Un proiect legislativ ar putea face posibilă acordarea serviciilor medicale după programul de lucru, în spitalele publice, dar în regim privat. Dacă va fi adoptat și pus în aplicare, pacienții își vor plăti îngrijirile medicale de care vor beneficia, la cerere.

 

Personalul medical, consultațiile, analizele, materialele sanitare utilizate pentru monitorizarea stării de sănătate, hrana și tot ceea ce implică investigarea și tratarea pacienților, în afara programului de lucru al personalului din spitalele publice, ar putea fi achitate din buzunarele bolnavilor. Un proiect legislativ permite acordarea serviciilor medicale, în regim privat, în instituțiile de stat. “În spitalele publice, serviciile/actele medicale la cererea pacientului, în regim privat, pot fi angajate numai de către personalul medical cu contract de muncă din spitalul public respectiv, cu excepția cazurilor în care — la cererea șefului de secție din spital, cu acordul directorului medical și cu avizul favorabil al managerului — alți medici din sistemul public său privat sunt solicitați să îndeplinească actul medical, în condițiile legii. (…) Îndeplinirea de servicii/acte medicale la cererea pacientului, în regim privat, în spitalele publice, se realizează numai prin încheierea prealabilă a unui contract tripartit, semnat personal de către pacient sau reprezentantul său legal, de către medicul/medicii solicitați de aceștia — răspunzători juridic de serviciul/actul medical angajat — și, respectiv, de managerul spitalului în cauză. Pacientul/reprezentantul său legal va semna, de asemenea, consimțământul informat pentru toate analizele, in­vestigațiile, manevrele și in­tervențiile medico-chirur­gicale necesare îndeplinirii serviciului/actului medical contractat”, prevede proiectul.