O nouă reuniune a Colegiului prefectural

Creșteri consistente de venituri colectate, pe toate cele patru bugete administrate de AJFP Ilfov

◉ Facilitati fiscale

◉ Activitatea de Inspecție Fiscală

 

La sediul Consiliului Județean Ilfov (CJI) a avut loc pe 29 martie 2022, reuniunea lunară a Colegiului prefectural, sub conducerea Simonei Neculae, prefectul județului Ilfov. La ședință au participat subprefecții județului Ilfov – Costin-Alexandru Ojog și Andrei Scutelnicu și conducătorii serviciilor publice deconcentrate ilfovene.

Articol apărut în Jurnalul de Ilfov nr. 594, ediția print

Virginia Velican, șeful Administrației Judeţeane a Finanţelor Publice (AJFP) Ilfov a vorbit despre 241.174 contribuabili administrați de AJFP Ilfov în 2021, dintre care persoane juridice – 74.683 și persoane fizice – 166.491; dar și despre o valoare a încasărilor, în decursul anului trecut, de 8.051,78 milioane de lei. ”Din punct de vedere al gradului de realizare al programului anual de încasări, în 2021, acesta a fost de 105,52%, reprezentând o depășire a programului de încasări cu 421,16 milioane”, a explicat Virginia Velican.

În 2021, din totalul veniturilor colectate, pe cele patru bugete administrate de AJFP Ilfov, încasările la bugetul de stat au înregistrat o creştere de 37,75% faţă de încasările anului 2020, la bugetul asigurărilor pentru șomaj – o creştere de 31,38%, la bugetul asigurărilor sociale de stat – o creștere de 25,97%, iar la bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări de Sănătate s-a înregistrat o creștere de 23,17%.

În activitatea de colectare a creanțelor fiscale, s-a menționat că, pentru recuperarea creanţelor bugetare datorate bugetului general consolidat prin aplicarea modalităţilor de executare silită ­s-au comunicat 116.642 titluri executorii, din care pentru persoane juridice – 95.650 și pentru persoane fizice 20.992. În 2021, în urma aplicării măsurilor de executare silită, creanţele bugetare încasate au fost de 322,49 milioane de lei, din care somaţii 52,83%, popriri bancare 44,52%, popriri terți 2,21%.

Facilitati fiscale

”Având în vedere reglementările legale în vigoare în anul 2021, în contextul stării de alertă la nivel naţional datorate pandemiei COVID-19, respectiv reluarea executărilor silite care au fost suspendate în anul precedent, precum şi posibilitatea accesării facilităţilor fiscale prevăzute de OG 6/2019 (restructurare obligaţii bugetare), OUG 69/2020 (anulare obligaţii accesorii aferente debitelor restante la 31 martie 2020), OUG 181/2020 (eşalonări la plată în formă simplificată) şi Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (înlesniri la plată şi eşalonare la plată în formă simplificată), pentru creşterea eficienţei activităţii de colectare şi executare silită la nivelul AJFP Ilfov şi diminuarea arieratelor recuperabile, s-au întreprins măsuri de impulsionare a contribuabililor care au deţinut lichidităţi financiare, pentru plata obligaţiilor fiscale; s-a analizat situaţia financiar-fiscală a contribuabililor care figurau cu sume declarate și neplătite în perioada stării de urgenţă/de alertă, pe baza unor eşantioane create în mod descendent pe fiecare administraţie/serviciu fiscal, fiind contactaţi cu prioritate contribuabilii cu cele mai mari obligaţii, dar care deţineau lichidităţi financiare, în vederea impulsionării acestora pentru plata obligaţiilor fiscale; s-a realizat coordonarea şi monitorizarea acţiunilor întreprinse de organele fiscale din subordine în vederea implementării măsurilor cuprinse în Planul Operațional de Recuperare a Veniturilor și ­s-au mediatizat prevederile legale în vigoare şi îndrumat debitorii către accesarea şi menţinerea facilităţilor fiscale – în cazul contribuabililor aflaţi în dificultate generată de lipsa temporară a disponibilităţilor băneşti, măsuri care vin în sprijinul mediului de afaceri şi care au ca scop creşterea conformării voluntare la plată a contribuabililor, impulsionarea încasărilor la bugetul general consolidat şi reducerea arieratelor bugetare. Au fost aprobate, anul trecut, 109 eşalonări pentru obligaţii fiscale, în sumă de 51.252.754 de lei, au fost finalizate 54 de eşalonări, cu arierate totale eşalonate la plată în sumă de 9.065.261 de lei, la 31.12.2021 fiind în derulare 256 de eşalonări la plată, cu arierate totale eşalonate, în sumă de 172.501.755 de lei. Pentru facilităţi fiscale sub forma restructurării obligaţiilor bugetare, conform OG. 6/2019, au fost depuse 103 notificări, 48 de cereri de restructurare, din care 39 cereri au fost aprobate și 4 respinse, iar pentru a beneficia de facilităţi fiscale sub forma anulării obligaţiilor accesorii aferente debitelor restante la 31 martie 2020 (OUG 69/2020) au fost depuse 1.355 de notificări/cereri de anulare, din care 985 cereri au fost aprobate şi 123 respinse. În ceea ce privesc eşalonările la plată în formă simplificată pentru obligaţiile fiscale administrate de organul fiscal central, acordate contribuabililor persoane juridice (OUG 181/2020), la 31 decembrie 2021 erau în derulare 1.598 de eşalonări simplificate, iar în cazul procedurilor de executare silită, reluate în 2021, s-au obţinut încasări în cuantum de 322,49 milioane de lei, în creştere cu 129,75% faţă de 2020, an în care a fost suspendată executarea silită, în perioada 21.03.2020-25.12.2020, prin măsurile legislative dispuse în contextul ins­tituirii stării de urgenţă/alertă la nivel naţional. Pe partea acţiunilor de atragere a răspunderii solidare conform prevederilor art. 25-26 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, au fost emise 9 decizii de angajare a răspunderii solidare, pentru o valoare totală a arieratelor de 7,64 milioane de lei”, a completat șeful Administrației Județene a Finanțelor Publice Ilfov.

Activitatea de Inspecție Fiscală

Activitatea de Inspecţie Fiscală s-a desfășurat, anul trecut, pornind de la obiectivul strategic general al AJFP Ilfov – prevenirea și combaterea evaziunii fiscale în aria teritorială judeţeană.

Astfel, la persoane juridice, în 2021, au fost realizate 375 acţiuni de control fiscal. Urmare finalizării a 187 de acțiuni de inspecție fiscală s-au stabilit obligații fiscale suplimentare în sumă de 65.331.444 lei. Totodată, în aceeași perioadă, structura de Inspecție Fiscală – persoane juridice a mai efectuat 101 acțiuni de verificare documentară, urmare cărora au fost stabilite obligații fiscale principale în sumă de 8.007.198 lei. De asemenea, au fost aplicate 14 amenzi, în valoare de 47.600 lei, s-a întocmit o Decizie de instituire a măsurilor asiguratorii, în valoare de 3.832.362 lei, s-au întocmit 3 sesizări penale, cu un prejudiciu de 706.996 lei și s-a diminuat pierderea fiscală înregistrată de contribuabili cu 2.259.567 lei.

La persoane fizice, în 2021, au fost derulate 109 acţiuni de control fiscal, din care 35 de acțiuni de inspecţie fiscală în cadrul cărora s-au stabilit obligații fiscale suplimentare în sumă de 7.574.176 lei și 74 acțiuni de control inopinat. Au fost efectuate 27 de verificări documentare și au fost stabilite sume suplimentare de 956.906 de lei.