Salvați Copiii avertizează asupra consecințelor dramatice pe care îngrădirea accesului la educație îl are pentru copiii vulnerabili. Astfel, organizația solicită ca, în perioada verii, cu sprijinul comunităților locale și al organizațiilor neguvernamentale, să poată fi organizate cursuri școlare, respectând condițiile de siguranță sanitară, cu grupe mici de copii care au nevoie de interacțiuni și activități școlare pentru recuperarea cunoștințelor

 

Articol publicat în Jurnalul de Ilfov Nr. 505, ediția print

Măsurile necesare luate pe fondul stării de urgență instaurate pentru a limita răspândirea pandemiei de COVID-19 au avut consecințe negative pentru copiii care provin din medii socio-economice precare, atenționează reprezentanții acestei organizații. Inechitățile sociale au fost agravate în cazul copiilor care nu au avut acces la școala online, iar marginalizarea și discriminarea au repercusiuni atât educaționale, cât și psiho-emoționale pe termen lung. “Organizația Salvați Copiii solicită permisiunea și sprijinul autorităților pentru a putea iniția, în unitățile de învățământ publice, pe durata verii, activități de educație preșcolară și școlară de tipul Școală după Școală în beneficiul copiilor care au fost privați parțial sau total de accesul la educație în perioada suspendării cursurilor din școli. Astfel, ne dorim să venim în sprijinul a peste 4.600 de elevi din 35 de școli din București și 14 județe, implicându-i atât în activități de învățare directă ori prin intermediul tehnologiilor online, cât și în activități recreative și de dezvoltare personală. Proiectele derulate vor face obiectul unei evaluări ale cărei concluzii vor putea fi utilizate de către Ministerul Educației și Cercetării în alte comunități dezavantajate ori la nivel național. În acest sens, Salvați Copiii își asumă atât obligația de a obține consimțământul informat al părinților și copiilor, de a asigura resursele umane și materiale necesare pentru desfășurarea activităților, cât și obligația de a respecta restricțiile și normele în vigoare cu privire la asigurarea condițiilor de igienă și de supraveghere epidemiologică în cursul derulării activităților școlare”, se arată într-un comunicat al organizației.

Atenție! Crește riscul de abandon școlar 

Potrivit aceleiași surse, scenariul unei perioade de jumătate de an de lipsă a contactului direct cu școala conduce la o creștere semnificativă a riscului de abandon școlar și de excluziune socială. O analiză efectuată la finalul lunii aprilie de Organizația Salvați Copiii asupra unui eșantion de peste 500 de gospodării selectate din rândul beneficiarilor noștri ridică serioase semne de alarmă cu privire la impactul pe care l-a avut criza declanșată de COVID 19 asupra copiilor care se aflau și anterior acestei conjuncturi în situații de risc (fiind în risc de abandon școlar, confrun­tându-se cu sărăcia sau crescând departe de părinții plecați la muncă în străinătate). La sfârșitul lunii mai, în cadrul Semestrului European, Comisia Europeană a atras atenția României asupra unor provocări ale sistemului de educație, cum ar fi echitatea, caracterul incluziv, nevoia de a stabili un mecanism care să abordeze părăsirea timpurie a școlii, subliniind că: “Nu se constată nicio îmbunătățire a rezultatelor școlare, în special în rândul copiilor din zonele rurale și din zonele defavorizate din punct de vedere economic. (…) Din cauza infrastructurii digitale inadecvate, a materialelor didactice necorespunzătoare și a competențelor digitale insuficiente, trecerea la învățământul la distanță, necesară în contextul epidemiei de COVID-19, creează probleme pentru instituțiile de învățământ și formare, pentru cadrele didactice și pentru elevi, în special pentru elevii defavorizați și pentru romi.”

Doar una din zece familii își poate ajuta copilul să învețe la distanță

Datele obținute de Salvați Copiii arată că, la nivelul celor 891 de copii școlari din familiile cuprinse în eșantion, 162 au avut lecții online la toate materiile și 351 la unele materii. Asta înseamnă că 378 (42,42%) de copii nu au avut acces la educație online, ci doar la alte intervenții de educație la distanță, la sprijin educațional din afara școlii sau au fost complet privați de educație. 9 din 10 persoane spun că au în gospodărie acces la internet. Totuși, majoritatea acestora navighează online folosind telefonul mobil, ceea ce face aproape imposibilă utilizarea internetului în contexte educaționale. Analizând situația celor 891 de copii școlari din familiile cuprinse în eșantion, observăm că 89 nu au acces la internet, 541 au acces la internet acasă doar prin telefoane mobile și doar 261 au acces la internet și de pe desktop, laptop sau tablete. Doar 1 din 10 familii spune că reușește să își ajute suficient toți copiii pentru a continua să învețe la distanță. 

4 din 10 elevi au nevoie de sprijin

Experiența Salvați Copiii în lucrul cu peste 4.000 de copii aflați în risc de sărăcie și excluziune socială cuprinși în programele socio-educaționale arată că majoritatea dintre aceștia are nevoie de sprijin permanent din partea școlii. La nivel național, de asemenea, datele statistice demonstrează că cel puțin patru din zece elevi români au nevoie de intervenții individualizate pentru corectarea decalajelor constatate.