Legea pentru modificarea și completarea cadrului legislativ privind irigaţiile, prin care fermierii sunt sprijiniţi pentru dezvoltarea sistemelor de irigaţii locale, a primit votul Parlamentului, informează MADR.

Prin noul act normativ este majorat la 1,5 miliarde de euro bugetul alocat pentru reabilitarea infrastructurii prevăzută în Programul Naţional de Reabilitare și/sau Înfiinţare a Infrastructurii Principale de Irigaţii și Infrastructurii de Desecare și Drenaj.

Deţinătorii sistemelor de irigaţii locale pot beneficia de finanţare publică nerambursabilă pentru proiecte de investiţii pentru înfiinţarea/reabilitarea/modernizarea și/sau exploatarea sistemelor de irigaţii locale. 

Cheltuielile, în cotă de până la 50%, aferente consumului de energie electrică, necesar asigurării apei pentru irigaţii de către deţinătorii de sisteme de irigaţii locale, independente de infrastructura de îmbunătăţiri funciare, vor fi suportate din bugetul ANIF, pe aceleași principii aplicate deja fermierilor care folosesc infrastructura principală de irigaţii și beneficiază în prezent de această măsură.

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.596