Unitatea de învățământ deține acum un nou corp de clădire cu săli de clasă și o sală de sport

Școala Gimnazială Nr. 1 Buftea are un nou corp de clădire. Primarul orașului Buftea, Gheorghe Pistol, alături de președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, au inaugurat noua construcție, care aduce facilități esențiale pentru elevi și profesori.

Articol publicat în Jurnalul de Ilfov Nr. 695, ediția print

Pentru orașul Buftea s-a deschis un nou capitol al educației, odată cu inau­gurarea, pe 22 martie, a noului corp de clădire al Școlii Gimnaziale Nr. 1, realizare remarcabilă pentru comunitatea locală, un proiect de extindere care vine ca răspuns la nevoile în continuă creștere ale elevilor și ale unui proces educațional modern.

Evenimentul de inau­gurare a avut loc în pre­zența primarului orașului Buftea, Gheorghe Pistol, și a președintelui Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, care au subliniat importanța investițiilor în educație pentru viitorul localității.

Modernizarea Școlii Gimnaziale Nr. 1 din Buftea a inclus construcția de noi săli de clasă, o sală de sport ultramodernă și dotarea completă cu facilități adecvate pentru un proces educațional modern. Acestea includ mobilier nou, echipamente IT de ultimă generație, laboratoare științifice bine echipate, o bibliotecă modernă și spații de recreere pentru elevi. Aceste facilități sunt concepute pentru a încuraja curiozitatea și pasiunea pentru învățare în rândul elevilor.

O investiție de aproape 7 milioane de lei

Modernizarea Școlii Gimnaziale Nr. 1 a reprezentat un proces intens, care a adus o serie de îmbunătățiri semnificative. Cu o investiție totală de 6,8 milioane de lei, proiectul a fost susținut de fonduri europene, unul dintre punctele centrale ale acestei realizări fiind sala de sport, care se întinde pe o suprafață de 463 de metri pătrați. Această sală oferă condiții optime pentru desfășurarea orelor de sport, contribuind astfel la promovarea unui stil de viață sănătos și activ în rândul elevilor.

Pe lângă sala de sport, proiectul de extindere a inclus și alte facilități esențiale. Printre acestea se numără anexele specifice sălilor de sport, o cameră pentru centrala termică, montată pentru asigurarea confortului termic în clădire, grupuri sanitare dedicate elevilor și, de asemenea, un grup sanitar adaptat pentru persoanele cu dizabilități. În plus, noul corp de clădire a fost conceput să ofere spații adecvate pentru procesul educațional. Astfel, au fost construite două săli de clasă moderne și o sală de ședințe, care vor facilita desfășurarea activităților didactice și administrative.

O educație de calitate pentru toți elevii din județ

Această inițiativă pusă în practică de admi­nistrația din Buftea, sub conducerea primarului Gheorghe Pistol, a reprezentat un angajament profund pentru creșterea calității educației și a mediului de învățare pentru tinerii din comunitate.

Hubert Thuma, pre­șe­dintele Consiliului ­Ju­d­ețean Ilfov, și-a exprimat admirația pentru rezultatele finale ale acestui proces de modernizare, subliniind importanța oferirii unui cadru edu­cațional adecvat și de înaltă calitate. El a ­subliniat, de asemenea, și necesitatea continuării acestor proiecte în întregul județ, pentru a asigura accesul elevilor la resursele și facilitățile necesare unei educații de calitate.

Eforturi pentru binele comunității

”În octombrie anul trecut, Școala Gimnazială Nr. 1 Buftea a împlinit 53 de ani, ani în care activitatea școlară s-a desfășurat fără întrerupere. Generații de copii, adulții de astăzi, i-au trecut pragul în numele experiențelor de cunoaștere și devenire. An de an, prin străduință comună au fost adăugate reușite și eforturi pentru a căpăta încrederea comunității. Suntem astăzi una dintre cele mai importante școli din județ, nu numai prin numărul mare de elevi – 1.282, ci și prin rezultatele obținute la concursuri, olimpiade, evaluări naționale, proiecte de anvergură. ­Într-un maraton fără odihnă, școala a ținut pasul cu schimbările, cerințele învățământului modern, și-a înnoit viziunea, a crezut în forța ei. În acest maraton, s-a înscris devenirea ei și ca loc în care actorii din educație să găsească o bază materială cu tot ce înseamnă dotarea corespunzătoare. În ultimii ani, s-au făcut demersuri importante în această zonă. Rezultatul unui asemenea efort financiar și logistic îl ­inaugurăm astăzi, aici: corpul nou al școlii, cu sală de sport, 2 laboratoare de informatică și chimie-fizică, o sală de consiliu și numeroase dependințe”, a declarat prof. Aretinica Rudeanu, directorul Școlii Gimnaziale Nr. 1 Buftea, mulțumind tuturor celor prezenți pentru modul în care au contribuit la îndeplinirea acestui obiectiv.

”Am convingerea că vor urma și alte proiecte generate de marea dorință de a răspunde nevoilor reale ale comunității și ale acestei școli, care a devenit o unitate respectată și dorită de mulți părinți și copii”, a mai spus prof. Rudeanu.

”Este momentul să ne axăm pe învățământ, pe tot ceea ce putem schimba în bine”

”Primăria orașului Buftea a finalizat imple­mentarea proiectului denumit ”Extindere cu săli de clasă, anexe, sală de sport și dotarea acestora”. Valoarea proiectului, o valoare eligibilă, atrasă integral, este de 6.879.875 lei. Execuția lucrării s-a derulat până la finele anului 2023, timp în care unitatea de învățământ și-a îmbunătățit condițiile în vederea creșterii per­formanțelor elevilor, dar și a reducerii abandonului școlar. Scopul proiectului a constat în modernizarea prin extindere a unui nou corp care este format din sală de sport și anexele aferente, mă refer la vestiare, grupuri sanitare, depozitul pentru materiale sportive, cele două săli de clasă, sala de ședințe, camera de centrală, dar și grupurile sanitare pentru cele două săli de clasă. Acestea au fost dotate cu laptopuri, videoproiectoare și kiturile aferente. Dacă vorbim de mobilier, la sala de sport am dotat cu spaliere, băncuțe pentru gimnastică, trambulină, ladă și cal pentru gimnastică, mese de tenis și saltele. Găsiți aici o clădire bine pusă la punct cu o bază materială corespunzătoare standardelor de calitate. Avem luate toate avizele și toate autorizațiile pentru funcționare, pentru ca elevii și cadrele didactice să își desfășoare activitatea în condiții de siguranță. În continuarea acestui proiect, Primăria Buftea a mai semnat un contract de finanțare prin PNRR pentru toate unitățile de învățământ din orașul Buftea, pentru dotarea cu mobilier, calculatoare și material didactic. Valoarea acestor proiecte este de 8.802.000 lei și numai pentru Școala Gimnazială Nr. 1 Buftea a fost alocată suma de 1.553.000 lei. Ne dorim, până la sfârșitul lunii iunie, să dotăm laboratorul de informatică cu calculatoare, cu router wifi, imprimante multifuncționale, scannere digitale, tablă interactivă. De asemenea, încă 35 de săli de clasă vor fi dotate cu table interactive, cu scannere digitale, imprimante multifuncționale, sisteme de sunet, alte 27 săli de clasă vor fi dotate cu material didactic adecvat. De asemenea, vom înființa un laborator multidisciplinar, dotat și acesta cu mobilier specific, dar și cu material didactic specific. Vom înființa o sală de clasă pentru asistentă psihopedagogică, la fel – vom avea mobilier specific acestei ramuri. Din cele 13 proiecte pe fonduri europene, cinci sunt numai pentru învățământ. Asta denotă faptul că am pus accentul foarte mult pe învățământ. Este momentul să ne axăm pe învățământ, pe tot ceea ce putem schimba în bine. Acest lucru este posibil doar prin implicare directă dinspre noi toți, de la autorități locale, autorități județene, centrale, cadre de conducere și până la fiecare elev în parte. De acțiunile fiecăruia dintre noi depinde ca această unitate de învățământ să ajungă pe culmile cele mai înalte ale județului Ilfov, și nu numai. Mulțumim prezenței dlui președinte al CJI, ori de câte ori am cerut ajutorul a fost alături de noi, indiferent de solicitare. Sprijinul CJI s-a manifestat consistent, de fiecare dată, atât din punct de vedere  financiar, dar și moral, încurajarea inițiativelor menite a crește calitatea actului educativ, sportiv, cultural”, a precizat primarul orașului Buftea, ­Gheorghe Pistol, care a dorit să mulțumească și echipei din cadrul Primăriei, care se ocupă de implementarea proiectelor. ”Le mulțumesc pentru efort, munca noastră nu s-a terminat, urmează monitorizarea acestui obiectiv, pe o perioadă de cinci ani. Mulțumim dnei Aretinica Rudeanu, avem un parteneriat de 12 ani în care dvs., dragi elevi, ați beneficiat de toată această colaborare. Îi mulțumim că a menținut unitatea școlară în topul școlilor și îi dorim mult succes în continuare”, a mai spus edilul, ­exprimându-și re­cu­noștința și față de cadrele didactice, pentru nivelul lor de rigurozitate și pentru parteneriatul solid pe care îl au cu Primăria Buftea. Elevilor le-a urat să se bucure de acest obiectiv. ”Să ne faceți mândri de rezultatele pe care le veți obține! Când vă veți face mari, să fiți mai puternici, mai încrezători și să aveți rezultate minunate”, a spus primarul Gheorghe Pistol, dezvăluind cu această ocazie și faptul că emoțiile inaugurării unui astfel de proiect au fost cu atât mai mari cu cât acesta a fost elev al unității de învățământ.

Investiția în educație este o obligație!

”Cred că cel mai important lucru pe care îl putem face noi – ca autorități locale – este să investim în infrastructura educațională, în infrastructura școlară și, aici, domnul primar este un exemplu și un partener pentru că, de câte ori am avut proiecte, a avut disponibilitatea să le lucrăm împreună. Are o echipă deosebită la Primăria Buftea și au o capacitate foarte mare de a atrage fonduri, atât guvernamentale, cât și europene. Încă o dată este obligația noastră să investim în copii, iar voi – copiii – trebuie să învățați, pentru ca la rândul vostru să faceți la fel când veți fi mari”, a spus președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma.

Inaugurarea ­noului corp de clădire al Școlii Gim­­naziale Nr. 1 Buftea marchează astfel o in­ves­tiție în viitorul edu­ca­ției locale, proiectul reflec­tând angajamentul au­to­rităților locale și ju­dețene față de dezvoltarea și îm­bunătățirea infrastructurii educaționale, prin oferirea de

condiții moderne și de calitate pentru elevi.