MADR va deschide în Trimestrul I al anului 2019 noi sesiuni de primire de proiecte prin PNDR, valoarea fondurilor alocate depășind 445,8 milioane de euro, anunță Agenția de Finanțare a Investițiilor Rurale (AFIR), într-un comunicat.

Valoarea fondurilor alocate pentru submă­surile disponibile în acest moment este de 475.836.748 de euro.

Astfel, în primul trimestru al acestui an vor fi disponibile fonduri pentru Submăsurile (sM):

●4.1a – Investiții în exploatațiile pomicole (51.013.105 euro),

●4.3 – Investiții  pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice – irigații (200.000.000 euro),

●5.1 – Sprijin pentru investițiile în măsuri preventive destinate să reducă efectele dezastrelor naturale, ale fenomenelor climatice nefavorabile și ale evenimentelor catastrofale probabile (14.775.003 euro) și

●5.2 –  Sprijin pentru investiții privind refacerea terenurilor agricole și a potențialului de producție afectate de dezastre naturale, de condiții de mediu adverse și de evenimente catastrofale (13.677.431 euro).

Finanțare pentru infrastructura locală

De asemenea, infrastructura locală va beneficia de finanțare prin deschiderea unor noi sesiuni pentru:

●Grupurile de Acțiune Locală vor avea la dispo­ziție o nouă oportunitate de finanțare prin  sM 19.3 – Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupurilor de Acțiune Locală – Componenta B „Implementarea activităților de cooperare ale GAL-urilor selectate” – 9.270.000 euro.

În aceeași perioadă de timp a trimestrului unu, vor fi lansate sesiuni pentru Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor (sM 15.1) și Prime pentru asigurarea culturilor a animalelor și a plantelor (sM 17.1), valoarea totală a fondurilor disponibile pentru aceste submăsuri fiind de 110.151.918 euro.

Sesiuni de primire a proiectelor, deschise în prezent

● sM 1.1 – Sprijin pentru formarea profesională şi dobândirea de competențe pentru formarea beneficiarilor submăsurilor 6.1, 6.3 și 10 (cost standard),

● sM 1.2 – Sprijin pentru activități demonstrative și de informare – acțiuni de informare pentru fermieri,

● sM 4.1 – Investiții în exploatații agricole – sector vegetal, zona montană, Schema de ajutor de stat GBER – Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole aferentă sM 4.2, Schema de minimis pentru proiectele finanțate prin sM 4.2, dar și Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole (sM 4.2).

Mai mult decât atât, din data de 3 ianuarie a fost deschisă primirea de proiecte pentru sM 16.4/ 16.4a – Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare (agricol/pomicol).

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.434