Ministerul Educației Naționale (MEN) a informat că a lansat în consultare publică proiectul legii manualului școlar, iar obiectivul actului normativ îl reprezintă reglementarea regimului manualului școlar în învățământul preuniversitar, se precizează într-un comunicat.

Potrivit proiectului de lege, manualul școlar este un bun de interes public, principalul instrument de lucru al elevului și reflectă lectura personalizată a programei, efectuată de echipele de autori, potrivit diverselor contexte de învățare și grupuri-țintă.

Elaborarea manualelor școlare se realizează de autori/grupuri de autori, în urma unor selecții de manuscrise prin proceduri transparente, în vederea asigurării calității științifice, se mai arată în comunicatul MEN.

Selecția va fi operată de grupuri de experți ai Centrului Național de Evaluare și Examinare și ai Institutului de Științe ale Educației. Ulterior, MEN va achiziționa conceptul/conținutul manualului școlar de la autori/grupurile de autori.

Elaborarea manualelor școlare se realizează în oricare dintre următoarele situații: apariția unor modificări la nivelul curriculumului național și introducerea unor discipline/module de pregătire noi; aprobarea unor programe școlare noi pentru anumite discipline/module de pregătire; existența unor discipline/module de pregătire fără manuale școlare aprobate; efectuarea de modificări de minimum 25% la nivelul programelor școlare pentru anumite discipline/module de pregătire.

Înainte de retipărire, fiecare manual va fi reevaluat de grupuri de experți, precizează MEN. Aceeași procedură de reevaluare este obligatorie anual și pentru manualele în format pdf și în variantă digitală interactivă.

Potrivit Legii Educației Naționale nr. 1/2011, Ministerul Educației are obligația de a asigura manuale școlare în conformitate cu programele școlare în vigoare, atât pentru învățământul de stat, cât și pentru învățământul particular obligatoriu acreditat/autorizat.

În urma consultării publice, ministerul va transmite spre aprobare Parlamentului varianta finală a proiectului.