La iniţiativa preşedintelui Consiliul Judeţean Ilfov, Marian Petrache, în colaborare cu prof. dr. Nicolae Victor Zamfir, directorul general al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară “Horia Hulubei”, marţi 27 noiembrie, a fost organizată, la hotelul Howard Johnson, “Dezbaterea publică privind iniţiativa creării unui cluster ştiinţific în oraşul Măgurele din Judeţul Ilfov”.
Scopul dezbaterii a fost acela de a oferi, companiilor active în cercetare şi inovare, ocazia de a-şi uni forţele şi a forma un cluster, bazat pe proiectul Laser ELI-NP, cu un  impact pozitiv asupra dezvoltării ştiinţifice şi tehnologice europene. La eveniment au luat parte şi ministrul Dezvoltării Eduard Hellvig, alături de reprezentaţi ai mediului de afaceri, ai băncilor şi ai autorităţilor publice locale. Demersul se înscrie în Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ilfov, vizând o creştere inteligentă şi durabilă a domeniului cercetării şi inovării.


“Consiliul Judeţean, dar şi primăria Măgurele, sunt pregătite ca să facă faţă cu succes acestei ­mari provocări care este clusterul. Consiliul Judeţean Ilfov sprijină şi va pune la dispoziţia investitorilor care doresc să dezvolte afaceri în această zonă, toate cele necesare. Vom face un parc tehnologic şi vom rezolva problema extrem de importantă a transportului între aeroport şi Măgurele. Am început să discutăm şi cu Primăria Capitalei, fiindcă o colaborare între noi este obligatorie. Sper să ­creăm 3.000 locuri de muncă prin acest vast proiect. Deasemenea, implicarea guvernului este esenţială pentru reuşita proiectului. Domnul ministru Hellvig a spus, de altfel, că vor fi începute 200 de apartamente pentru cercetători. Mai sunt şi cămine la Măgurele ce trebuie reabilitate, iar un islaz din localitate îl vom transforma în parc tehnologic, cu toată infrastructura necesară. Există mai multe terenuri ale comunităţii pe care vrem să le viabilizăm, dar nu vreau să dăm prea multe detalii despre terenuri în general, pentru a nu trăi drama din anii 2005-2008, când toată lumea căuta terenuri, să facă speculă cu ele. Vom utiliza toate fondurile europene alocate pentru ca să fie atinse standardele cerute”, a arătat în expunerea sa dl. Marian Petrache, pre­ședintele C.J. Ilfov.
Eduard Hellvig, ministrul Dezvoltării și Turismului, a adăugat: “Pe circuitul de avizare de la guvern există o ordonanţă de urgenţă, pe care am iniţiat-o pentru a acorda finanţare pentru clustere şi parcuri tehnologice. Astfel, din primăvară, Ministerul Dezvoltării va sta la dispoziţie cu fondurile necesare pentru asigurarea infrastructurii de apă, canalizare, electricitate, internet, în fine, tot ce trebuie pentru o activitate ştiinţifică la cel mai înalt nivel. Printr-un program, vom pune la dispoziţia autorităţilor locale posibilitatea de a accesa finanţare. Proiectul va beneficia de o finaţare anuală, pe bugetul viitor, de 125 milioane lei, ceea ce va asigura sustenabilitatea pentru cei ce doresc să aplice la acest vast plan, cu precizarea că trebuie să creeze minim 100 locuri de muncă şi să atragă investiţii de cel puţin 10 milioane euro. Datorită acestui proiect de la Măgurele, pentru perioada de finanţare 2014-2020, am reuşit să introducem un program special pentru parcurile ştiinţifice. Aceste parcuri urmează să fie dezvoltate în jurul institutelor de cercetare şi dezvoltare”.


Prof. dr. Nicolae Zamfir, coorodnatorul proiectului de la Măgurele:
“ELI-NP înseamnă “Extreme Light Infrastructure- Nuclear Physics”, adică Infrastructura Luminii Extreme-Fizica Nucleară. Este un complex proiect european, în care fizica va fi la extremele ei, prin laserii de mare putere. Măgurele este unul din cele mai importante centre de cercetare fizică din Europa şi întreaga comunitate ştiinţifică din Europa ne-a sprijinit în acest demers. La acest amplu proiect vor coopera toate forţele de cercetare-dezvoltare-inovare din România, coagulate în jurul institutelor de specialitate de pe Platforma Măgurele: Institutul Naţional de Fizică şi Inginerie Nucleară Horia Hulubei, Institutul Naţional de Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei, Institutul Naţional de Fizica Materialelor, Institutul de Fizică Atomică”.
ELI-NP va fi prima infrastructură de cercetare din lume dedicată interacţiei laser cu materia la intensităţi extrem de înalte (regim ultra-relativist), cu peste 36 de ordine de mărime mai înalte decât limitele accesibile astăzi. ELI-NP va deschide noi orizonturi știinţifice prin investigarea proceselor ultra-rapide (10-18 – 10-21 secunde) și va promova noi tehnologii precum microelectronica relativistă și dezvoltarea acceleratorilor laser compacţi de mare putere. ELI-NP va avea și un impact social deosebit, prin contribuţii la tratamentul cancerului, imagistică medicală, elec­tronică ultra-rapidă, materiale folosite în reactori nu­cleari și tratarea deșeurilor radioactive, ca și prin multe alte aplicaţii în diferite domenii.
La proiectul ELI-NP participă 13 state membre ale Uniunii Europene și 3 state colaboratoare. Coor­dona­torul ­­ELI NP este „Centre National de la Recherche Scientifique” (CNRS) din Franţa.