Gânduri de recunoștinţă, pentru sacrificiul suprem
Gânduri de recunoștinţă, pentru sacrificiul suprem

În ziua de Înălțarea Domnului sunt comemorați cei căzuţi în luptă pentru idealuri
şi pentru un destin mai bun al urmaşilor lor

Ca în fiecare an, în orașul Popești-Leordeni, de Înălțare, eroii neamului românesc sunt comemorați cu cinste, așa cum se cuvine celor care s-au jertfit pentru libertatea noastră, care au luptat cu vitejie pentru ţara lor, pentru ca noi să ne mândrim că suntem români şi să ridicăm puţin fruntea plecată sub povara greutăţilor şi a umilinţelor îndurate.
Astfel, pe 2 iunie 2022, când Biserica a prăznuit Înălțarea Domnului, după Sfânta Liturghie, au fost oficiate slujbe de pomenire a eroilor neamului românesc în toate catedralele, bisericile, mănăstirile, cimitirele, troițele și monumentele închinate acestora, din țară și din străinătate.

Articol apărut în Jurnalul de Ilfov, ediția print nr. 603

Pe 2 iunie 2022, când Biserica a prăznuit Înălțarea Domnului, după Sfânta Liturghie, au fost oficiate slujbe de pomenire a eroilor neamului românesc în toate catedralele, bisericile, mănăstirile, cimitirele, troițele și monumentele închinate acestora, din țară și din străinătate
Pe 2 iunie 2022, când Biserica a prăznuit Înălțarea Domnului, după Sfânta Liturghie, au fost oficiate slujbe de pomenire a eroilor neamului românesc în toate catedralele, bisericile, mănăstirile, cimitirele, troițele și monumentele închinate acestora, din țară și din străinătate

În Popești-Leordeni, primarul Petre Iacob, viceprimarul George Adrian Ștefănescu și administratorul public Alin Todireanu, însoțiți de localnici, au depus, mai întâi, coroane de flori la Monumentul Eroilor căzuți în Primul Război Mondial (amplasat în fața Primăriei, în Piața Sf. Maria).
Un monument comemorativ sub forma unui trunchi de piramidă, pe care a fost amplasată o cruce pe care este scris “1916-1919”. În fața crucii este amplasată o coloană, pe care este așezat bustul unui soldat, iar pe coloană este inscripționat “Eroilor din Popești-Leordeni, comuna recunoscătoare”. Pe lateralele monumentului sunt două plăci din marmură cu numele eroilor, iar deasupra crucii veghează un vultur din bronz cu aripile deschise, cu o cruce în cioc.
A doua oprire a fost la Biserica Sfinții Voievozi Mihail și Gavriil, din Parohia Leordeni, construită între anii 1985-1992, pe locul unei biserici mai vechi, fostă ctitorie a marelui vornic Mihail Manu, ridicată la rândul ei între anii 1807-1808 și dărâmată în întregime de cutremurul din 4 martie 1977. Noua biserică a fost, așadar, construită în anii grei, de teroare comunistă, când în Capitală și întreaga țară erau demolate una după alta bisericile. Aici se află monumentul închinat ”eroilor satului Leordeni, căzuţi în Primul şi Al Doilea Război Mondial”, o cruce cu braţele treflate. Pe spatele monumentului este amplasată o placă de marmură fără inscripţie. Monumentul e înconjurat de un gard de fier forjat şi are în faţă un lumânărar.
Cea din urmă ceremonie, deloc lipsită de aceeași smerenie și recunoștință, a avut loc în perimetrul ansamblului comemorativ din Șos. Leordeni 149. În fața bisericii-monument, suspendată la 3 metri deasupra pământului, construită lângă gura de canal unde a fost aruncată cu brutalitate cenuşa primilor martiri ai Revoluţiei Române din decembrie 1989, împuşcaţi la Timişoara, transportaţi în Capitală cu o maşină frigorifică şi arşi la Crematoriul ”Cenuşa”. Pentru că se cuvenea o reparație morală și cinstirea gloriei eroilor libertății noastre, aici au fost amplasate cruci pe ”Aleea martirilor” și două monumente din marmură, cel mai recent inaugurat în 2019, la 30 de ani de la Revoluție.
Un sobor de preoți conduși de protopotul Protoieriei Ilfov Sud, Ioan Bondar, a oficiat slujba de parastas, după care reprezentanții Primăriei Popești-Leordeni, ai mai multor organizații de revoluționari și ai Secretariatului de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 au depus coroane de flori.
Ca de fiecare dată, la ceremonie au fost prezenți și militarii Brigăzii 30 Gardă ”Mihai Viteazul”.