Pe 26 ianuarie, la sediul Consiliului Județean Ilfov (CJI), a avut loc o ședință ordinară, cu mai mult proiecte de hotărâri pe Ordinea de zi, supuse aprobării ulterioare a consilierilor județeni.

Astfel, ședința condusă de vicepreședintele CJI, Cristina Manicea, a debutat cu aprobarea proiectului de hotărâre privind validarea Dispoziției președintelui CJI 707/28.12.2015, de majorare a bugetului local al județului pe 2015. Este vorba de 138.000 de lei, alocați din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, ce au ca destinație finanțarea unor cheltuieli curente la Căminul pentru vârstnici, de la Periș.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din execedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2015, a fost, de asemenea, aprobat. Este vorba de 46.002.352,04 lei.

În continuare, s-a aprobat îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul HCJI 52/2015 privind actualizarea Monografiei economico-militare a județului Ilfov. Dintr‑o eroare de redactare, în Hotărârea CJI au fost trecute 9, în loc de 7 anexe nesecrete.

 

Parteneriat social și Consorțiu Regional

Acordul de Colaborare în vederea constituirii și funcționării Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social (CLDPS) din județul Ilfov a fost, de asemenea, aprobat de către consilierii județeni. Parteneri pentru această colaborare, pe durata a 6 ani (și al cărei obiectiv este acela de a contribui, prin dialog social și prin antrenarea răspunderii publice, la armonizarea politicilor, strategiilor și acțiunilor concrete în domeniul educației și formării profesionale) sunt, alături de CJI, Prefectura Ilfov, Inspectoratul Școlar Județean, AJOFM Ilfov, Direcția pentru Agricultură Ilfov, ITM Ilfov, Agenția Județeană pentru Plăți și Prestații Sociale, Camera de Comerț și Industrie de la nivelul județului, Automotive Investment Corporation, UGIR, I&D Buftea, SC Elmet Group Metal&Electric SRL, SC Passion Club SRL, SC Veldoni International Prod SRL și 7 organizații sindicale.

A fost aprobat și Acordul de colaborare pentru constituirea și funcționarea Consorțiului Re­gional al Regiunii de Dez­voltare București – Ilfov. Tot 21 de parteneri (CJI, inspectoratele școlare București și Ilfov, Primăria Capitalei, agențiile pentru ocuparea forței de muncă din București și din Ilfov, reprezentanți ai CLDPS – din partea patronatelor și sindicatelor, ai camerelor de comerț din București și Ilfov, ai Universității București, ai Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, ai ­SNSPA, ai Politehnicii București, ai Universității Tehnice de Construcții București, ASE, Universitatea de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu”, ADRBI și Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic) și același obiectiv – colaborare pentru dezvoltarea regională prin creșterea contribuției educației și formării profe­sionale.

ATOP a primit aprobarea Planului Strategic pentru 2016

Un alt punct pe Ordinea de zi a vizat aprobarea Planului Strategic pentru 2016 al Autorității Teritoriale de Ordine Publică (ATOP) a județului Ilfov. Pentru că, anual, în cursul lunii decembrie, pe baza concluziilor desprinse în urma consultării populației și a celor rezultate din analiza situației operative la nivelul unității administrativ-teritoriale, se întocmește planul strategic pentru anul următor, cuprinzând principalele obiective ce trebuie îndeplinite de unitățile de poliție și indicatorii de performanță minimali.

 

Bunurile județului

S-a aprobat, în continuare, rezultatul inventarierii, pe anul 2015, a bunurilor imobile care aparțin domeniului public și privat al județului Ilfov.

Spre exemplu, potrivit anexelor hotărârii, este vorba, în cazul bunurilor care aparțin domeniului public și administrarea CJI – de drumuri județene, poduri, diguri, lucrări de modernizare DJ și poduri și mai multe imobile.

Pentru bunuri care aparțin domeniului public și date în administrare, inventarul cuprinde, spre exemplu, imobilul Judecătoriei Buftea, Tribunalul Ilfov, Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov, imobil Centrul de Plasament 3 și Centrul Maternal Săftica și al Serviciului Public Specializat pentru Protecția Copilului Ilfov, parte teren aferent Centrului de Plasament dat în administrare CL Balotești, Spitalul Județean Ilfov, imobil Stația de Salvare Balotești, imobil-clădiri și teren aferent fost sediu Secție drumuri Buftea, imobil Centrul de Plasament 4 Tâncăbești, Centrul de Plasament 5 Periș, imobile DGASPC Ilfov din Voluntari, Centrul de Plasament 7 și Spitalul de copii cu afecțiuni cronice (HIV/SIDA) pav. central P+1, corp carantină, corpuri anexă și constucții speciale de la Vidra, clădire medicină internă și bloc alimentar, parter și demisol, Centrul de Plasament Piticot, Centrul de Îngrijire Ciolpani, Spitalul ”Dr. M. Burghele”, Buftea, Căminul Periș, Sp. Psihiatrie ”Eftimie Diamandescu” Cernica, parte din imobilul situat în București (Fabrica de Glucoză 7, sector 2 – unde funcționează Serviciul de Evidență a Persoanelor Ilfov), clădire și teren Complex Izvorani, canalul colector ape menajere Buftea-București, clădire Serviciul Județean de Ambulanță Ilfov, teren str. Studioului nr. 5, Buftea).

La bunuri cu situație juridică incertă sunt menționate în inventar – Inspectoratul Școlar (din str. Icoanei 19, sector 2), imobil str. Mihai Vodă 1 și imobil str. Mihai Vodă 3-5, din sectorul 5, tabăra de elevi școlari ”Stejarul”/comuna Cornetu, pădurea Vârteju, tabăra de elevi școlari ”Mogoșoaia”.

Listele de inventariere mai cuprind bunuri care aparțin domeniului public sau privat (unde s-au efectuat modernizări și reparații din investiții ale CJI), bunuri care aparțin domeniului privat aflate în administrarea Consiliului, bunuri care aparțin domeniului public al sta­tului/a unor comune și sunt în administrarea CJI sau bunuri aflate în domeniul privat al județului, propuse spre scoatere din funcțiune și casare sau propuse pentru scoatere din patrimoniu.

 

Drept de uz și servitute

Ultimul proiect de pe Ordinea de zi, aprobat de consilieri, a vizat acordarea dreptului de uz și a dreptului de servitute legală de trecere asupra terenului aflat în domeniul public al județului și administrarea CJI (pe perioada execuției) pentru lucrarea ”Extindere conducte distribuție gaze naturale și branșamente în incinta cartierului ANL Henri Coandă din Voluntari”.

 

Informații protejate

S-a aprobat încheierea între județul Ilfov, prin CJI, DGASPC Ilfov și Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date a Protocolului de cooperare pe linia furnizării de date din Registrul național de evidență a persoanelor.

 

Șef pentru Camera Agricolă

A fost aprobată exercitarea, cu caracter temporar, a funcției publice de conducere vacante de director executiv al Camerei Agricole Județene Ilfov. Marinel Ivanof a fost votat în unanimitate de către consilierii județeni prezenți la ședință.