Comuna 1 Decembrie – un ambițios proiect european, care are ca scop limitarea fenomenului de sărăcie generalizată și excluziune socială a populației identificată în zona de risc

Servicii educaționale, formare profesională, educație antreprenorială și granturi financiare, servicii integrate medico-sociale, îmbunătățirea condițiilor de trai și locuire sau acordarea de asistență juridică sunt doar câteva dintre obiectivele proiectului cu 400 de beneficiari direcți

Articol apărut în Jurnalul de Ilfov, ediția print, nr. 470

În prezența primarului comunei 1 Decembrie, Petre Gheorghe, a președintelui Consiliului Județean Ilfov, Marian Petrache, a prefectului județului Ilfov, Mihai Sandu Niță, a președintelui Partidei Romilor ”Pro-Europa”, Nicolae Păun, secretarului general al Partidei Romilor ”Pro-Europa”, Bogdan Paraschiv (manager de proiect), a inspectorului școlar Vasile Bogus, a partenerilor în proiect – Ioana Hatara, vicepreședinte Asociația ”Sf. Stelian”, Elena Iuga, directorul Școlii Gimnaziale nr. 1 din localitate și Georgeta Stavrache, coordonator program formare profesională – SC Alma Vision SRL, a cadrelor didactice și a beneficiarilor – locuitorii comunei identificați ca posibil eligibili pentru grupul țintă – a fost lansat, săptămâna trecută, proiectul ”Șanse pentru viitor prin măsuri integrate”.

Este un proiect extrem de ambițios, co­finan­țat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital uman 2014 – 2020, a cărui valoare totală este de 16.553.115 lei din care 13.189.908,37 reprezintă valoarea cofinanțării de la UE și 3.094.821,01 lei cofinanțarea de la bugetul de stat. Durata de implementare este de 36 de luni, cu începere din 27.06.2019 și până la 26.06.2022, timp în care activitățile din proiect vor duce la limitarea fenomenului de sărăcie generalizată și excluziune socială în comunitățile marginalizate cu populație de etnie romă – prin măsuri integrate de educație, formare, ocupare, locuire, sănătate și asistență socială.

”Proiectul generează un efect pozitiv pe termen lung prin diminuarea fenomenului de sărăcie generalizată. El își propune:

să furnizeze servicii educaționale unui număr de 30 de părinți și 50 copii preșcolari, 50 de părinți și 100 de școlari și 24 de adulți, prin oferirea unui pachet integrat de programe;

să furnizeze servicii integrate pentru facilitarea accesului pe piața muncii pentru 226 de persoane, dintre care 68 de etnie romă;

să inițieze și să certifice în antreprenoriat 50 persoane și să ofere asistență și consiliere pentru 50 de planuri de afaceri în zona marginalizată și să ofere 20 microgranturi pentru membrii grupului țintă cu spirit de afaceri;

să dezvolte și să furnizeze servicii integrate de natură medico-socială pentru 400 de persoane;

să  îmbunătățeas­că condițiile de trai și locuire pentru 50 de gospodării, prin măsuri de reabilitare;

să furnizeze asistență juridică privind reglementarea documentelor personale, de asistență socială, de proprietate și stare civilă pentru 400 de persoane;

să organizeze 24 de workshop-uri și 7 seminarii asupra problemelor de incluziune socială cu care se confruntă comunitatea marginalizată”, a explicat, pe scurt, managerul de proiect, Bogdan Paraschiv.

Un proiect frumos, cu 400 de beneficiari direcți și o comunitate ”cu șanse”

”După 9 luni de muncă asiduă am reușit să lansăm acest proiect pentru comunitatea noastră. Un proiect frumos și ambițios, cu 400 de beneficiari”, a completat, la rândul său, primarul localității 1 Decembrie, Petre Gheorghe, referindu-se la eforturile celor implicați în identificarea grupului țintă a cărui bază este reprezentată de cele 7.321 de persoane și 2.380 de gospodării din 1 Decembrie. Dintre acestea s-au analizat 2.087 de persoane și 708 gospodării, constatându-se că 356 de gospodării se confruntă cu o deprivare materială severă. Analiza a fost necesară tocmai pentru a identifica ulterior grupul țintă.

Primarul comunei 1 Decembrie a fost felicitat și de Nicolae Păun, președintele Partidei Romilor ”Pro-Europa”, care deși a dat multe exemple de ”enclavizare” a zonelor în care populația este romă sau majoritar romă, în care sărăcia și marginalizarea sunt la ordinea zilei, în cazul comunei 1 Decembrie a apreciat că demersul la care asistă este ”o normalitate”, în proiect fiind implicați în proporție de 30% beneficiari de etnie romă.

”Felicitări sincere pentru inițiativă! Beneficiarii acestui proiect sunt fericiți! Pentru că, într-adevăr, la finele celor 3 ani de proiect, vor avea doar de câștigat. Autorității locale îi transmit să aibă mare grijă în atingerea țintelor stabilite prin proiect, mare grijă la monitorizarea implementării lui. E vorba de mulți bani. Ilfovul are o problemă mare cu asigurarea forței de muncă calificată, iar multe dintre inițiativele noastre urmăresc exact rezolvarea acestei probleme. Dar, pentru a avea rezultate bune trebuie să fim consecvenți, așa că, țineți-vă de treabă, mergeți la ­cursuri și obțineți calificările! Vă urez succes!”, a spus, la rândul său, și președintele CJI, Marian Petrache.

”Este o inițiativă extraordinară! Toți cei care beneficiați de acest proiect sunteți privilegiați! Veți fi un model și pentru alte localități. De aceea, îi sfătuiesc pe toți să țină legătura cu autoritățile locale, să se informeze în legătură cu astfel de inițiative și să participe în proiecte. Veți vedea, cu trecerea timpului, ce beneficii mari veți avea!”, a spus, la rândul său, prefectul județului, Mihai Niță.

Obiective specifice ale proiectului

Lista obiectivelor specifice ale proiectului cuprinde:

furnizarea de servicii educaționale – informarea și consilierea părinților, programe de educație parentală, programul ”Educativ Preșcolar” (sunt incluse pachete de rechizite, hrană și subvenții), servicii de consiliere psihologică și școlară, programul ”Școală după școală” (pentru 100 de elevi, incluzând pe lângă pachete de rechizite, hrană, subvenții și 4 excursii de o zi), programul ”A doua șansă” pentru adulții care au părăsit timpuriu școala (de asemenea, fiind incluse pachete de rechizite, subvenții);

furnizarea de servicii integrate pentru facilitarea accesului pe piața muncii – informare și consiliere privind ucenicia, medierea și asistarea în vederea participării la programe de ucenicie la unul sau mai mulți angajatori, medierea și asistarea în vederea angajării, cursuri de formare profesională (pentru ocupații precum lucrător comercial, lucrător mecanic auto, patiser);

inițierea și certificarea în antreprenoriat a 50 de persoane, asistență și consiliere pentru 50 de planuri de afaceri în zona marginalizată și oferirea de 20 microgranturi pentru membrii grupului țintă cu spirit de afaceri (în valoare de 116.752 lei);

dezvoltarea și furnizarea de servicii integrate de natură medico-socială, pe o perioada de 36 de luni, pentru 400 de persoane astfel: înființarea a 3 servicii funcționale (medicale, medico-sociale și psihologice) prin intermediul cărora se sprijină comunitatea marginalizată, înființarea unei echipe mobile multifuncționale la nivelul comunității vizate prin care se asigură servicii medicale, medico-sociale și psihologice, dezvoltarea unei platforme socio-medicale on-line prin intermediul cărora informațiile de natura socială, medicală vor fi diseminate și se vor face cunoscute problemele comunității marginalizate la nivel național, oferindu-se totodată și soluții la problemele cu care se confruntă aceasta, dezvoltarea a 3 parteneriate cu actori relevanți din sistemul medical, socio-medical privat, acordare de pachete igenico-sanitare pentru 400 de persoane de 6 ori în 36 luni pentru prevenirea celor mai răspândite boli cauzate de fenomenul sărăciei (pastă de dinți, săpun, șampon, șervețele umede, șervețele uscate, detergent etc.), program de educație pentru sănătate „Edu for Life”, informare și consiliere socială în vederea creșterii accesului la drepturi sociale și prevenirea separării copilului de familia sa etc.;

îmbunătățirea condițiilor de trai și locuire pentru 50 de gospodării prin măsuri de reabilitare – igienizare a locuințelor, reparații și înlocuire garduri, folosind materiale ecologice, dotarea cu biciclete a unui număr de 100 de gospodării;

furnizarea de asistență juridică privind documentele personale și de asistență socială, de proprietate și stare civilă pentru 400 de persoane din grupul țintă;

organizarea a 24 de workshop-uri și 7 seminarii asupra problemelor de incluziune socială cu care se confruntă comunitatea marginalizată pentru implicarea membrilor comunității în soluționarea problemelor marginalizaților.

Unde se pot afla detalii?

Sediul unde se vor instala reprezentanții partenerilor din proiect, unde localnicii din 1 Decembrie, posibili beneficiari eligibili pot afla detalii despre activitățile din proiect este stabilit în blocul P22 din localitate (sediul vechi al Primăriei, lângă Poliție).