În noua Politică Agricolă Comună (PAC) pe lista normelor de eco-con­diționalitate, obliga­toriu de respectat de toți fermierii care solicită subvenții, au fost adăugate noi obligații pentru fermieri, a anunțat Comisia Europeană.

Condiționalitatea este o parte integrantă a viitorului cadru al PAC și înlocuiește „ecologizarea” și eco-condiționalitatea actualei PAC. În cadrul viitoarei PAC, există 10 GAEC, în comparație cu actuala PAC.

Schimbarea climei

● GAEC 1 – Pășuni permanente; ● GAEC 2 – Conservarea solurilor bogate în carbon, cum ar fi turbăriile și zonele umede (nou); ● GAEC 3 – Menținerea materiei organice din sol prin interzicerea arderii de miriște.

Apă

● GAEC 4 – Stabilirea benzilor de protecție de-a lungul cursurilor de apă; ● GAEC 5 – Utilizarea obligatorie a noului instrument de sustenabilitate a agriculturii pentru nutrienți (nou).

Protecția solului și calitatea

● GAEC 6 – Gestionarea minimă a terenului în cadrul lucrărilor de cultivare pentru a reduce riscul de degradare a solului, inclusiv pe versanți; ● GAEC 7 – Nu există soluri goale în perioada cea mai sensibilă; ● GAEC 8 – rotația culturilor (înlocuiește diversificarea culturilor).

Biodiversitatea și peisajul

● GAEC 9 – Menținerea caracteristicilor și a supra­fețelor neproductive, inclusiv o parte minimă din suprafața agricolă dedicată elementelor sau zonelor neproductive, păstrarea caracteristicilor peisajului, interzicerea tăierii gardurilor vii și a copacilor în timpul sezonului de creștere a păsărilor și a cuiburilor; o opțiune, măsuri de evitare a speciilor de plante invazive (înlocuiește zonele ecologice); ● GAEC 10 – interzicerea transformării sau aratului pajiștilor permanente în siturile Natura 2000

Crește numărul de SMR

SMR-urile leagă PAC de o legislație mai largă a UE care reglementează mediul, sănătatea publică, sănătatea animalelor, sănătatea plantelor și bunăstarea animalelor. Numărul de SMR din viitoarea PAC a crescut și include cerințe de respectare a obligațiilor din cadrul „Conservării habitatelor naturale și a Directivei privind fauna și flora sălbatică”; „Directiva privind conservarea păsărilor sălbatice”; „Directiva privind nitrații”; și elemente ale „Directivei-cadru privind apa” și „Directiva privind utilizarea pesticidelor durabile”.

Condiționalitatea va fi obligatoriu pusă în practică atât de către statele membre UE, cât și de fermierii care primesc plăți directe. Statele membre vor defini un standard național pentru fiecare dintre standardele UE (GAEC și SMR), detaliind punerea lor în aplicare și adaptându-le pe baza nevoilor și caracteristicilor lor locale specifice (de exemplu, condițiile solului, climatice și agricole, utilizarea terenurilor, rotația culturilor, practici și structuri agricole).

Pentru a încuraja și a recompensa statele membre care îndeplinesc obiectivele de performanță ecologică și climatică, Comisia Europeană oferă un bonus de performanță de 5% pe baza finanțării alocate pentru 2017.

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.437