Ședință extraordinară, la CJ Ilfov

Proiectele de investiții, derulate de UAT-urile ilfovene, cu bani de la CJ Ilfov, au termen de realizare de 20 de luni de la momentul alocării banilor

Articol apărut în nr. 379 al Jurnalului de Ilfov, ediția print


Pe 23 noiembrie, la sediul Consiliului Județean Ilfov (CJI) a fost convocată o ședință
extraordinară pentru aprobarea urgentă a unor proiecte de hotărâri. Este vorba de participarea CJ Ilfov, în parteneriat cu Mănăstirea Căldărușani, comuna Gruiu, în proiectul
”Conservarea, protejarea și promovarea patrimoniului cultural din Ansamblul de monumente istorice al Mănăstirii Căldărușani” și, în parteneriat cu Mănăstirea Sf. Nicolae – Sitaru (Balamuci), comuna Nuci, sat Balta Neagră, în proiectul ”Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural din Ansamblul de monumente istorice al
Mănăstirii Balamuci”, ambele proiecte derulate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1. – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.
În cazul Mănăstirii Căldărușani este vorba de un proiect cu o valoare totală de aproximativ 5 milioane de euro (21.499.880,23 lei, inclusiv TVA), contribuția CJ Ilfov reprezentând achitarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în cuantum de 1.463.575,80 lei (inclusiv TVA), cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de
400.726,09 lei (inclusiv TVA). În parteneriatul cu Mănăstirea Balamuci, CJ Ilfov participă cu 428.988,24 lei (inclusiv TVA), reprezentând achitarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului cu o valoare totală de circa 2 milioane de euro (9.868.801,06
lei, inclusiv TVA) și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 188.796,26 lei (inclusiv TVA).

Investiții în ritm alert

Cel de-al treilea proiect de hotărâre, care a trecut de votul consilierilor județeni, a vizat modificarea contractelor de asociere aflate în derulare, încheiate între jud. Ilfov, prin Consiliul Județean, cu unele unități administrativ-teritoriale din județ, reprezentate de consiliile locale ale acestora. Proiectul a fost inițiat după analize serioase ale impactului apariției și intrării în vigoare (specialiștii vorbesc chiar de diminuarea bugetelor locale cu până la 30% din cauza amendamentelor aduse Codului Fiscal), de la începutul anului 2018, a OUG 79/2017, ”care urmărește adaptarea cadrului fiscal al actualelor tendințe de erodare a bazei impozabile aferente impozitului pe profit”. ”În vederea accelerării procesului
investițional la nivelul județului este oportun și necesar alocarea din bugetul local al județului, în scopul creșterii calității serviciilor către cetățeni, către unitățile administrativ-teritoriale – consiliile locale cu care județul Ilfov – Consiliul Județean este asociat, a unor sume, cu obligația utilizării acestora. În cazul în care sumele alocate nu au fost utilizate potrivit destinației aprobate și până la termenul stabilit, acestea se vor restitui județului Ilfov, respectiv CJI, în regim de urgență. Față de cele apreciate ca fiind necesare și oportune se impune modificarea prin acte adiționale a contractelor de asociere
aflate în derulare”, se arată în expunerea de motive a proiectului. Termenul limită de realizare a investițiilor a fost stabilit la 20 luni. Pentru asigurarea acestor finanțări, bugetul local al județului a fost rectificat, fiind alocate pentru asocieri circa 22 miliarde de lei.