Senatul a adoptat, pe 4 aprilie, o serie de modificări și completări la Legea cooperaţiei agricole 566/2004. În urma acestor modificări, cooperativa agricolă va fi considerată fermier activ, iar din aceasta vor putea face parte și întreprinderile individuale și familiale. De asemenea, se are în vedere în scutirea de la plata impozitului pe venit a microîntreprinderilor membre ale unei cooperative agricole scutirea de la plata impozitului pe proprietate a bunurilor mobile a membrilor cooperatori, precum și asupra mijloacelor de producţie, în condiţiile în care acestea sunt exploatate în cadrul cooperativei, reducerea cu 20% a impozitului pe profit în primii cinci ani de activitate pentru cooperativele nou înfiinţate, de asemenea, pentru următorii cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, a precizat secretarul de stat în MADR Daniel Botănoiu. Un lucru deosebit de important este acela că în legea modificată se precizează în mod expres faptul că terenurile și animalele nu aparțin cooperativei, ci rămân în proprietatea cooperatorilor!