Petre Popeangă: ”Administrația locală – o provocare! Partidul (n.r. – PMP) – a considerat că pot oferi plus valoare activității de aici!”

 

Născut într-un sat din județul Gorj, profesorul universitar Petre Popeangă are o ascendență atestată pe meleagurile natale de peste 300 de ani. Despre Gorj, în una dintre cărțile sale, Petre Popeangă spunea: “…Gorjul este vatra pe care m-am născut și am învățat ce reprezintă munca, cinstea și onoarea. Mai apoi, toate aceste valori perene mi-au fost călăuză, peste tot pe unde m-au purtat pașii datoriei…”.

În prezent locuiește, împreună cu soția și trei câini maidanezi, în orașul Voluntari, dar nu și-a uitat locurile natale unde revine adesea pentru a aprinde o lumânare la mormintele părinților, moșilor și strămoșilor gorjeni.

Economist prin formație, Petre Popeangă a lucrat peste 45 de ani în mai toate segmentele economiei naționale. S-a specializat în domeniul finanțelor publice, domeniu în care a obținut titlul de doctor în economie cu teza “Controlul gestiunii datoriei publice“. A deținut importante funcții de conducere atât în structurile guvernamentale de sinteză ale Statului, cât și în cele legislative din țară și din Uniunea Europeană.

Dintre acestea, menționăm funcțiile de director general în Ministerul Finanțelor, vicepreședinte al Curții de Conturi a României, sau pe cele de deputat și președinte al Comisiei pentru Învățământ din Parlamentul României, deputat și membru al Comisiei pentru bugete și al Comisiei de control bugetar din Parlamentul European.

Ca lucrator în Ministerul Finanțelor, concomitent cu realizarea sarcinilor de serviciu, a participat la crearea sistemului legislativ actual în domeniul economic.

În cadrul Curții de Conturi a lucrat timp de 14 ani având importante contribuții la actul supravegherii modului de creare și utilizare a fondurilor publice.

Un observator atent al realităților politice și sociale, profesorul Petre Popeangă spunea că ”în fața sărăciei și a umilinței în care trăiesc milioane de cetățeni ai României, oameni care au crezut și mai cred încă în promisiunile făcute de către politicieni, măsurile excepționale au devenit o necesitate excepțională! Lipsa unei strategii gândite pe termen lung, bazată pe un suport tehnic real și o analiză temeinică a avut ca finalitate apariția nonperformanțelor economice cu efecte negative în toate domeniile!“

 

Militant al susținerii intereselor cetățenilor

 

Atât în Parlamentul României, cât și în Parlamentul European – s-a remarcat prin susținerea intereselor tuturor cetățenilor, atât a celor din țară, cât și a celor din diasporă. Intervențiile de la tribuna celor două instituții, precum cele privind “Situația persoanelor disponibilizate ca urmare a închiderii minelor, fără a asigura noi locuri de muncă“, “Școala românească, încotro?“ sau “Tratatul constituțional și viitorul Uniunii Europene“ sau Rezoluția privind o eventuală reformă a instrumentelor politicii comerciale a UE (ultimele două fiind prezentate în Parlamentul European), ca să citam doar câteva, sunt edificatoare.

Adept moderat, despre Uniunea Europeană, profesorul Petre Popeangă spunea într-un discurs ținut la Viena, în cadrul Conferinței internaționale “Mișcarea patriotică în Europa de mâine“, redat și într-una dintre cărțile sale, intitulată sugestiv “Împreună, dar nu oricum..!”: „Acest proiect european constituit ca o suprastructură amorfă transfrontalieră și transnațională este de neconceput. Eu văd o Uniune Europeană a Patriilor și a Națiunilor, îmbogățită de identitățile naționale și mândră în diversitatea sa etnică și culturală. La realizarea acestui program grandios trebuie să se țină seama că statele europene sunt o realitate obiectivă și din punct de vedere istoric ar fi imposibil să dispară!“

Concomitent cu realizarea activității profesionale prezentate, a parcurs toate etapele – asistent universitar, lector, conferențiar – necesare obținerii, în urmă cu mai bine de 20 de ani a titlului de profesor universitar, titlu înnobilat, recent, cu distincția “profesor universitar emerit“.

A publicat sub egida unor edituri prestigioase din țară și străinătate 32 volume de specialitate și peste 300 de articole și prelegeri dintre care amintim volumele “Finanțe publice“, “Fiscalitate”, ”Buget și contabilitate bugetară “sau articolele “Les fumigenes dans le Code roumain des impot“ sau “Assessement of Court of Acounts activity performance“.

 

De ce Consiliul Județean Ilfov?

 

Privind la o asemenea activitate a distinsului profesor, se naște, firesc, întrebarea: ”De ce Consiliul Județean Ilfov?”

Răspunsul lui Petre Popeangă a venit simplu și la fel de firesc: “Am luat-o ca pe o provocare. Impresionat de ardoarea și frumusețea luptei politice, în sensul bun și constructiv al acesteia, desfășurată la nivel local, am decis să încerc să mă reintegrez acesteia deoarece părăsisem activitatea politică ca urmare a numirii de către Parlamentul României, după încheierea mandatului de deputat, într-o funcție incompatibilă cu politica angajată. Țăran prin naștere, calitate rămasă intactă și în prezent, am părăsit, acum 10 ani, un apartament confortabil din centrul Bucureștiului pentru o casă mai redusă ca spațiu, dar cu o frumoasă grădină cu câțiva pomi, multe flori, dar și câteva legume. Doar de decor! Și dacă tot m-am instalat în acest loc minunat din Ilfov nu puteam sta departe de viața politică și socială poate și datorită faptului că, în concepția mea – munca fizică și intelectuală, indiferent de vârstă, nu trebuie să ne lipsească! În acest context, după o pauză de câțiva ani, am decis să revin în activitatea politică, în ciuda “sfaturilor“ unor prieteni de a-mi vedea de bătrânețe. M-am înscris în Partidul Mișcarea Populară, am candidat pe listele acestei formațiuni care, la alegerile locale din luna iunie, a obținut  două mandate de consilier și, conjunctural, datorită jocului rezultatelor obținute de celelalte partide, am fost ales în calitatea de vicepreședinte al Consiliului Județean Ilfov. Am deprins repede specificul activității desfășurate în cadrul acestei structuri a administrației publice locale și datorită faptului că am șansa de a lucra cu oameni competenți conduși cu profesionalism de către președintele Marian Petrache. Drept urmare, președintele, manager cu experiență a delegat, după numai o lună și câteva zile de la instalare, o parte a atribuțiilor care îi revin din prevederile legale, către cei doi vicepreședinți”, ne-a spus vicepreședintele CJI.

 

Respectarea drepturilor fundamentale – o prioritate!

 

”Și, în cadrul Consiliului Județean, ca, de altfel, în toate instituțiile centrale în care am lucrat o să-mi desfășor activitatea numai în respectul și aplicarea în folosul cetățenilor a drepturilor fundamentale ale acestora înscrise în Legea Fundamentală, Constituția României.

Dreptul la informație, dreptul la învățătură, dreptul la ocrotirea sănătății, dreptul la mediu sănătos – sunt valorile fundamentale pentru a căror respectare fiecare lucrător al administrației publice, centrală și locală trebuie să-și desfășoare întreaga activitate.

În baza prerogativelor cu care am fost investit prin decizia președintelui CJI, voi acționa ca toate proiectele, noi sau în derulare, prevăzute în cadrul programului de dezvoltare ”Strategia Orizont 2020”, conceput de CJI, să fie aprobate sau efectuate numai în condiții de legalitate, oportunitate, eficiență și deplină transparență – aceasta din urmă fiind realizată prin structuri media, site-uri și, nu în ultimul rând, prin discuțiile directe cu cetățenii. Tot în acest sens intentionez să propun Consiliului aprobarea editării unui buletin informativ în care, lunar, să fie prezentat modul de realizare a principalelor obiective, buletin care să fie pus la dispoziția cetățenilor județului prin intermediul primăriilor”, ne-a dat asigurări Petre Popeangă.

 

Mediul înconjurător, sănătatea populației, educația sau calitatea alimentelor – problematici ce vor fi urmărite cu mare atenție

 

”O atenție aparte voi aloca proiectelor privind ocrotirea sănătății cetățenilor. În prezent, sistemul sanitar traversează o perioadă pe care aș putea să o calific ca fiind premergătoare colapsului. Zilnic, mass media prezintă noi și dezolante mărturii despre dezastrul sistemului sanitar ale cărui unități – am numit aici spitalele – capătă, din ce în ce mai semnificativ, apelativul de ”avanpost al cimitirului” în locul celui de ”lăcaș de vindecare fizică și psihică”. Și, îmi asum fără reserve calificativul. Aud mereu formularea: avem nevoie de spitale! Oameni buni, necesitatea a cât mai multor spitale rezultă din faptul că avem o societate bolnavă. În sensul fizic!

Nu înlătur necesitatea existenței spitalelor, dar mult mai importante mi se par acțiunile de prevenție a bolilor. Să instituim cât mai multe proiecte pentru realizarea unui mediu sănătos, prin acțiuni de creștere a calității aerului, a calității apei și, în special, a calității alimentelor. Consiliul Județean Ilfov dispune de toate structurile și pârghiile necesare realizării acestui drept constituțional – dreptul la mediu sănătos!

Este adevarat că, din informațiile pe care le dețin până în prezent, problemele de ocrotire a sănătății nu sunt, în Ilfov, la nivelele acute înregistrate de către alte județe. Totuși, problemele de mediu sănătos sunt de natură să îngrijoreze, deoarece, așa cum am arătat, sunt generatoare de boli. Este necesar ca, în continuare, să dezvoltăm programe pentru înlăturarea a cât mai multor factori de risc în domeniul ocrotirii sănătății, deoarece înlăturând cauzele evitam efectele. ”Sublata causa tollitur effectus!” – cum spuneau strămoșii noștri, latinii. O problemă deosebită, cu care se confruntă județul Ilfov este cea privind realizarea proiectelor instituite în scopul respectării prevederilor constituționale în domeniul dreptului la învățătură. Am reținut că Ilfov-ul, ca urmare a unor condiții specifice, dintre care vecinătatea cu Bucureștiul – ocupă un loc deloc onorant în statisticile privind gradul de promovabilitate al elevilor la diferitele niveluri ale învățământului preuniversitar. Consider că, în acest domeniu mai sunt foarte multe de făcut. Spre exemplu, se preconizează înființarea unui campus universitar de proporții considerabile în domeniul medicinei. Mai multe însă, în acest domeniu, cu altă ocazie, atunci când vom avea mai multe elemente certe.

Ar fi prematur să abordez acum problemele punctuale ale activității pe care o desfășor. Nu am încă toate elementele necesare și nu doresc ca, prin judecăți de valoare subiective să le prezint eronat sau deformat nerespectând, în acest fel, dreptul cetățeanului la o informație reală și corectă. Promit însă că, prin ziarul Jurnalul de Ilfov, în primul rând, dar și prin celelalte elemente media, să prezint, periodic, modul de realizare a proiectelor care sunt în aria mea de competență. Și nu numai!”, ne-a mai declarat Petre Popeangă.

 

Casetă

 

Atribuții delegate

 

Prin dispoziția 192/8.08.2016, a președintelui CJI, vicepreședintelui CJI, Petre Popeangă i-au fost delegate unele atribuții, precum:

– ”coordonează realizarea serviciilor publice și de utilitate publică de interes județean prestate prin intermediul Direcției Generale care include Direcția Investiții, Direcția Economică, Direcția Absorbție Fonduri Interne și Internaționale din cadrul aparatului de specialitate al CJI,

– ia măsuri de organizarea executării și executarea în concret a activităților care se regăsesc ca atribuții ale Direcției de Investiții, Direcției Economice, Direcției Absorbție Fonduri Interne și Internaționale din cadrul Direcției Generale,

– ia măsuri pentru evidența, statistica, inspecția și controlul efectuării serviicilor publice și de utilitate publică de interes județean, precum și a bunurilor din patrimoniul public și privat al județului, care se regăsesc ca atribuții ale Direcției Investiții, Direcției Economice, Direcției Absorbție Fonduri Interne și Internaționale din cadrul Direcției Generale,

– emite avizele, acordurile și autorizațiile date în competența CJI prin lege sau prin hotărâre a CJI, ca atribuții ale Direcției Investiții din cadrul Direcției Generale și

– coordonează și controlează realizarea activităților de investiții și de reabilitare a infrastructurii județene.

 

În exercitarea atribuțiilor, Petre Popeangă va verifica și semna documentele întocmite de Direcția Investiții, Direcția Economică, Direcția Absorbție Fonduri Interne și Internaționale din cadrul Direcției Generale – care vor fi comunicate în vederea semnării președintelui CJI”.