Ministerul Fondurilor Europene a publicat, marţi, 1 octombrie a.c., prima versiune a Acordului de Parteneriat 2014-2020 pe pagina de web, www.fonduri-ue.ro.

Astfel, MFE supune consultării publice acest document care stabilește modalitatea în care vor fi concentrate investițiile din Fondurile Europene Structurale și de Investiții, pentru a promova competitivitatea, convergența și cooperarea, în vederea încurajării obținerii unei dezvoltări inteligente, bazate pe creștere economică și incluziune socială.

Documentul a fost transmis membrilor Comitetului Interinstituţional pentru Acordul de Parteneriat (CIAP) în data de 27 septembrie. După consultarea partenerilor de dialog, în cadrul reuniunii CIAP, Ministerul Fondurilor Europene urmează să transmită serviciilor Comisiei Europene prima versiune a Acordului de Parteneriat 2014-2020. Documentul va avea un caracter informativ, deoarece, la nivelul Uniunii Europene, nu au fost adoptate încă regulamentele care vor stabili modul în care vor fi implementate fondurilor europene în viitoarea perioadă de programare.

Prima versiune a Acor­dului de Parteneriat detaliază cadrul ins­tituțional – Autoritățile de Management şi Organismele Intermediare, respectiv prezintă principiile implementării efective a fondurilor, în conformitate cu prevederile pachetului legislativ al Uniunii Europene.

În acest sens, implementarea Fondurilor Europene Structurale şi de Investiţii 2014-2020, se va realiza într-un sistem mult mai bine coordonat, fiind stabilite atribuții de autoritate de management numai la nivelul a trei ministere:

Ministerul Fondurilor Europene pentru managementul a patru programe operaționale: Infrastructura mare (transport, mediu și energie); Competitivitate (cercetare – dezvoltare, Agenda Digitală); Capital Uman și Asistență Tehnică;

Ministerul Dezvoltării Regionale și Ad­ministrației Publice pentru managementul programelor de dezvoltare regională, a programelor dedicate cooperării teritoriale europene și a programului Capacitate Administrativă;

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru managementul programelor dedicate agriculturii, dezvoltării rurale și pescuitului și acvaculturii.

Ministerul Fondurilor Europene, în spiritul principiului parteneriatului și al transparenței instituționale, încurajea­ză partenerii de dialog să contribuie cu propuneri și observații asupra acestui prim proiect al acordului de parteneriat, astfel încât documentul să reflecte opiniile naționale, dar și să răspundă exigențelor tehnice ale CE, în scopul utilizării eficiente a Fondurilor Europene Structurale și de Investiții.