În cadrul celei mai recente ședinte ordinare a Consiliului Județean Ilfov (CJI) s-a aprobat demararea procedurilor pentru construirea unui sens giratoriu la intersecția DJ 602 km 18+ 900 (Dârvari) cu DJ 601, km 5 + 500 (Ciorogârla). ”Este nevoie urgentă de această lucrare pentru că în intersecție circulația se desfășoară cu dificultate și apar de multe ori ambuteiaje și coloane pe distanțe lungi. Suprafața totală a părții carosabile pe care se vor realiza lucrări este de 1.456 de mp, iar a trotuarelor este de 320 de mp. Lucrarea include și asigurarea scurgerii apelor pluviale, pentru că, în prezent, șanțurile de la DJ 601 sunt colmatate, iar apa pluvială ajunge uneori în interiorul proprietăților.

Pentru eliminarea acestei probleme se vor realiza șanțuri betonate pe o lungime de 1.532 metri, podețe, două camere pentru descărcarea șanțurilor și două ansamble de separatoare hidrocarburi cu stație de pompare. În zona sensului giratoriu va fi amenajat și un părculeț”, a anunțat Marian Petrache, președintele CJI. Valoarea investiției totale este de 6.429.841,629 lei cu TVA.

Articol apărut în Jurnalul de Ilfov, ediția print nr. 471

Consilierii județeni au votat apoi proiectul de hotărâre – partea I și partea a II-a – privind
aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul județului Ilfov – Ediția 2019,
precum și proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ilfov de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență pentru anul 2019. Planul de analiză și acoperire a riscurilor cuprinde riscurile potențiale identificate la nivelul unităților amdinistrativ – teritoriale, măsurile, acțiunile și resursele necesare pentru managementul riscurilor respective. Planul de analiză și acoperire a riscurilor se aplică pentru orice situație de urgență pe teritoriul județului Ilfov. Documentul se eliberează în scopul planificării într-o concepție unitară a măsurilor necesare pentru protecția vieții, proprietății și a calității factorilor de mediu în situații de urgență pe teritoriul județului.

Preluare în administrare, pentru modernizare

S-a aprobat, în continuare, preluarea în administrarea CJI a străzilor Poieni și Martha Bibescu, aflate în domeniul public al comunei Mogoșoaia și în administrarea Consiliului Local Mogoșoaia, pentru ”executarea lucrărilor de așternere covor asfaltic”. Darea în administrarea CJI se face pe perioadă determinată, până la terminarea lucrărilor.
Următoarele două proiecte de pe Ordinea de zi supuse votului consilierilor județeni au fost
proiectul de hotărâre (Partea I + Partea a II-a) privind aprobarea Statului de funcții și a
Regulamentului de Organizare și Funcționare a Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov și
proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru participarea
consilierilor județeni la ședințele CJI și ale comisiilor de specialitate ale acestuia. Indemnizația lunară pentru participarea consilierilor județeni la ședințele ordinare sau extraordinare ale CJI și ale comisiilor de specialitate ale acestuia se stabilește în cuantum de 10% din indemnizația lunară a președintelui CJI, stabilită în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Indemnizația se acordă consilierilor județeni doar dacă aceștia participă la cel puțin o ședință de Consiliu și o ședință a comisiei de specialitate/lună.
A fost aprobată, apoi, documentația tehnico-economică, la faza ”Documentație de avizare a
lucrărilor de intervenție” (D.A.L.I.) și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Reabilitare și modernizare DJ 101J între DJ 101 și Mănăstirea Sf. Nicolae, Sitaru”. Valoarea totală a proiectului este de 5.301.024,348 lei fără TVA, respectiv 6.299.419,796 lei cu TVA 19%, iar durata de realizare este de 8 luni. Principalii indicatori tehnico-economici se referă la o lungime de drum de 1.698 m liniari, suprafață parte carosabilă modernizată – 9.906 mp, suprafață parte carosabilă cu lucrări de întreținere – 2.206 mp, suprafață trotuare – 1.129 mp, suprafață drumuri laterale – 495 mp, pod nou cu o deschidere de 24 m și lungime totală de 32,10 m, asigurând un gabarit de 7,80 m și două trotuare de 1,50 (util 1 m).

Condiții de viață mai bune în … așezările informale

În ședința CJI s-a mai aprobat constituirea Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din așezările informale. Președintele acestuia este arhitectul șef al județului Ilfov, Iulian Vișanu, iar printre membrii se regăsesc un reprezentant al Prefecturii Ilfov, directorul executiv al DGASPC Ilfov, un reprezentant al DSP Ilfov, al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului – Serviciul Disciplină în Construcții – CJI, responsabili cu probleme ale romilor, din partea primăriilor, reprezentanți ai comunităților locuitorilor din așezările informale și reprezentanți ai societății civile. Conform prevederilor Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, completată cu prevederile Legii 151/2019, intrată în vigoare pe 29 iulie 2019, ”așezarea informală” este definită acea ”grupare de minimum 3 unități destinate locuirii dezvoltate spontan, ocupate de persoane sau familii care fac parte din grupuri vulnerabile (definite conform Legii asistenței sociale 292/2011) și care nu au niciun drept asupra imobilelor pe care le ocupă. Așezările informale sunt situate de obicei la periferia localităților urbane sau rurale, cuprind locuințe improvizate, realizate din materiale recuperate, și/sau locuințe realizate din materiale de construcții convenționale, iar prin localizarea și caracteristicile sociodemografice generează excluziune, segregare și marginalizare socială.

Prin situarea în zone de risc natural (alunecări de teren, inundații), biologic (gropi de gunoi, depozite de deșeuri, situri contaminate și altele asemenea) sau antropic (zone de siguranță sau zone de protecție ale obiectivelor Seveso, ale infrastructurilor tehnico- edilitare și altele asemenea), unele așezări informale pun în pericol siguranța și sănătatea locuitorilor lor.

Bani pentru trapeza destinată persoanelor nevoiașe și noi asocieri cu UAT-uri

Următoarele două proiecte de hotărâri aprobate au vizat acordarea unui sprijin financiar pentru executarea lucrărilor de amenajare a unei trapeze pentru persoanele nevoiașe la demisolul clădirii Muzeului din cadrul Mănăstirii Cernica și asocierea CJI cu unele UAT-uri ilfovene în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public. Este vorba, în primul caz, de alocarea a 357.494,03 lei din bugetul local al județului, pentru completarea fondurilor proprii ale unității de cult.


S-a aprobat asocierea CJI cu:
CL Tunari, pentru realizarea obiectivelor de interes public ”Amenajare exterioară grădiniță cu program normal” (valoare totală – 533.829 lei, din care contribuția CJI este de 480.446 lei) și ”Amenajare clădire administrativă – str. Parcului”, în comuna Tunari (valoare totală 531.671 lei, din care contribuția CJI este de 478.504 lei);
 cu CL Găneasa, pentru ”Lucrări de instalare de echipament de iluminare stradală în comună, pe străzile secundare din satul Șindrilița” (valoare totală 407.575 lei, iar contribuția CJI este de 366.817,5 lei) și pentru ”Lucrări de extindere sistem de supraveghere cu circuit închis”, în comună (valoare totală 464.100 lei, iar contribuția Consiliului este de 417.690 lei);
 cu CL Cornetu, pentru ”Amenajare acostamente, rigole, trotuare și spații verzi pe Șos.
Alexandriei, în sat Buda” (în valoare totală de 1.648.917,52 lei, din care contribuția CJI este de 824.000 lei) și pentru realizarea ”Colectorului de evacuare exces ape pluviale în zona str. Răsăritului, Școlii și Aeroportului” din comună (un proiect cu o valoare totală de 12.789.580,30 lei, la care CJI contribuie cu 11.510.000 lei);
 cu CL Chitila, pentru ”Punctul terminal de capăt autobuze electrice”, în oraș, un proiect în valoare de 20.237.801,56 lei, la care CJI contribuie cu 18.214.021,41 lei;
 și o asociere cu CL Vidra, pentru realizarea în comun a obiectivului ”Proiectare și execuție lucrări de asfaltare drum comunal Str. Benzinăriei”, din comună (în valoare totală de 457.271,62 lei, la care CJI contribuie cu 52.807,96 lei).

Transfer de teren către proprietari

S-a aprobat, de asemenea, trecerea din domeniul privat al municipiului București și
administrarea Primăriei Capitalei, în domeniul privat al județului și administrarea Consiliului
Județean Ilfov a terenului în suprafață de 270 mp în acte (254 mp din măsurători), situat în
București, sector 6, str. Ernest Juvara nr. 3-5 (terenul de sub clădirea în care funcționează CJI, aflată în proprietatea Consiliului Județean). Și, tot un transfer s-a aprobat prin următorul proiect de hotărâre supus votului, și anume trecerea unui bun din domeniul privat al județului Ilfov și administrarea Serviciului Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov, în domeniul public al județului și administrarea CJI. Este vorba de un teren în suprafață de 2.038 mp, situat în comuna Ștefăneștii de Jos (Centrul Ștefănești al fostului Serviciu Public de Protecție a Plantelor Județean Ilfov).
S-a mai aprobat acordarea de mandat special în cadrul Adunării Generale a Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrală a Deșeurilor Ilfov (Asociația) pentru Ileana Virginia Anghel Person, pentru a vota aprobarea primirii comunelor Dobroești, Balotești și Berceni în Asociație. Și pentru a vota în cadrul Adunării Generale a Asociației aprobarea cotizației anuale a CJI de la 250.000 de lei, la 1 milion de lei.
Ultimele două proiecte pe Ordinea de zi, supuse aprobării, și care au primit votul favorabil al consilierilor județeni, au vizat revizuirea Regulamentului de organizare și funcționare a
Consiliului Județean Ilfov și aprobarea raportului privind modul de soluționare a petițiilor pe
semestrul I, în anul 2019.