Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați (CECCAR) anunță apariția celei de-a VI-a ediții a Standardului profesional nr. 35, EXPERTIZELE CONTABILE – Ghid de aplicare – revizuită şi actualizată

Una dintre activităţile de bază ale experţilor contabili, desfăşurată pe parcursul a peste 90 de ani de existenţă a profesiei contabile din România, o constituie efectuarea expertizelor contabile dispuse de organele judiciare, ori solicitate de persoane fizice sau juridice, în condiţiile prevăzute de lege, ca, de exemplu: expertize la cerere, expertize contabile judiciare în cauze civile, penale sau ale dreptului muncii, expertize de gestiune, de management, financiar-contabile, fiscale şi altele.

Expertizele contabile-mijloace de probă

Expertizele contabile sunt mijloace de probă utilizabile în rezolvarea unor cauze care necesită cunoștințe de strictă specialitate din partea unor persoane care au calitatea de expert contabil. Expertizele contabile dispuse din oficiu, sau acceptate la cererea părților, în fazele de instrumentare și de judecată ale unor cauze civile și/sau comerciale, atașate sau nu unui proces penal, se numesc expertize contabile judiciare. Toate celelalte expertize contabile sunt extrajudiciare. Expertizele contabile pot fi efectuate numai de către persoanele care au dobândit calitatea de expert contabil, în condițiile legii, fiind înscrise, cu viza la zi, în partea activă a Tabloului experților contabili, actua­lizat anual de către Corpul Experților Contabili și al Contabililor Autorizați din Romania (CECCAR).

O lucrare critică

Expertiza este prin excelenţă o lucrare personală şi critică, ce cuprinde nu numai rezultatul examinării faptelor din punctul de vedere al exactităţii formale şi materiale, ci şi părerea expertului cu privire la cauzele şi efectele în legătură cu obiectul supus cercetării sale.

Corpul Experţilor Con­tabili şi Contabililor Autorizaţi din România, care, potrivit legii, asigură buna desfăşurare a activităţii experţilor contabili, a decis reglementarea profesională a acestei activităţi de bază elaborând Standardul profesional nr. 35: Expertizele contabile, care, alături de Ghidul de aplicare şi Normele generale de bază aplicabile tuturor misiunilor expertului contabil, se regăseşte în această lucrare, ajunsă în prezent la a VI-a ediţie.

Lucrarea poate fi procurată de cei interesaţi de la toate filialele Ceccar.