Consilierii locali au votat pentru noi oportunități de dezvoltare în comună

La Ștefaneștii de Jos a avut loc vineri, 28 iulie, prima ședință de Consiliu Local, după protestul din perioada 18-22 iulie a.c., organizat de un grup de localnici din comună, împotriva primarului localității, Robert Ionel Ștefan, acuzându-l, printre altele, de incompetență în gospodărirea comunei.

Articol apărut în nr. 362 al Jurnalului de Ilfov, ediția print

Ștefăneștii

Așadar, se anticipa o ședință cu scântei, chiar dacă Ordinea de zi cuprindea proiecte de hotărâri legate întocmai de gospodărirea eficientă a localității. Prin urmare, am remarcat în sala de ședințe din incinta Bazei Sportive Ștefăneștii de Jos, din str. Stadionului, cadre de poliție mobilizate pentru asigurarea ordinii și bunei desfășurări a ședinței. Mai ales că, încă de la începutul discuțiilor, în sală și-au făcut apariția localnicii protestatari. Din discursul acestora însă, din păcate, am sesizat la finalul ședinței, că lipseau elemente concrete, o mână de oameni având mai degrabă chestiuni personale de rezolvat cu primarul sau cu cei din Consiliul Local. Așadar, nici o propunere constructivă care să aducă beneficii comunei.

Consilierii locali, secretarul comunei, Iulia Tudor, și primarul localității s-au așezat la masa discuțiilor, care au debutat cu citirea procesului verbal redactat la finalul ședinței din 16 iunie 2017. Unde s-a luat act de încetarea înainte de termen, prin demisie, a mandatului de consilier local al lui Mihai Ulian, postul devenind vacant. Prin urmare, la ședința din 28 iulie
s-a votat validarea mandatului de consilier local atribuit lui Cristian Sorin Alexandru, care figura ca supleant pe lista de candidați a Partidului Național Liberal. A urmat momentul festiv al depunerii jurământului de către noul consilier local și s-a propus și votat la un alt punct al Ordinii de zi, ca acesta să-l înlocuiască pe Ulian în cadrul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget – finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodarire comunală, protecția mediului, servicii și comerț.

Încă un pas înainte în proiectul derulat de Euro ApaVOL SA

În continuare, s-a votat trecerea din domeniul privat al localității în domeniul public de interes local al comunei Ștefăneștii de Jos a unui imobil compus din teren în suprafață de 3.476 mp și 3 construcții aferente. Demersul se impunea în vederea realizării extinderii și modernizării rețelei de alimentare cu apă potabilă și a celei de canalizare în cadrul
proiectului derulat de SC Euro ApaVOL SA, operator regional de apă – canal, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM 2014-2020), pe raza localităților Voluntari, Ștefăneștii de Jos și Tunari. Iar cum pe raza comunei Ștefăneștii de Jos trebuia inclusă în acest proiect ”gospodăria de apă” a localității, situată pe terenul în cauză, amplasat în intravilanul agricol al localității, a devenit obligatorie trecerea terenului în domeniul public de interes local al comunei Ștefăneștii de Jos. Urmare a aprobării acestui proiect de hotărâre s-a votat, imediat, și următorul punct pe Ordinea de zi, privind punerea la dispoziția ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de operare a S.C. Euro ApaVOL S.A.” a terenului pentru construcția/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia. Mai apoi a trecut, cu votul unanim al consilierilor locali, proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pentru trimestrul II 2017, la data de 30.06.2017 înregistrând la partea de venituri 13.803.280,94 lei, iar la partea de
cheltuieli 4.553.983,39 lei. Și, tot legat de ”buget”, s-au aprobat și sumele destinate veniturilor și cheltuielilor, pe anul 2017, pentru societatea comercială a Primăriei Ștefăneștii de Jos – ”Gospodărie Ștefănești” SRL.

Bani pentru investiții

După efectuarea studiilor de fezabilitate pentru o serie de obiective de investiții ce urmează a fi realizate pe raza comunei și având în vedere importanța acestora pentru dezvoltarea localității a devenit necesară aprobarea indicatorilor tehnico-economici
pentru următoarele lucrări: “Asfaltare str. Sighișoara” (valoare totală 508.674,362 lei, inclusiv TVA), “Canalizare pluvială și menajeră, str. Sighișoara” (valoare totală 431.169,344 lei, inclusiv TVA); “Asfaltare, canalizare pluvială și canalizare menajeră,
str. Piersicului” (valoare totală 1.469.965,958 lei, inclusiv TVA); “Asfaltare, canalizare pluvială și canalizare menajeră, intr. Sighișoara” (valoare totală 305.802,377 lei, inclusiv TVA); “Asfaltare, canalizare pluvială și canalizare menajeră, str. Câmpina” (valoare totală 674.352,726 lei, inclusiv TVA); “Asfaltare intr. Câmpina” (valoare totală 196.632,529 lei, inclusiv TVA) și “Asfaltare intr. Făgăraș” (valoare totală 280.154,576 lei, inclusiv TVA). Așadar, a fost adoptat și acest proiect de hotărâre.

Rectificare de buget

La finalul ședinței Consiliului Local, ultimul punct pe Ordinea de zi, votat de către consilieri, a vizat rectificarea bugetului local al comunei Ștefaneștii de Jos pentru luna iulie 2017, în sumă totală de 22.542.640 lei, pe capitole de venituri și cheltuieli, conform anexei atașate proiectului de hotărâre. Expunerea de motive pentru susținerea necesității efectuării rectificării bugetare indică previzionarea de sume pentru acoperirea cheltuielilor necesare plății contribuțiilor sociale aferente salariilor lunii iulie 2017; previzionarea de sume pentru acoperirea cheltuielilor cu utilitățile și carburanții; completarea și modificarea listei de investiții, prin introducerea sumei de 2 milioane de lei pentru modernizare și reparații capitale străzi și a sumei de 2.000 de lei, reprezentând aportul comunei la constituirea Asociației pentru Dezvoltare Intracomunitară pentru Transport Public Bucuresti – Ilfov.
O mențiunea foarte importantă este aceea că, după rectificare, suma finală a bugetului nu se schimbă!