Fiind mare praznic, ziua Întâmpinării Domnului trebuie petrecută în rugăciune, cu gânduri frumoase, de iubire, mulțumire și prețuire. Citește în cele ce urmează, o rugăciune care-ți va umple sufletul de bucurie și de frumos, în ziua luminii.

Doamne Iisuse Hristoase,

Fiule, Unul Născut, nestricat cu trupul,
Din Prea Sfânta Fecioară Maria,
Cel ce, în 40-a zi,
În locul cel sfânt,
Întru Întâmpinarea întregii lumi Te-ai arătat ca Prunc,
Purtat în brațele dreptului Simeon,
Pentru mântuirea tuturor,
Cât de proslăvită și prealuminată este aducerea Ta,
În brațele Născătoarei de Dumnezeu în biserica Domnului,
Și întâmpinarea Ta de către bătrânul Simeon.
Astăzi, Cerurile se înveselesc,
Și Pământul se bucură de venirea Ta, Dumnezeule,
Și de venirea Dumnezeului și Împăratului nostru.
În această zi prealuminoasă,
Tu Te-ai arătat pe Tine Om,
Strălucind de nespusa lumină dumnezeiască,
Ca împreună cu Simeon să te vedem față către față,
Să te pipăim cu mâinile
Și să Te primim în brațele noastre, Ca să te cunoaștem pe Tine,
Ca Dumnezeu venit în trup.
Pentru aceasta,
Proslăvim nespusa coborâre a Ta,
Și marea Ta iubire de oameni,
Că prin venirea Ta, ai dăruit acum bucurie Cerească
Neamului omenesc, căzut de demult, în păcat.
Că Tu prin dreapta Ta judecată,
Ai izgonit pe strămoșii noștri
Din raiul desfătării în lumea aceasta,
Iar acum ne-ai miluit
Și iarăși ne-ai deschis locașurile Cerești,
Și ai prefăcut plânsul nostru în bucurie.
Tu, ai venit acum ca să iei păcatele noastre asupra Ta,
Să ne speli cu sângele Tău,
Să ne îmbraci pe noi, cei goi,
În haina mântuirii, în podoaba veseliei și să ne înfrumusețezi ca pe miri.
Pe noi, toți cei care prăznuim Dumnezeiasca Ta Întâmpinare,
Învrednicește-ne să te Întâmpinăm, pe Tine, Mirele nostru Ceresc,
Cu candelele credinței și curăției aprinse,
Să privim cu ochii credinței dumnezeiasca Ta față,
Să Te purtăm în inimi,
În toate zilele vieții noastre,
Ca să ne fii nouă Dumnezeu,
Și noi să fim, poporul Tău.
Iar în slăvita și înfricoșata zi a venirii Tale,
Când toți sfinții vor ieși în văzduh pentru marea Ta Întâmpinare,
Învrednicește-ne și pe noi să te vedem,
Și astfel, pururea cu Domnul vom fi.
Slavă Împărăției Tale, slavă purtării Tale de grijă,
Unule, iubitorule de oameni,
Că a Ta este Împărăția și puterea și slava,
Acum și Pururea,
Și-n vecii vecilor,
Amin!