La reuniunea lunară a Colegiului Prefectural Ilfov, din iulie 2022, desfășurată la sediul Cantonului silvic Vlădiceasca, din Snagov, și condusă de prefectul județului, Simona Neculae, Mirel Idorași, inspectorul șef al Gărzii Forestiere București a vorbit despre importanța asigurării pazei fondului forestier conform normelor în vigoare, dar și despre importanța acțiunii de înființare a perdelelor forestiere de protecție pentru județele din Sudul și Sud-Estul României, în scopul combaterii extremelor climatice și poluării atmosferice și mai ales pentru protecția căilor de comunicație de efectele depunerilor masive de zăpadă și asigurarea fluenței traficului auto și feroviar.

Potrivit oficialului, în cursul anului trecut și primul semestru din 2022, Garda Forestieră București, în baza Planurilor comune de Acțiune stabilite la nivel național – Scutul pădurii, a efectuat în echipe comune de verificare și control, cu participarea reprezentanților inspectoratelor județene de poliție, de jandarmi, ai direcțiilor silvice și ai ocoalelor silvice, mai multe acțiuni pe linia prevenirii și combaterii tăierilor ilegale de arbori. Astfel, în județele arondate Gărzii Forestire București (Ialomița, Ilfov, Călărași, Constanța, Giurgiu, Teleorman și București) au fost efectuate în 2021, 922 de controale și verificări de specialitate, fiind aplicate 168 de sancţiuni contravenţionale, cu o valoare totală a amenzilor de 468.000 de lei. A fost confiscată fizic cantitatea de 487,258 mc materiale lemnoase, deţinută fără documente legale de proveniență sau transport și s-a dispus confiscarea valorică a 846,232 mc materiale lemnoase, cantitate care nu s-a mai regăsit fizic. În decursul anului 2021, ­s-au constatat 12 infracțiuni de tăieri ilegale de arbori, cu un volum tăiat în delict de 649,637 mc și o valoare totală a prejudiciului de 1.104.989 lei. Au fost aplicate 2 sancțiuni contravenționale pentru tăieri ilegale de arbori din vegetația forestieră din afara fondului forestier național, în valoare totală de 14.000 lei, cu un volum de materiale lemnoase tăiat de 56,066 mc și o valoare a prejudiciului de 15.058 lei. Au fost constatate 6 infracțiuni de reducere a suprafeței fondului forestier național.
În semestrul I 2022 au fost efectuate 612 controale și verificări de specialitate, fiind aplicate 271 de sancţiuni contravenţionale, cu o valoare totală a amenzilor de 685.000 de lei. De asemenea, s-a confiscat fizic cantitatea de 458,917 mc materiale lemnoase, care era deţinută fără documente legale de proveniență sau transport și s-a dispus, totodată, confiscarea valorică a cantităţii de 1.548,64 mc de materiale lemnoase, care nu s-a mai regăsit fizic. S-au mai constatat 4 infracțiuni de tăieri ilegale de arbori, cu un volum de 523,04 mc și o valoare a prejudiciului de 68.251 lei. A fost aplicată și o sancțiune contravențională pentru tăieri ilegale de arbori din vegetația forestieră din afara fondului forestier național, în valoare totală de 1.500 lei. În urma controalelor de fond efectuate a fost identificat un volum de materiale lemnoase tăiate în delict de 56,066 mc, cu o valoare a prejudiciului de 15.058 lei, valoare ce a fost imputată pădurarilor gestionari de cantoane silvice. Au fost constatate două infracțiuni de reducere a suprafeței fondului forestier național și 2 infracțiuni de neîmpădurire în termenul legal a unor suprafețe de fond forestier din care s-a recoltat legal masă lemnoasă pusă în valoare sau aflată în clasa de regenerare.
Paza bună păstrează pădurea netăiată
Foarteimportante sunt, de asemenea, în vederea asigurării integrității fondului forestier, identificarea proprietarilor, încheierea contractelor de prestări servicii silvice (paza pădurilor), acordarea sprijinului legal proprietarilor de pădure cu proprietăți mai mici sau egale cu 30 ha pentru asigurarea pazei pădurilor. În raza de activitate a Gărzii Forestiere București există o suprafață de fond forestier proprietate publică a statului de 157.476 ha, administrată de Romsilva prin ocoalele silvice din subordine și o suprafață de fond forestier proprietate privată de 23.733 ha. În ceea ce privește fondul forestier proprietate privată, din suprafața totală se asigură serviciile silvice prin ocoale silvice de stat/regim pentru 19.971 ha, iar pentru 3.762 ha nu sunt asigurate serviciile silvice. De aceea, Garda Forestieră București lucrează permanent la identificarea proprietarilor/deținătorilor legali ai acestui fond forestier. Din cele 23.733 ha fond forestier proprietate privată pentru care se asigură serviciile silvice, există o suprafață de circa 4.363 ha cu proprietari persoane fizice sau juridice care dețin terenuri forestiere cu suprafața mai mică sau egală cu 30 ha pentru care, conform prevederilor art. 97 din Legea 46/2008, se asigură integral de la bugetul de stat costurile necesare asigurării serviciilor silvice. La nivelul Gărzii Forestiere București există aproximativ 8.827 proprietari de pădure neidentificați/decedați/fără succesiune dezbătută, cu suprafața de 3.914 ha pentru care Garda Forestieră București a întocmit acte de constatare în vederea preluării în pază, iar decontarea serviciilor silvice se realizează de la bugetul de stat în conformitate cu prevederile art. 16 din Codul silvic.
Perdelele forestiere, o necesitate
Prin OUG 38/2014 pentru modificarea și completarea Legii 289/2002 privind perdelele forestiere de protecție s-a aprobat Programul național de realizare a perdelelor forestiere pentru protecția autostrăzilor și drumurilor naționale care este inclus în Sistemul național al perdelelor forestiere de protecție. Acestea se amplasează paralel cu căile de comunicație terestră, la o distanță de aproximativ 30 m față de marginea căii de rulare, în zonele în care, sub acțiunea vântului dominant și a fenomenului de viscol, se produce înzăpezirea acestora. Perdelele forestiere de protecție a căilor de comunicație sunt perdele cu înălțime redusă (max. 8 m), compacte, impenetrabile, urmărindu-se acumularea zăpezii în spațiul lor sau în imediata lor apropiere, pe o lățime de 10-15 m.
În 2020, Garda Forestieră București a achiziționat servicii de proiectare – faza Studiu de fezabilitate – pentru 4 obiective de investiții privind înființarea de perdele forestiere de protecție a căilor de comunicații. Trei dintre acestea sunt amplasate  pe raza județul Teleorman, cu o lungime cumulată de 14.420 m și o suprafață de 43,26 ha și una pe raza județului Constanța cu o lungime de 20.607 m și o suprafață de 61,821 ha.