• Burse pentru elevi, sprijin financiar pentru primării și biserică, promovarea adopției animelelor din adăposturi sau campanii pentru un mediu curat

În cadrul celei mai recente ședințe ordinare a Consiliului județean Ilfov, din 23 noiembrie 2021, au fost adoptate mai multe proiecte de hotărâri, primul dintre acestea pe Ordinea de zi privind aprobarea participării județului, prin CJI, ca partener în proiectul ”SMEs engagement for a GREEN transition SME4GREEN”, finanțat prin apelul ”Social economy and local green deals supporting SMEs to become more resilient” din cadrul Programului ”Single Market Programme – SMP COSME” (SMP – COSME – 2021 – RESILIENCE).

 

Articol publicat în Jurnalul de Ilfov Nr. 578, ediția print

Concret, este vorba despre un proiect care vizează activități de cooperare și creștere a capacității autorităților publice locale, IMM-urilor și a altor actori relevanți de a implementa Local Green Deals în Italia și România, în vederea adoptării unor modele sustenabile și mai prietenoase cu mediul. Bugetul alocal județului Ilfov, 90% din valoarea cheltuielior eligibile finanțate prin grantul SMP – COSME – 2021 – RESILIENCE este de 79.439,48 lei, res­pectiv 16.050 euro, iar cofinanțarea de la bugetul local al județului este de 7.943,95 lei, respectiv 1.605 euro, reprezentând 10% din valoarea cheltuielior eligibile.

Alarmare la spital

În continuare, consilierii județeni au aprobat indicatorii tehnico-economici și includerea valorii proiectului ”Extindere sistem de detectare semnalizare și alarmare la incendiu la Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov” în bugetul local al județului Ilfov, în vederea finanțării proiectului în cadrul POIM 2014-2020. Investiția se ridică la 741.000 de lei (TVA inclus) și se estimează că se va realiza în 90 de zile (proiectul tehnic și verificarea – 25 de zile, furnizarea echipamentului către beneficiar – 15 zile, durata instalării echipamentelor – 45 de zile, punerea în funcțiune – 4 zile, instruirea personalului – o zi).

HCJI 121/28.07.2021 privind aprobarea încheierii de către județul Ilfov, prin CJI, a unui contract pentru reînnoirea preluării în folosință gratuită a spațiilor în care își desfășoară activitatea specifică Centrul Militar Județean Ilfov a fost modificată. Astfel, ”contractul pentru reînnoirea preluării în folosință gratuită a spațiilor în care își desfășoară activitatea specifică Centrul Militar Județean Ilfov, se va încheia între CJI și ­MApN – UM 02406, începând cu 01.01.2022, pe o perioadă de 6 luni, cu posibilitatea de prelungire cu aceeași perioadă, cu obligația plății contravalorii utilităților”. HCJI inițială stabilea o perioadă de 5 ani, însă depășirea perioadei de 6 luni nu este permisă, potrivit Legii de funcționare a MApN.

Preluare în administrare, pentru modernizare

Alte trei proiecte de hotărâri au vizat preluarea în administrarea CJI a unor sectoare de drum aflate în domeniul public al unor UAT ilfovene. Spre exemplu, a fost modificată anexa HCJI 89/30.06.2021 privind solicitarea preluării în administrarea CJI a unor sectoare de drum aflate în domeniul public al comunei Tunari și administrarea CL Tunari, deoarece existau inadvertențe între lungimile și valorile de inventar menționate în hotărârea CJI și cele din hotarârea CL Tunari. Însă, este vorba de aceleași străzi – Florilor, San Marco și Primăverii, preluate pe perioadă determinate în administrarea CJI, pentru executarea unor lucrări de reabilitare și modernizare.

Apoi, a fost aprobată solicitarea preluării în administrarea CJI a unui sector de drum aflat în domeniul public al comunei Gănesa și administrarea CL Găneasa, pentru executarea lucrărilor de asfaltare. Este vorba despre DC 27 și despre o lungime totală de 1.357 metri liniari. În cazul orașului Bragadiru, s-a aprobat retransmiterea sectoarelor de drum solicitate prin HCJI 71/27.05.2021, aflate în domeniul public al orașului Bragadiru, din administrarea CJI în administrarea CL Bragadiru. Străzile Mărgelelor, Safirului, Cristalului și Ghidiceni au fost reabilitate și modernizate.

Metodologie pentru burse, în programul-pilot pentru educație

HCJI 154/2021 privind aprobarea Programului-pilot ”Ilfov împreună: Educația schimbă vieți” a fost modificată și completată, în sensul în care s-a aprobat Metodologia de acordare a burselor, actualizată, în vederea implementării programului de sprijin pentru elevii din învățământul professional și tehnic, respectiv învățământul dual din Ilfov, în anul școlar 2021-2022. De asemenea, s-a votat pentru încheierea unor protocoale de cooperare între județul Ilfov, CJI și unele UAT, prin CL Brănești, Buftea, Ciorogârla și Voluntari. Amintim că programul prevede acordarea unei burse lunare de 100 de lei, în acest an școlar, pentru elevii din sistemul de învățământ profesional, tehnic și din sistemul dual, de la Liceul Tehnologic ”Cezar Nicolau” Brănești, Liceul Tehnologic ”Barbu Știrbey” și Liceul Tehnologic ”Dumitru Dumitrescu” din Buftea, Liceul Tehnologic ”Pamfil Șeicaru” Ciorogârla și Liceul Tehnologic ”Nicolae Bălcescu” Voluntari. Impactul bugetar a fost calculat la 73.600 lei/lunar, respectiv 662.400 lei pentru anul școlar 2021-2022, iar alocarea financiară aferentă perioadei octombrie – decembrie 2021, necesară a fi aprobată prin rectificarea bugetului local al județului, este de 220.800 lei. Obiectivul principal al programului este facilitarea accesului la finanțare suplimentară a unităților de învățământ profesional și tehnic, inclusiv dual, pentru creșterea calității serviciilor educaționale furnizate de acestea, prin asigurarea unor stimulente financiare suplimentare pentru susținerea procesului educațional, destinate asigurării participării active a alevilor.

Cooperare pentru consum de energie redus

S-a aprobat încheierea unui Protocol de cooperare între județul Ilfov, CJI și Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Ilfov în vederea implementării măsurilor prevăzute în campaniile de educare pentru reducerea consumului de energie electrică și pentru conștientizarea necesității extinderii spațiilor verzi cuprinse în Planul de Menținere a Calității Aerului din județul Ilfov 2019-2023. Campaniile se adresează elevilor ilfoveni din clasele I-VIII, unități școlare de stat și private, iar materialele informative vor fi elaborate și transmise de CJI către IȘJ Ilfov, care le va distribui către școli, în vederea prezentării acestora, în timpul orelor de consiliere și dezvoltare personală.

Vânzare de masă lemnoasă

Consilierii județeni au aprobat ca masa lemnoasă recoltată de pe aliniamentele amplasate în zona de siguranță a DJ 101 (km. 12+970 – km. 37+549; UAT Balotești – Moara Vlăsiei – Gruiu – Grădiștea) și DJ 401 A (km. 0+000 – km. 28+209; UAT Domnești – Clinceni – Bragadiru – Măgurele – Jilava) să fie valorificată prin vânzare, prin licitație publică, cu preselecție, de tipul licitație publică cu strigare. Prețul de pornire la licitație se stabilește prin documentațiile de licitație, pornind de la prețul mediu al masei lemnoase stabilit prin actele de punere în valoare emise de autoritatea silvică competentă în acest sens.

Sprijin pentru Ialoveni

CJI finanţează, cu 50.000 de euro, finalizarea lucrărilor de construire a Centrului de Sănătate din Bardar, Raionul Ialoveni. ”Mă bucur că putem să sprijinim o investiţie în domeniul sănătăţii din Republica Moldova! Judeţul Ilfov şi Raionul Ialoveni sunt înfrăţite din 2017, când a fost semnat un protocol de cooperare. De atunci, CJI a sprijinit mai multe proiecte de investiţii în Ialoveni, în diverse domenii, printre care sănătate, educaţie şi cultură”, a declarat Ștefan Rădulescu, vicepreședintele CJI.

PPA și cheltuieli neprevăzute

Pentru remedierea situaţiei de extremă dificultate cu care se confruntă UAT Ciorogârla, CL Ciorogârla, ca urmare a depistării unui focar de pestă porcină africană (în satul Dârvari), fapt ce a necesitat eutanasierea de porci în cantitate totală de 3.718 kg și, prin urmare, s-a impus plata serviciilor de îndepărtare a cadavrelor, neexistând fonduri la bugetul local, consilierii județeni au aprobat deblocarea, utilizarea și alocarea către unitatea administrativ teritorială a 28.117 lei.

Asocieri pentru realizarea unor investiții locale

Județul Ilfov, prin CJI, s-a asociat cu UAT Afumați, prin CL Afumați și cu UAT Popești-Leordeni, prin CL Popești-Leordeni, în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public. Este vorba de obiectivul de investiții ”Execuție asfaltare pe Str. Decebal”, din comuna Afumați și de obiectivul de investiții ”Lucrări de alimentare cu apă, rețea de canalizare și refacere parte carosabilă Str. Drumul Fermei”, în orașul Popești-Leordeni. În primul caz, valoarea proiectului este de 521.272,95 lei cu TVA, iar contribuția CJI este de 469.145,66 lei (și a CL Afumați, de 52.127,29 lei), iar al doilea proiect are o valoare de 3.744.949,41 lei, din care contribuția CJI de la bugetul local al județului este de 3.370.454,47 lei (iar de la bugetul local al orașului Popești-Leordeni, de 374.494,94 lei).

HCJI 69/2019 privind aprobarea asocierii județului Ilfov, CJI, cu unele UAT, Consilii Locale din județ, în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public a fost, de asemenea, modificată. Astfel, valoarea totală nouă a proiectului ”Amenajare acces în A2 între km. 21+380 – km. 24+050 stânga – dreapta și a drumurilor de legătură cu acesta”, comuna Brănești, este de 20.785.049,60 lei, contribuția din bugetul local al județului fiind de 11 milioane de lei, iar cea a CL Brănești, de 9.785.049,60 lei.

”Citește în ochii lor”

”Citește în ochii lor” este un proiect public județean, pentru a cărui derulare s-a aprobat încheierea unui protocol de cooperare între județul Ilfov, CJI, cu SC Direct Client Services SRL – Librăriile Cărturești. Scopul colaborării este promovarea adopției câinilor din adăposturi, respectiv reducerea numărului acestora de pe străzi și din adăposturi. Biroul Protecția Animalelor din cadrul aparatului de specialitate al CJI va asigura realizarea unor mesaje de încurajare a adopției, în format digital, mesaje care vor rula pe plasmele din librăriile Cărturești. ”Cărturești este practic, un loc prietenos, unde zeci de mii de oameni își dau întâlnire lunar să discute, să construiască proiecte și să citească. E locul ideal în care putem să distribuim materiale informative despre bunăstarea animalelor, despre empatie și responsabilitate”, se arată în Referatul de aprobare a protocolului.

Ajutor financiar pentru biserică

Pentru continuarea lucrărilor de construire a noii bisericii a Parohiei Berceni II, Sf. Cuv. Parascheva, din comuna Berceni, județul Ilfov, prin CJI, acordă un sprijin financiar în valoare de 50.000 de lei.