Undă verde pentru Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din Ilfov, 2014-2020

@ Emil Ioniță este noul consilier județean din partea PSD @ Fără explicații: Măgurele High Tech Cluster s-a retras din Măgurele Science Park @ Spitalul Județean scapă de vechituri

În cadrul celei mai recente ședințe a Consiliul Județean Ilfov (CJI), care a avut loc pe 29 noiembrie și a fost condusă de președintele CJI, Marian Petrache, secondat de vicepreședinții Petre Popeangă și Rizia Tudorache – a fost validat mandatul noului consilier județean Emil Ioniță, din partea PSD, ca urmare a vacantării unui loc în cadrul CJI, după demisia lui Gabriel Botnariu, care a câștigat la alegerile parlamentare din 2016, pe lista Partidului Social Democrat, un mandat de senator. Noul consilier județean a depus jurământul în timpul ședinței CJI.

Articol apărut în nr. 380 al Jurnalului de Ilfov, ediția print

Următorul punct pe Ordinea de zi a ședinței, aprobat de către consilierii județeni, a vizat modificarea HCJI 92/2016 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului în Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, în mandatul 2016-2020. Solicitarea a fost făcută chiar de către Petre Popeangă, vicepreședinte CJI și, până la momentul aprobării modificării hotărârii CJI, reprezentant din partea Consiliului în Comisia județeană. Persoana desemnată acum este Adriana Jenica Coman, director executiv al Direcției juridice și administrație publică locală din aparatul de specialitate al CJI.

În continuare, consilierii județeni au aprobat studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Ilfov, în perioada 2014-2020”, precum și a cheltuielior aferente acestuia. Este vorba de un proiect ce se va realiza în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) – Axa prioritară 3, Obiectiv specific 3.2 – ”Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației”, a cărui valoare totală (res­pectiv totalul fondurilor aferente cheltuielilor necesare implementării proiectului, la nivelul beneficiarului, format din contravaloarea contribuției din instrumente structurale, valoarea cofinanțării publice, precum și din valoarea cheltuielilor publice altele decât cele eligibile) a fost calculată la aproape 30 de milioane de euro (inclusiv TVA, respectiv 135.362,395 mii lei), din care 24 de milioane de euro reprezintă asistență financiară nerambursabilă solicitată. Durata estimată de execuție a proiectului este de 57 de luni.

Aprobarea ­Studiului de fe­­zabilitate și a indicatorii tehnico-economici pentru investițiile ce se vor rea­liza în cadrul proiectului a fost solicitată CJI de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Ilfov – ”ADIA” Ilfov.

Modificare de act constitutiv

Actul constitutiv și Statutul Asociației ”Măgurele Science Park”, parteneriat constituit inițial între CJI, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară ”Horia Hulubei”, Consiliul Local al Primăriei Măgurele și Asociația Măgurele High Tech Cluster s-au modificat, după retragerea din calitatea de membru a celei din urmă.

Amintim că, începând din anul 2013, CJI a inițiat un amplu program investițional al cărui scop este crearea infrastructurii necesare dezvoltării unui parc științific și tehnologic în orașul Măgurele, în proximitatea Institutului de fizică ”Horia Hulubei” și a spațiului în care este implementat grandiosul proiect ELI-NP. O etapă importantă în realizarea ”Măgurele Science Park”, a fost constituirea Asociației ”Măgurele Science Park”, cu scopul stimulării transferului tehnologic și inovării.

Plan de ocupare a funcțiilor publice și directorat temporar

A mai fost aprobat Planul de ocupare a funcțiilor publice pentru 2018, pentru aparatul de specialitate al CJI, Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Ilfov și pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului. Și, legat tot de funcții, Iliuță Mihalea a fost numit temporar în funcția de director al Centrului Județean pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale Ilfov, până la ocuparea postului prin concurs. Până la momentul acestei numiri, conducerea instituției mai sus amintită a fost asigurată tot de Iliuță Mihalea, însă contractul de management interimar al acestuia și-a încetat valabilitatea la sfârșitul lunii august 2017. De atunci, s-a încercat de două ori organizarea unui concurs de proiecte de management dar, prima dată, nu a fost admis la selecția dosarelor niciun candidat, iar a doua oară, concursul s-a anulat, deoarece comisia de examinare nu a fost completată cu reprezentanții Direcției Județene de Cultură. Pentru desfășurarea activității Centrului Județean pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale Ilfov, consilierii au votat, de asemenea, darea în administrare, pentru 6 luni, a unor spații din pavilionul S al imobilului aflat în domeniul public al județului și administrarea CJI, situat în Otopeni, Calea Bucureștilor 222C. Pentru doar 6 luni de zile, deoarece, potrivit lui Marian Petrache, în două luni de zile, sediul CJI s-ar putea muta la o altă adresă. Asta după ce, de luni de zile, instituția încearcă să găsească o locație în care să se mute (cumpărare sau închiriere), pentru ca, la actualul sediu din București, str. Gh. Manu, sector 1, să poată începe rapid lucrări de reabilitare, imobilul fiind vechi și ­într-un stadiu avansat de degradare.

Paturi de spital, vechi de 50 de ani

Spitalului Județean de Urgență Ilfov i s-a aprobat scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării, a unor mijloace fixe – uzate integral – din parimoniul uni­tății medicale. Pe lângă un autoturism Daewoo 1,5 GLX, o Dacia din 1999 și una din 2001 și un Fiat Tempo, din 2000, pe listă se află multe dulapuri-vestiar metalice, unele din anul 1970 și paturi de metal pentru adulți, câteva dintre ele având menționat pentru punerea în folosință anul 1967.