Joi, 29 octombrie, au fost convocați, prin Ordinul Prefectului județului Ilfov, consilierii aleși în orașul Otopeni la alegerile locale din 27 septembrie 2020, pentru ceremonia de constituire a Consiliului Local Otopeni.

Articol apărut în Jurnalul de Ilfov, ediția print nr. 523

”Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 cu modificările și completările ulterioare, am emis Ordinul Prefectului nr. 565/28.10.2020, prin care v-am convocat la ceremonia de constituire a Consiliului Local al orașului Otopeni”, a anunțat în deschiderea ceremoniei, Daniel Tudorel Zamfir, prefectul județului Ilfov, care a venit împreună cu subprefectul Andrei Scutelnicu la ședința având scopul de constituire a CL al orașului Otopeni. Secretarul general al UAT Otopeni a preluat cuvântul, anunțând că au fost aleși 17 consilieri, au fost validați 16 consilieri, iar 15 au fost prezenți și au depus jurământul.

Conform procedurii, reprezentantul Primăriei Otopeni cu atribuție de secretar a dat citire ordinului prefectului și a anunțat că ședința este condusă de consilierul local, decan de vârstă, Adriana Bărbat, cu ajutorul a doi consilieri tineri, Constantin Adrian-Cristian și Petrică Andrei-Ionuț.

Secretarul general al orașului Otopeni a prezentat încheierea pronunțată de către Judecătoria Buftea privind validarea consilierilor locali aleși. Prin încheierea dată în ședința din camera de consiliu, din data de 15.10.2020, de către Judecătoria Buftea, în dosarul 27162/94/2020, privind validarea mandatelor de consilieri, instanța a dispus: ”În baza art. 114 alin. (1) din O.U.G. nr.57/2019 actualizată, validează mandatele următorilor consilieri locali ce intră în componenţa Consiliului local al orașului Otopeni: Bărbat Adriana, Farcaș Nicolae, Clim Constantin, Neagu Florin, Chiriac Angela-Ruxandra, Băroiu George-Valentin, Dumitru Tudorel-Florin, Ionescu Răzvan Valentin, Gheorghe Marian, membri ai Partidului Național Liberal, Lazanu Daniela Gianina, Dorcioman Emanuel-Bogdan, Ghenovici Radu-Daniel, membri ai Partidului Uniunea Salvați România, Scurtu Mădălina-Elisabeta, membru al Partidului Libertate, Unitate și Solidaritate, Constantin Adrian-Cristian, Petrică Andrei-Ionuț, membri ai Partidului PRO România, și Ionescu Valeriu Andrei, membru Inițiativa Otopeniului Nostru (ION). Invalidează, ca urmare a declaraţiei de renunţare, mandatul domnului Gheorghe Constantin Silviu, membru al Partidului Național Liberal. Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului Județului Ilfov şi Secretarului General al UAT Otopeni şi persoanelor pentru care s-a invalidat mandatul. Cu drept de apel în termen de 3 zile de la comunicare către persoanele interesate. Cererea de apel se va depune la Judecătoria Buftea. Pronunţată astăzi, 15.10.2020, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței”.

În ordine alfabetică, consilierii aleși și validați de Judecătorie au depus jurământul, cu mâna pe Biblie și pe Constituția României. După ce Consiliul Local Otopeni s-a constitut legal, a fost citită hotărârea civilă prin care a fost validat de instanță prin hotărâre definitivă mandatul de primar al domnului Constantin Silviu Gheorghe. Acesta a depus, la rândul său, jurământul de credință. În final, consilierilor locali și primarului reales li s-au adus la cunoștință prevederile legii privind conflictul de interese pentru aleșii locali.

Potrivit prevederilor noului Cod Administrativ, în prima ședință a Consiliului Local, prin vot secret, cu majoritate absolută, se va alege din rândul membrilor Consiliului Local Otopeni, la propunerea primarului sau a consilierilor locali, viceprimarul orașului.

În încheierea ceremoniei, primarul reales al orașului Otopeni, Constantin Silviu Gheorghe, a mulțumit celor prezenți la ceremonia pentru constituirea CL, i-a felicitat pe toți consilierii care au depus jurământul și le-a urat succes în activitatea viitoare și multă sănătate.