S-au găsit bani pentru asigurarea serviciilor medicale din spitalele publice cu restanțe la furnizori. În septembrie, au fost repartizate Caselor Județene de Sănătate sumele reținute conform prevederilor legale în vigoare, asigurându se prin acte adiționale efectuarea serviciilor medicale spitalicești, inclusiv luna noiembrie 2012. “Fon-durile pentru luna noiembrie sunt asigurate, urmând a fi plătite în decembrie. Pentru luna decembrie, plățile vor fi efectuate în ianuarie 2013”, susține Președintele CNAS, dr. Doru Bădescu.