Pe 13 iunie a.c., a început livrarea către primăriile din județul Ilfov a pachetelor cu ajutoare alimentare, în cadrul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD), implementat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.799/2014 – program finanțat din Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane.

Județului Ilfov i-au fost alocate 110.652 cutii cu ajutoare alimentare, ce vor fi livrate primăriilor până pe 12 august. Fiecare cutie conține: făină albă de grâu (1 kg), mălai (2 kg), paste făinoase (400 gr.), ulei (2 l), zahăr (1 kg), conservă carne de vită (300 gr.), conservă pateu de ficat de porc (200 gr.), orez (1 kg), pastă de tomate (400 gr.) și o jumătate de kg de fasole boabe.

 

Cine beneficiază?

 familiile și persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziție scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

 familiile benefici­are de alocație pentru susținerea ­familiei, acor­dată în baza Legii 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 șomerii care beneficiază în condițiile Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, de indemnizație de șomaj în cuantum lunar, stabilit conform prevederilor legale, de până la 450 lei, inclusiv, și șomerii înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București care nu beneficiază de indemnizație de șomaj în condițiile Legii 76/2002, cu modificările și completările ulterioare;

 pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obținute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate, sunt de până la 450 lei/lună, inclusiv;

 pensionarii sistemului public de pensii, beneficiari ai indemnizației sociale pentru pensionari, acordată potrivit OUG 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime ga­rantate, aprobată prin Le­gea 196/2009, al căror venit este de până la 450 lei/lună, inclusiv;

 persoanele beneficiare ale prevederilor Legii 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare, Legii 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările și completările ulterioare, Legii 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările și completările ulterioare, Decretului-lege 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare, OG 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 189/2000, cu modificările și completările ulterioare, Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, Legii 109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România, republicată, Legii 8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, cu modificările și completările ulterioare, Legii 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor, cu modificările ulterioare, dacă nu realizează alte venituri în afară de cele provenite din drepturile bănești acordate de aceste legi, ale căror cuantum cumulat este de până la 450 lei/lună inclusiv;

 persoanele cu handicap grav și accentuat, adulți și copii, care nu beneficiază de îngrijire în servicii sociale în regim rezidențial, publice sau private;

 persoanele fără ve­nituri sau ale căror venituri nete lunare realizate sunt de până la 450 lei/lună/persoană, inclusiv, și nu se încadrează în niciuna dintre categoriile prevăzute mai sus, stabilite prin dispoziție a primarului.

 

Câte două cutii

Fiecare beneficiar are dreptul la 2 cutii cu ajutoare alimentare.

Ajutoarele alimentare se ridică personal de către beneficiari de la sediile spațiilor de depozitare stabilite de primării, pe baza actului de identitate valabil. Pentru persoanele netransportabile, primăriile asigură livrarea ajutoarelor la domiciliu, la sesizarea unui membru al familiei sau a unei terțe persoane.