OUG 43/2013 reglementează acordarea microcreditelor pentru cofinanțarea proiectelor de investiții pentru înființarea fermelor de familie, prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR). Limita maximă a sumei care va putea fi acordată va putea fi acordată este de 75.000 de euro.

„Cei care depun proiecte de investiţii pentru înfiinţarea fermelor de familie în cadrul sesiunii aferente Măsurii 121, deschise în perioada 25 iunie – 14 august 2013, vor putea asigura cofinanţarea investiţiei prin accesarea microcreditelor reglementate prin OUG 43/ 2013. Astfel, în momentul depunerii proiectului, solicitanţii de fonduri europene vor semna o declaraţie pe propria răspundere privind asigurarea cofinanţării private a acestuia, conform prevederilor menţionate în Ghidul Solicitantului. Ulterior, până la semnarea Contractului de Finanţare, solicitanţii de fonduri europene nerambursabile vor trebui să facă dovada existenţei cofinanţării, acest lucru putând fi realizat prin accesarea microcreditelor reglementate de OUG 43/ 2013”, informează reprezentanții Agenției de Plăți pentru Dez­voltare Rurală și Pescuit  (APDRP).

OUG 43/ 2013 prevede, așadar, instituirea unui fond care va fi utilizat pentru acordarea de microcredite. Suma maximă care poate fi acordată poate ajunge la 75.000 de euro.