum liber să ducă la bun sfârșit această luptă absurdă cu obtuzitatea unor funcționari, al căror rol este tocmai acela de a pune umărul la rezolvarea unor probleme. Din păcate, avem în față încă un exemplu că lucrurile nu stau chiar așa.

 

 

Mesajul primarului Marian Ivan către locuitorii din Pantelimon

Vă asigur că pe toată perioada mandatelor mele, m-am luptat cu toate instituțiile statului pentru a soluționa această problemă delicată. Am făcut toate demersurile necesare atât pe căi juridice, cât și administrative pentru a reuși intabularea terenurilor, astfel  să putem începe vânzarea lor către concesionarii care le ocupă. Doresc ca locuitorii să înțeleagă că noi nu vom lăsa în strada pe nimeni, iar vânzarea terenurilor se va face către cei care locuiesc pe ele și plata terenului se va efectua eșalonat, în rate anuale sau lunare, conform legii, astfel să fie accesibile tuturor”.