Facultatea de Studii Europene din cadrul Universității ”Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca a creat, în premieră națională, trei noi specializări de licență, în domeniul Relațiilor Internaționale și al Diplomației.

Decanul Facultății de Studii Europene (FSE), Nicolae Păun, a explicat că cele trei specializări – ”Relații internaționale asia­tice”, ”Relații interna­ționale americane”, res­pectiv ”Diplomație în afaceri” – se regăsesc deja în programele marilor uni­versități ale lumii, oferind tinerilor oportunități de angajare pe piața muncii din Europa și alte zone de pe glob. Tinerii care ar dori să urmeze una dintre aceste specializări o vor putea face, și în România, de anul acesta.

”Am decis și noi să ne aliniem pachetului academic de relații internaționale la nivelul universităților din Europa. Am trecut în ultimul an printr-un proces foarte laborios pentru a ne alinia la acest trend de modernizare nu numai al universităților, dar și al pieței muncii, în condițiile în care astăzi există multe discuții despre tot felul de specializări universitare care corespund sau nu interesului tinerilor”, a spus, potrivit Agerpres, Nicolae Păun.

El a mai explicat că diplomația economică este extrem de bine cotată în prezent, fiind una dintre profesiile de vârf ale pieței din Europa.

”La noi lipsește cu desăvârșire. În Occident, în ultimii 10-15 ani, mai toate marile universități au programe, fie de master, fie de licență, pe zona diplomației în afaceri”, a adăugat decanul.

După absolvirea acestor specializări, tinerii ar putea lucra consilieri sau referenți, fie în cadrul unei instituții, fie al unei companii private, pe probleme economice și relații internaționale, fie ca specialiști în diverse programe cu finan­țare europeană sau inter­națională. De asemenea, absolvenții se vor putea ocupa și de relația de comuni­care instituțională internațională.

”Noi facem o comunicare aplicată pe un domeniu sau pe o zonă de interes. Dacă eu trimit într-o companie un asemenea tânăr, el cunoscând și limbile străine și fiind și specialist în diplomație de afaceri sau relații internaționale, poate lucra în domeniul comunicării instituționale. Toate aceste specializări sunt corelate cu COR (Clasificarea Ocupațiilor din România) și cu ceea ce se întâmplă în Europa”, a spus Păun.

Sunt așteptați și studenți străini

Decanul a mai explicat că, în condițiile în care universitățile trebuie să se orienteze și către piața globală pentru atragerea viitorilor studenți, asemenea specializări pot oferi tinerilor din cele mai îndepărtate colțuri ale lumii un motiv pentru a veni să studieze la Cluj. De asemenea, în condițiile în care oferta facultății este corelată cu ceea ce se întâmplă în mediul academic european, tinerii pot vedea în România fie o destinație, fie o poartă către viitoarea lor dezvoltare.

La rândul lor, stu­denții români primesc, prin acest tip de specializări, cunoștințele necesare pentru a face față unei piețe a muncii mai mari decât cea națională și chiar de a se descurca în teritorii noi pentru cultura noastră, pe care astăzi le putem considera exotice.

Elaborarea dosarului pentru acreditarea celor trei specializări a durat mai mult de un an, echipa care a lucrat la proiect ­fiind formată din peste 15 persoane.

Reprezentanții FSE au cerut ARACIS aprobarea, pentru anul universitar 2017-2018, a câte 50 de locuri pentru Relații internaționale – Studii asiatice, respectiv americane și 100 de locuri pentru Relații Internaționale – Diplomație în afaceri.