Guvernul a decis, săptămâna trecută, că terenurile cultivate cu soiuri de plante pentru producția destinată furajării animalelor deținute nu vor genera venit impozabil. Scutirea de impozit a acestor suprafețe se aplică doar în cazul persoanelor fizice și membrilor asocierilor fără personalitate juridică.

Guvernul a aprobat o Hotărâre privind aprobarea metodologiilor pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activități agricole, precum și metodologia de calcul a reducerii normei de venit pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit prevăzută la art. 76 lit. a3) din Legea cooperației agricole nr. 566/2004, anunță un comunicat al MADR.

Reglementările noii HG

▪ redefinirea temeiului juridic al actului normativ, respectiv art. 106 alin. (3) și art. 107 alin. (9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;

▪ introducerea sintagmei norma de venit unitară, ca valoare necesară calculului de către persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, denumite în continuare persoane fizice, a producției valorificate prin/către cooperativa agricolă, pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit;

▪ faptul că în cazul persoanelor fizice/membrilor asocierilor fără personalitate juridică, cultivarea terenurilor cu soiuri de plante pentru producția destinată furajării animalelor deținute nu generează venit impozabil;

▪ metodologiile pentru calcularea de către direcțiile agricole ju­dețene, respectiv a municipiului București, a normelor de venit și a normelor de venit unitare, însoțite de exemple pentru toate categoriile de produse vegetale și animale;

▪ modelul și termenul de transmitere de către direcțiile agricole județene, respectiv a municipiului București, către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice a normelor de venit și a normelor de venit unitare;

▪ completarea tabelului produselor vegetale cu „Plante medicinale și aromatice”;

▪ metodologia de calcul de către contribuabili, persoane fizice, a venitului anual și, după caz, a venitului anual rezultat în urma reducerii normei de venit;

▪ prevederi specifice pentru producția valorificată prin/către cooperativa agricolă în anul fiscal 2018, precum și pentru perioada următoare, începând cu anul fiscal 2019, referitoare atât la depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, cât și a rectificării acesteia prin depunerea unei declarații rectificative;

▪ abrogarea Hotărârii Guvernului  nr. 330/2014 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activități agricole.

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.437