Caravana ”REGIO” a ajuns la Prefectura Ilfov (partea a II-a)

Prezentările au fost structurate pe cele două perioade de finanțare REGIO – 2007-2013, respectiv 2013-2020, și, pentru că informațiile sunt numeroase, vi le prezentam în numere consecutive ale Jurnalului de Ilfov.

În acest al doilea episod vom detalia prima parte a prezentării Simonei Curpăn, expert Promovare, în cadrul ADRBI, despre ce însemnă REGIO 2013-2020 la nivelul regiunii București-Ilfov, analiză susținută în fața reprezentanților Prefecturii Ilfov – Cătălin Pantazi, subprefect și Cristian Lixandru, șef Birou Servicii publice deconcentrate, Rizia Tudorache, vicepreședintele Consiliul Județean Ilfov, av. Florin Irimia, președintele executiv al Asociației Experților în Achiziții Publice, Marius Ciprian Toth, directorul general adjunct al Centrului Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, reprezentanților Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (OJFIR) și re­prezentanțiilor primăriilor Otopeni, Periș, Voluntari, Buftea, Pantelimon, Copăceni, Corbeanca, Tu­nari, Ciorogârla, Mo­go­șoaia sau Măgurele – prezenți în sală.

 

Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

Concret, REGIO 2014-2020 înseamnă, pentru București-Ilfov, 7 axe prioritare, cu o alocare totală de 449,10 milioane de euro.

Spre exemplu, pentru axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții (P.I.) 3.1. – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor (pentru care perioada de depunere a proiectelor este 25.05.2016 – 25.11.2016, ora 12.00) s-au alocat pentru tipul de activități A – Creșterea eficienței ener­getice a clădirilor rezidențiale – 83,46 milioane de euro. Aici, proiecte vizează îmbunătățirea izolației termice și hidroizolarea anvelopei clădirii, șarpantelor și învelitoarelor inclusiv măsuri de consolidare; reabilitarea și modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic – încălzire şi apă caldă de consum, parte comună a clădirii tip bloc de locuinţe, inclusiv montarea de robinete care au cap termostatic sau modernizarea sistemului de încălzire: repararea/înlocuirea centralei termice de bloc/scară; achiziționarea și instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile – panouri solare termice, panouri solare electrice, pompe de căldura si/sau centrale termice pe biomasă. Pentru B – Creșterea eficienției energetice a clădirilor publice și C – Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul iluminatului public (cu o alocare orientativă de 50,6 milioane de euro, ambele) se pot depune proiecte care vizează îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii, șarpantelor și învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii; utilizarea surselor regenerabile de energie pentru asigurarea necesarului de energie termică pentru încălzire și prepararea apei calde de consum; reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru prepararea și transportul agentului termic, apei calde menajere și a sistemelor de ventilare și climatizare, inclusiv sisteme de răcire pasivă, precum și achiziționarea și instalarea echipamentelor aferente și racordarea la sistemele de încălzire centralizată, după caz; înlocuirea sistemelor de iluminatul public cu incandescență cu iluminat prin utilizarea unor lămpi cu eficiență energetică ridicată, durată mare de viață și asigurarea confortului corespunzător (ex. LED), inclusiv prin reabilitarea instalațiilor electrice – stâlpi, rețele, etc; achiziționarea/instalarea de sisteme de telegestiune a iluminatului public sau legate de extinderea/reîntregirea sistemului de iluminat public în localitățile urbane.

Potențialii beneficiari ai axei 3, P.I 3.1 sunt – pentru măsurile de eficiență energetică în clădiri publice: autoritățile publice centrale, autoritățile publice locale, instituțiile publice locale din mediul urban și rural; – pentru măsurile de eficiență energetică în clădiri rezidențiale: autoritățile publice locale din mediul urban; – pentru măsurile de iluminat public: autoritățile publice locale din mediul urban.

P.I. 3.2. – Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor are o alocare financiară orientativă de aproape 150 de milioane de euro, iar tipurile de activități sunt structurate astfel: A – Investiții destinate îmbunătățirii transportului public urban (ex. achiziționarea de material rulant electric/vehicule ecologice (EEV) inclusiv pentru proiecte pilot de introducere a transportului public în localități urbane; modernizarea materialului rulant electric (tramvaie), modernizarea/reabilitarea/extinderea traseelor de transport electric public; etc.); B – Investiții destinate transportului electric și nemotorizat (ex. construire infrastructură necesară transportului electric (inclusiv staţii de alimentare a automobilelor electrice); construirea/modernizarea/reabilitarea pistelor/traseelor pentru bicicliști și a infrastructurii tehnice aferente (puncte de închiriere, sisteme de parcaj pentru biciclete etc); crearea de zone și trasee pietonale, inclusiv măsuri de reducere a traficului auto în anumite zone, etc.); și C – Alte investiții destinate reducerii emisiilor de CO2 în zona urbană (ex. realizarea de sisteme de monitorizare video bazat pe instrumente inovative şi eficiente de management al traficului; modernizarea/reabilitarea infrastructurii rutiere fundamentate de măsurile propuse de PMUD pentru reducerea emisiilor de CO2, realizarea sistemelor de tip park and ride; realizarea de perdele forestiere.

Potențialii beneficiari sunt reprezentați de autoritățile publice locale din localitățile urbane (posibil în parteneriat cu operatorul de transport public).