Ultima  ședință de Consiliu, în acutala formulă, înaintea alegerilor locale

Ultima dintre ședințele Consiliului Județean Ilfov (CJI), în actuala componență, înaintea alegerilor locale din 5 iunie 2016, a avut loc pe 24 mai, la sediul Consiliului. Condusă de președintele CJI, Marian Petrache, ședința ordinară a avut, pe ordinea de zi, opt proiecte de hotărâri, aprobate, în totalitate, de către consilierii județeni.

După votarea procesului verbal al ședinței anterioare a CJI (din 27 aprilie a.c.), următorul proiect care a primit acordul consilierilor județeni a fost legat de aprobarea contului de execuție pe anul 2015.

În continuare, a fost aprobată modificarea com­­ponenței Comisiei de evaluare a persoanelor adul­te cu handicap. Astfel, psihologul Any Georgescu a fost înlocuit cu Nicoleta Claudia Vîja, de asemenea, psiholog.

 

Amenajări în curtea ISU și ADIA Ilfov

Proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Amenajare acces și lucrări exterioare la unele clădiri din orașul Otopeni aflate în domeniul public și administrarea CJI” a trecut, de asemenea, cu votul tuturor consilierilor județeni prezenți la ședință.

Este vorba de cele două imobile în care își desfășoară activitatea ISU ”Dealul Spirii” București – Ilfov și ADIA Ilfov, spre care accesul se face printr-o poartă (comună, acum) a fostei unități miliare din zonă. Căile de acces sunt degradate, greu practicabile și fără iluminat pe timp de noapte, iar împrejumirea este făcută doar pe două dintre laturile terenului aferent construcțiilor. În aceste condiții, se propune realizarea unui acces separat din DN1 (două alveole de intrare/ieșire, drum de acces, poartă, cabină de pază), montarea unui nou tip de gard, acolo unde există, și împrejmuirea cu noul gard a întregului teren, lărgirea aleilor de circulație în interiorul parcelei, amenajarea spațiului verde și mărirea parcării, realizarea iluminatului de noapte).

 

Mai mulți angajați la ACI Ilfov

Au mai fost aprobate Organigrama și Regulamentul de organizare și funcționare ale SC Apă-Canal Ilfov. Noua organigramă este dimensionată ținând cont de localitățile aflate în operare în prezent, de finalizarea inves­tițiilor POS Mediu, de preluarea localităților care au aderat ulterior la ADIA Ilfov, precum și de finalizarea investițiilor prin POIM. Dar și de faptul că, ACI SA a achiziționat 4 vidanje, 3 buldoexcavatoare, 3 autospeciale intervenție, 2 autospeciale inspecție video, 1 laborator analiză apă potabilă, 1 laborator analiză apă uzată, 1 laborator metrologie etc. – pentru care trebuie angajat personal. Față de organigrama aflată în vigoare – care are prevăzute 251 de posturi noua organigramă propusă spre aprobare are 570 de posturi. Acestea se vor debloca, în vederea ocupării cu personal, doar pe baza deciziei CA, susținută de notă de fundamentare care să arate necesitatea suplimentării numărului de personal, în cadrul companiei.

 

Parteneriat cultural

Două dintre proiectele de hotărâri aprobate de consilierii județeni au vizat participarea CJI, în parteneriat cu Mănăstirea Sf. Nicolae Sitaru, respec­tiv cu Parohia Siliștea Snagovului – și Ministerul Culturii, pentru accesarea de fonduri în proiectele ”Conservarea, pro­­tejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural din Ansamblul de monumente istorice al Mănăstirii Balamuci” și ”Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural al Bisericii Nașterea Maicii Domnului”, ambele urmând a fi derulate în cadrul POR 2014-2020. Primul dintre proiecte are ca scop resturarea și consolidarea Bisericii Sf. Nicolae – Sitaru, precum și consolidarea zidurilor Mănăstirii Balamuci, iar cel de-al doilea – resturarea, consolidarea și punerea în valoare a Bisericii Nașterea Maicii Domnului, a fostului schit Turbați.

Amintim aici că Ministerul Culturii, interesat fiind de promovarea patrimoniului cultural românesc, a solicitat tuturor consiliilor județene din țară o listă cu monumentele importante, de clasă A, în lista monumentelor istorice.

Din documentele transmise de către Direcția Județeană pentru Cultură și Patrimoniu Ilfov, Ministerul Culturii a acordat prioritate celor două obiective – Mănăstirea Sitaru/Balamuci și Biserica Nașterii Maicii Domnului, a fostului schit Turbați.

Avocați pentru Spitalul Județean

În cadrul celui din urmă proiect de hotărâre, a fost aprobată achiziționarea de către Spitalul Clinic Ju­dețean Ilfov de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare. Unitatea spitalicească în cauză este cea mai mare, de la nivelul județului – cu 371 de paturi si 550 de angajați, ceea ce implică și o vastă activitate. Cu toate acestea, compartimentul juridic este reprezentat de o singură persoană, cu normă întreagă de 8 ore/zi. Aceasta nu se poate prezenta la toate procesele litigioase  ale instituției (pe rolul instanțelor se află mai multe dosare, în care spitalul este parte), și nici nu ar avea cum, la cât volum de muncă este deja, în afara acestora. Spre exemplu, în 2015, au fost vizate 127 contracte individuale de muncă (CIM), 309 decizii interne, 1.532 de acte adiționale la CIM, 715 contracte de achiziție publică, 17 contracte de atribuire. În plus, au fost gestionate de acest singur consilier juridic înființarea și funcționarea Consiliului de etică, întreaga activitate privind implementarea Sistemului de Control Intern Managerial, întocmirea mai multor proceduri interne în unitate, întocmirea dosarelor pentru obținerea autorizațiilor nesesare spitalului, întocmirea documentelor necesare comunicării cu diferite instituții ale statului sau, după caz, cu persoane fizice etc.