Prefectura Ilfov a anunțat o serie de măsuri dispuse la nivel județean, în vigoare din 28 martie 2021, ora 12.00. Spre exemplu, pentru localitățile din județ care se află în carantină zonală, la măsurile stabilite deja prin ordinele de carantinare s-au adăugat suplimentar măsurile: în localitățile, unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 4 și mai mică sau egală cu 7,5/1.000 locuitori, se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, în intervalul 20:00-06:00, iar pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private se instituie obligația de a-și organiza și desfășura activitatea  în zilele de vineri, sâmbătă și duminică,  în intervalul 06:00-18:00. În intervalul orar 18:00-06:00, operatorii economici pot activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.

Articol apărut în Jurnalul de Ilfov, ediția print nr, 542

În localitățile carantinate din județ, unde incidența cumulată la 14 zile depășește 7,5/1.000 de locuitori, se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul 20:00-06:00 în toate zilele săptămânii. La fel, în toate zilele săptămânii, se instituie obligația pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, să își organizeze și să își desfășoare activitatea în intervalul orar 06:00-18:00 și, prin excepție de la această prevedere, în intervalul orar 18:00-06:00, operatorii economici pot activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.

Măsuri luate în localitățile care NU se află în carantină

Pentru localitățile care NU se află în carantină zonală și incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 4 și mai mică sau egală cu 7,5/1.000 de locuitori se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în zilele de vineri, sâmbătă și duminică în intervalul orar 20:00-05:00, cu următoarele excepții:

= deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

= deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;

= deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

= deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie.

Se instituie obligația pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, să își organizeze și să își desfășoare activitatea vineri, sâmbătă și duminică în intervalul orar 05:00-18:00. Se suspendă activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în domeniul sălilor de sport/fitness.

Pentru localitățile care NU se află în carantină zonală, dar incidența cumulată la 14 zile depășește 7,5/1.000 de locuitori, se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 20:00-05:00, cu aceleași excepții de mai sus. Se instituie obligația pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, să își organizeze și să își desfășoare activitatea, în fiecare zi a săptămânii, în intervalul orar 05:00-18:00 și, de asemenea, se suspendă activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în domeniul sălilor de sport/fitness.

Pentru toți operatorii economici din județ

Se instituie obligația pentru toți operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private să își organizeze și să își desfășoare activitatea în intervalul orar  05:00-21:00. În intervalul 21:00-05:00, operatorii economici pot activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu. Unitățile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum și operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane care utilizează autovehicule cu capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, și cei din domeniul transportului rutier de mărfuri care utilizează autovehicule cu masa maximă autorizată de peste 2,4 tone își pot desfășura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecție sanitară.

Excepții pentru Paștele catolic

În toate localitățile ilfovene se permite circu­lația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, în perioada 3-4  aprilie 2021,  în intervalul 20:00-02:00 pentru deplasarea și participarea la  slujbele religioase prilejuite de Paștele catolic!

București, tot cu măsuri speciale din 28.03.2021, ora 00.00

Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă a constat că la nivelul municipiului București rata de incidență cumulată la 14 zile, în data de 27.03.2021, ora 10.04 era de 6,88/1.000 de locuitori (luni, 29 martie 2021 ajunsese la 7,06) fapt pentru care a dispus măsuri similare cu cele din Ilfov, începând cu 28.03.2021, ora 00:00 (măsuri care urmează a fi reevaluate la atingerea pragului de 7,5/1.000 de locuitori).

Pentru verificarea motivului deplasării, în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea autorităților abilitate, legitimația de serviciu/adeverința eliberată de angajator, ori o declarație pe propria răspundere.

Pentru verificarea deplasărilor în interes personal sunt obligate să prezinte declarația pe propria răspundere, completată în prealabil.

Pentru deplasarea către centrul de vaccinare, persoanele sunt obligate să prezinte dovada programării.

Pentru participarea la slujbele religioa­se oficiate cu ocazia Paștelui Catolic, se permite circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în perioada 3 – 4 aprilie, în intervalul orar 20:00 – 02:00, iar programul operatorilor economici care desfășoară activități de comerț/prestări servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, se poate desfășura în intervalul 05:00-18:00 – vineri, sâmbăta și duminică. În zilele de luni – joi, programul poate fi desfășurat între 05:00-21:00, cu condiția menținerii incidenței cumulată la cel mult 7,5/1.000 locuitori! Prin excepție, în intervalul 21:00-05:00, în zilele de luni până joi, respectiv 18:00-05:00 – vineri, sâmbătă, duminică, operatorii economici pot activa doar în relaţia cu operatori economici cu activitate de livrare la domiciliu.

Ca și în Ilfov, unitățile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum și operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane care utilizează autovehicule cu capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, și cei din domeniul transportului rutier de mărfuri care utilizează autovehicule cu masa maximă autorizată de peste 2,4 tone își pot desfășura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecție sanitară.

Totodată, s-a hotărât să se suspende activitatea sălilor de sport/fitness.

La mall, cu distanțare!

Accesul clienților în cadrul centrelor comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți agenți economici, de tip mall, se va realiza astfel încât să se asigure menținerea distanței fizice de minimum 2 m și cu asigurarea unei suprafețe de minimum 7 mp/persoană. Accesul în piețele agroalimentare și în piețele volante se face cu respectarea distanțării de minimum 2 m între oricare două persoane, dar fără a depăși 50% din capacitatea maximă a pieței.

STB S.A. va monitoriza permanent gradul de încărcare a mijloacelor de transport și se va respecta circuitul de urcare/coborare în mijlocul de transport: accesul pasagerilor realizându-se prin ușa din față, iar coborarea pe ușa din spate.

S-a mai decis interzicerea activității cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum și în interiorul altor spații publice închise care au acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin doi pereți, indiferent de faptul că sunt construcții cu caracter temporar sau permanent! În Capitală, s-a interzis activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare, cu excepția deservirii persoanelor cazate în interiorul acestor unități. Este însă permisă prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice în spaţiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, precum și în spațiile publice dacă au un tavan și un singur perete, cu asigurarea unei distanţe de minimum 2 m între mese şi participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite. Este permisă prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective! Nu este permisă activitatea în baruri, cluburi și discoteci! Este interzisă activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc, cu excepția desfășurării activității de comercializare a biletelor de tip LOTO, pariuri și loz. Este interzisă organizarea şi desfăşurarea activităţii cu publicul în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte, inclusiv celor de tipul drive-in! Este interzisă organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale și este, în continuare, obligatorie purtarea măștii de protecție în toate spațiile publice, astfel încât să acopere nasul și gura, de către toate persoanele care au împlinit 5 ani.

În funcție de evoluția situației epidemiologice la nivelul municipiului București se vor putea institui măsuri suplimentare.

Incidență în Ilfov – 8,51/1.000 de locuitori

Luni, 29 martie 2021, rata de incidență în Ilfov ajunsese la 8,51 la mia de locuitori, cea mai mare incidență fiind înregistrată în comuna Berceni – 13,36/1.000 de locuitori, urmată de Bragadiru și Chitila. Incidență de peste 10/1.000 de locuitori se înregistra, luni, 29.03.2021, și în Balotești, Chiajna, Dobroești, Măgurele sau în Tunari.

Potrivit raportării de vineri, 26 martie 2021, 23 de localități ilfovene se aflau pe 29 martie în carantină, printre care și orașul Bragadiru, care urma să iasă pe 29.03, la ora 22.00, însă din cauza ratei mari de incidență (12,76) se discuta, la momentul închiderii ediției, prelungirea carantinei. Se mai aflau în carantină zonală localitățile Clinceni (până pe 6 aprilie), Dobroești (până pe 8 aprilie), Chiajna (30 martie), Cornetu (30 martie), Otopeni (1 aprilie), Berceni (1 aprilie), Brănești (1 aprilie), Popești-Leordeni (2 aprilie), Tunari (2 aprilie), Domnești (3 aprilie), Jilava (3 aprilie), Pantelimon (3 aprilie), Voluntari (3 aprilie), Chitila (5 aprilie), Ciorogârla (5 aprilie), Corbeanca (5 aprilie), Măgurele (5 aprilie), Balotești (7 aprilie), Mogoșoaia (7 aprilie), Snagov (7 aprilie), Ștefăneștii de Jos (7 aprilie) și Glina (până pe 9 aprilie).