Conform unei or­donanţe aprobate recent de Guvern, maşinile care sunt înmatriculate în alte state şi sunt folosite pe perioade mai lungi în Ro­mânia, vor fi acceptate la inspecţia tehnică în ţară, certificatul de inspecţie având însă în acest caz doar valabilitate naţională. Procedura va fi aplicată din luna aprilie.
Explicaţia pen­tru care s-a acceptat această ordonanţă, este argumentată prin faptul că, în ultimii ani, s-a constatat că există persoane fizice sau firme care lucrează în România pentru perioade mai îndelungate şi care utilizează vehicule înmatriculate în statul în care au reşedinţa prin­cipală sau sediul social, dar cărora legea nu le permite să efectueze pe teritoriul statului ro­mân inspecţia tehnică periodică.
“În perioada de utilizare a acestor vehicule, este posibilă expirarea inspecţiei tehnice perio­dice acordată în statul de înmatriculare. Efectuarea inspecţiei teh­nice periodice în sta­tul de înmatriculare este uneori dificilă din ca­uza distanţelor ce trebuie parcurse şi a im­posibilităţii circu­la­ţiei cu un vehicul a că­rui inspecţie tehnică periodică a expirat. În acest moment, aceste vehicule nu pot efectua inspecţia tehnică pe­riodică în România şi, în consecinţă, în multe cazuri circulă cu inspecţia tehnică periodică expira­tă, ceea ce poate afecta siguranţa rutieră. Din acest motiv, este important ca şi aceste vehicule să poată fi verificate tehnic în România, pentru a circula într-o stare tehnică corespunzătoare”, arată Guvernul. Guvernul a decis ca Registrul Auto Român să poată efectua inspecţia tehnică periodică şi pentru aceste vehicule, prin care să fie atestată starea tehnică a maşinii.  Periodicitatea de efectuare a inspecţiei teh­­nice periodice pentru vehiculele înregistrate va fi cea aplicată pentru vehiculele înmatriculate, similare din punct de vedere constructiv.