Doctorul fără de arginți, Sfântul Pantelimon, a fost cinstit în chip deosebit pe 26 și 27 iulie, în comunitatea creștină din orașul care-i poartă numele. În cele două zile de hram, credincioși de toate vârstele s-au alăturat preoților în rugăciune și s-au împărtășit cu harul sfântului care nu contenește în a-i ocroti, a-i întări la necaz și a le împlini dorințele. Multe suflete s-au mângâiat și s-au luminat prin slujbele înălțătoare săvârșite de clerici.

Articol publicat în ediția printată a Jurnalului de Ilfov Nr. 362

16-page-001

Orașul Pantelimon a îmbrăcat, din nou, hainele strălucite și minunate de sărbătoare creștină, în zilele de miercuri și joi. La marele praznic al lăcașului de cult aflat sub ocrotirea Sfântului Pantelimon, toată suflarea creștină a așezării, s-a recules la biserica închinată acestui Mare Mucenic și Tămăduitor, vindecător luminat, supranumit „Doctorul fără de arginți”. 12 preoți, întocmai ca Apostolii, din Pantelimon și din împrejurimi au săvârșit o slujbă de înaltă frumusețe duhovnicească, demnă de cinstirea unuia dintre cei mai iubiți sfinți de pe bolta creștinătății. Cu vocile lor line și pătrunzătoare, ei au adus cuvântul vieții și al adevărului în inimile credincioșilor care au asistat la rânduieli. Rând pe rând, prin sfaturile lor duhovnicești le-au amintit rugătorilor ce fericire s-a așternut peste ei, fiind binecuvântați cu darul mare al prezenței acestui sfânt minunat.

„Acesta este al doilea hram al bisericii, primul fiind cel închinat  Sfântului Nicolae. Prăznuirea celui de-al doilea hram, a început încă din anul 1753, când domnitorul Grigorie Ghica al II-lea, a adus aici, la biserica noastră, moaștele Sfântului Pantelimon (n.r. – mâna dreaptă). Avându-l în mijlocul nostru ca rugător, ocrotitor și apărător, al acestei localități (și nu numai, pentru că moaștele sale se află și în alte biserici din țară), îl rugăm pe Sfântul Pantelimon să dăruiască multă înțelepciune poporului nostru, ca să păstreze această valoare nemuritoare a credinței noastre strămoșești și să rămânem uniți în Biserica noastră Ortodoxă. Când vorbim despre Sfântul Pantelimon, trebuie să vorbim despre darul său tămăduitor pentru că a fost un doctor strălucit. Putem să vorbim și despre dragostea lui față de cel aflat în suferință. El a empatizat și și-a dorit ca pe cel bolnav nu numai să-l scoată din această boală trupească, ci să-l scoată și din boala sufletească. Așa cum îi spune numele, (Pantelimon înseamnă „cel milostiv”), a avut milă față de cei în necazuri și nevoi, așa cum și noi trebuie să avem, la rândul nostru. Trebuie să venim cu fapte concrete în sprijinul oamenilor necăjiți, nevoiași din țara noastră și din toată lumea. Sfântul Pantelimon a  fost și tare în credință pentru că, refuzând onorurile imperiale și toate privilegiile ce decurgeau din acestea, el a ales mărturisirea lui Hristos care a fost însoțită de chinuri, de suferință, de durere pe care a transformat-o în bucurie pentru Hristos. De aceea, Biserica noastră Ortodoxă și Iisus Hristos ne cheamă la adevăr, la iubire, la Împărăția lui Dumnezeu. Iată că sfinții, printre care și Sfântul Pantelimon, strălucește în această boltă a iubirii, a credinței și a slujirii lui Dumnezeu. Întreaga noastră parohie, îl sărbătorește cu mult drag și cu multă credință pe Sfântul Pantelimon, atât de drag nouă. Fie ca Bunul Dumnezeu și Sfântul Pantelimon să le lumineze mintea și sufletul spre adevăr, și celor care cred, și celor care nu cred”, ne-a spus părintele Nicolae Stroe, slujitor la biserica închinată Sfântului Nicolae și Sfântului Pantelimon, din orașul Pantelimon. De altfel, părintele ne-a purtat într-o minunată incursiune în viața duhovnicească a sfântului care ocrotește întreaga așezare creștină din acest frumos oraș ilfovean.

Fascinanta poveste a bisericii închinate Sfântului Pantelimon

Biserica ocrotită de Sfântul Pantelimon este la fel de veche ca și satul Pantelimon, fiind construită la mijlocul secolului al XVIII-lea. Potrivit site-ului protoieriailfovsud.ro, „până în anul 1880 în Pantelimon a funcționat o biserică construită din lemn. Vechea biserică avea hramul Sf. Ierarh Nicolae și în ea slujeau preoții Voicu și Nae. Din cauza distrugerilor provocate de incendiul din anul 1880, biserica veche din lemn a fost dărâmată și prin contribuție publică a fost construită o altă biserică din cărămidă. Reconstrucția s-a făcut după planurile arhitectului N. Berechet. Construcția noii biserici, tot cu hramul Sf. Ierarh Nicolae, căreia mai târziu i s-a adăugat și cel al Sf. Pantelimon, a început în data de 27 iulie 1880, de Sf. Pantelimon și s-a terminat în data de 29 mai 1883, de praznicul Sfinților Împărați Constantin și Elena, când a fost sfințită. Pe temelia vechii biserici de lemn, s-a clădit noua biserică din cărămidă, în formă de cruce, cu două turle, după modelul bisericilor construite în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. De-a lungul timpului fundația bisericii a necesitat consolidări repetate din cauza terenului alunecos și nisipos. Reparații succesive au fost efectuate în anii 1903 și 1937. Cutremurul din anul 1940 a afectat grav structura de rezistență a bisericii și a provocat crăpături în ziduri. În 1942 au avut loc lucrări de restaurare generală. În anii 1958-1959 au avut loc alte lucări de reparație a bisericii. Au fost construite o nouă clopotniță din zid în locul celei vechi de lemn și o nouă capelă în cimitir. În anul 1984, după terminarea reparațiilor, biserica a fost din nou sfințită. Expusă în permanență cutremurelor și instabilității terenului, în anul 1994 au început noi lucrări generale de consolidare a fundațiilor și a zidurilor. În anul 2009 a fost refăcut în totalitate acoperișul și tencuiala exterioară, iar în anul 2012 au fost înlocuite clopotele. Biserica adăpostește racla cu moaștele Sf. Pantelimon, care au fost strămutate de la biserica fostei mănăstiri Pantelimon din ­curtea spitalului de pe insulă. Între anii 1958-1959 biserica a fost repictată de către pictorul Ion Taflan fiind resfințită în anul 1965 de către episcopul Antim Târgovișteanul vicar patriarhal. După consolidarea și restaurarea bisericii între anii 1994-1997 s-a pictat din nou biserica de pictorii Marcel Codrescu și Dan Gogu. La 6 septembrie 1998 biserica refăcută a fost resfințită de Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist.” Începând din anul 1995, părintele Adrian Tănăsoiu este parohul lăcașului de cult.