În anul 2012, pe pilonul 2 al pensiilor, administrat privat (care este obligatoriu pentru persoane până la vârsta de 35 de ani şi opţional pentru restul), randamentul a fost de 10,5 la sută, în medie, activele acestui pilon însumând 9,64 miliarde lei. La pilonul 2 sunt cei mai mulţi salariaţi înscrişi, respectiv 5,76 milioane persoane.

Pilonul 3 este în totalitate facultativ, la acesta fiind înscrişi mult mai puţini salariaţi – 290.000. Acest pilon reprezintă o pensie suplimentară, peste cea de la sistemul de stat. 

Randamentul anual mediu, din 2008 şi până azi, al diferitelor fonduri de pensii obligatorii de pe pilonul 2, a fost peste randamentul depozitelor bancare. Astfel, la fondul de pensii administrat de BCR, randamentul mediu pe  perioada amintită a fost de 12,8 la sută medie anuală, la Aviva 12,6 la sută, la Generali 11,3 la sută, Alico (fost AIG) 10,7 la sută, deci valori mai mari decât cele ale randamentelor depozitelor bancare. Spre comparaţie, dobânzile oferite de bănci la depozitele în lei nu au tre-cut de 6,8 la sută, în 2012. Prin lege, fondurile de pensii administrate privat sunt obligate să asigure o rentabilitate cel puţin egală cu rata inflaţiei.  

Fondurile de pensii private facultative – pilonul 3, au înregistrat, în cursul anului 2012, un randament mediu de 9,96%. Activele nete administrate de cele 11 fonduri de pe această piaţă reprezintă aproape 600 de milioane de lei. În 2012, activele fondurilor de pensii facultative au crescut cu 37%.

Fondurile de pensii au următoarele avantaje, comparativ cu depozitele la bănci:

– accesul la bani este blocat până la momentul pensionării, astfel că nu va exista tentaţia de a-i cheltui pe parcurs;

– sumele acumulate nu pot fi executate silit, spre deosebire de depozitele bancare;

– permit accesul la o pensie privată, sub forma unei rente viagere, adică o sumă fixă pe care beneficiarul o va primi lunar toată viaţa. În cazul depozitelor, beneficia-rul trebuie să îşi planifice cât să cheltuie lunar din suma acumulată (dacă a apucat să pună ceva deoparte, desigur), pentru a nu epuiza prematur depozitul.

Experienţa internaţionala arată că, pe termen lung, fondurile de pensii obţin, de regulă, performanţe superioare celor oferite de depozitele bancare.