Anul acesta, în domeniul pensiilor de stat se vor face o serie de modificări. Pentru a afla care vor fi acestea, i-am solicitat informații directorului Casei de Pensii Ilfov, Pavel Sile.

Prima schimbare pri­vește punctul de pensie. Conform legii, de la 1 ianua­rie 2017, valoarea punctului de pensie este 917,5 lei ceea ce înseamnă o creștere de 5,25%, față de anul precedent. Pavel Sile explică, însă, că nu toți beneficiarii acestei măriri înțeleg mecanismul. „Am avut pro­bleme cu înțelegerea modului în care se acordă această mărire. Oamenii nu înțeleg că în situația în care ei au o pensie de vechime calculată mai mică decât pensia minimă garantată, adică indemnizația socială pentru pensionari, în valoare de 400 de lei, creșterea punctului de pensie cu procentul arătat se aplică pensiei calculate care are o valoare mai mică și nu ajutorului precizat”, spune directorul Casei de Pensii Ilfov.

Indexarea aduce după sine alte creșteri

De asemenea, tot de la 1 ianuarie, datorită creșterii valorii punctului de pensie, indemnizația de însoțitor pentru persoanele cu pensii de invaliditate, care reprezintă 80% din punctul de pensie, a crescut și ea corespunzător, ajungând la suma de 734 de lei.

„Ajutoare de acest gen se pot acorda și de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) sau primării, dar ele nu se pot cumula cu indemnizația acordată de noi. Persoana respectivă trebuie să opteze doar pentru una dintre aceste variante”, precizează Pavel Sile (foto).

Pavel Sile 1

Anul acesta, indicele de corecție este 1,14

Modificări sunt și în alte domenii. Referitor la indicele de corecție, care se aplică tuturor pensiilor, începând cu anul 2011, din cauza faptului că a avut loc o creștere progresivă graduală a vârstei de pensionare, Pavel Sile precizează că acesta are acum valoarea de 1,14, față de 1,07, valoarea din 2016. Acest indice se aplică după efectuarea tuturor calculelor privind punctajul de pensie, prin înmulțirea acestuia cu indicele de 1,14. De acest indice beneficiază cei nou intrați în sistem, nu cei care s-au pensionat anterior. După ce se va ajunge la o „egalizare” a stagiului de cotizare de 35 de ani și vârsta de 65 de ani la bărbați și 63 la femei, acest indice va rămâne constant și nu va mai fluctua.

Mai multe contribuții, desființate

Începând de la 1 februarie 2017, au avut loc modificări care privesc impozitul plătit de persoanele care obțineau venituri din pensii mai mare decât salariul minim brut pe economie. „Acum, Guvernul a stabilit un plafon de 2.000 de lei, pentru care acest impozit nu se mai plătește.

Tot ce depășește acest plafon, de exemplu un leu, va fi impozitat cu 16%. Totodată, a fost desființată contribuția la asigurările de sănătate, care de la 1 februarie este egală cu zero, indiferent de cuantumul pensiei. Contribuția de sănătate se va plăti de la bugetul de stat”, adaugă directorul Casei de Pensii Ilfov.

El ne-a mai precizat că și comisionul de 3%, pentru activitate conexă, din suma pe care o oprea instituția pentru popririle pe care le aveau pensionarii, a fost desființat.

Indemnizația socială pentru pensionari, crește de la 1 martie

Guvernul mai are un mărțișor pentru pensionari. Începând cu 1 martie 2017, indemnizația socială pentru pensionari, sau mai bine zis pensia minimă garantată, va crește, la rândul său, cu 120 de lei și va ajunge la 520 de lei, de la 400 de lei. Mai mult, din data de 1 iulie, punctul de pensie va ajunge la suma de 1.000 de lei.

Și în privința contri­buției la fondul de pensii au avut loc schimbări. „Până acum, noi rețineam 10,5% doar din suma care reprezenta 5 salarii brute medii pe economie. De exemplu, dacă o persoană avea un salariu de 40.000 de lei pe lună, el cotiza numai pentru suma reprezentând cele 5 salarii amintite. Acum contribuția nu mai este limitată”, explică Pavel Sile.

Bilete de tratament, de la 1 februarie

Șeful Casei de Pensii Ilfov ne-a mai informat că, începând cu data de 1 februarie, pensionarii pot depune cereri pentru bilete de tratament, pentru anul 2017. Cererea trebuie însoțită de o copie după actul de identitate, de talonul de pensie și de o trimitere din partea medicului de familie care trebuie adusă atunci când i s-a aprobat solicitarea . Deocamdată nu au fost emise listele cu stațiuni. Repartizarea este făcută de Casa Națională de Pensii, în funcție de un punctaj, care are în vedere tipul pensiei, cuantumul acestuia și de câte ori pensionarul respectiv a beneficiat de astfel de bilete. Chiar și salariații pot beneficia de astfel de bilete, indiferent dacă lucrează în mediul privat sau de stat, în limita locurilor alocate și vor achita doar jumătate din prețul biletului, spre deosebire de pensionari care plătesc jumătate din cuantumul pensiei. Pavel Sile a mai subliniat faptul că toate bazele de tratament au fost reabilitate, iar condițiile sunt la standarde civilizat.

„Cumpărarea” de vechime, o prevedere inedită

Ai avut o „gaură” în continuitatea vechimii la locul de muncă? Ei, bine, există posibilitatea să o cumperi. Iată cum explică Pavel Sile această facilitate: „Dacă o persoană dorește să-și completeze vechimea în muncă, ori să-și asigure stagiul complet de cotizare, ori să-și asigure minimul necesar pentru a ieși la pensie, ai posibilitatea să-ți cumperi o perioadă de 5 ani. De exemplu, dacă ai numai 10 ani de stagiu, iar minimumul este de 15, pentru a primi pensie, poți cumpăra acestă diferență. Dar atenție, contractul de cumpărare trebuie încheiat doar dacă în ultimii cinci ani nu ai avut nicio activitate. Suma se calculează în funcție de valoarea punctului de pensie, din anii respectivi.