Un număr de 107.175 de cereri prin care se solicită afişarea ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan au fost depuse la nivel naţional, în acest an, până pe data de 13 octombrie, arată datele MADR.

Potrivit unui comunicat de presă al MADR, la nivel naţional, în perioada 1 ianuarie – 13 octombrie 2020 au fost depuse 107.175 de cereri prin care se solicită afişarea ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan. Din total, în perioada 1 aprilie – 13 octombrie 2020 au fost depuse 69.459 de cereri, iar în perioada 1 septembrie – 13 octombrie 2020 un număr de 21.993 de cereri, aflate în curs de soluţionare, pentru care au fost emise actele necesare perfectării contractelor de vânzare.

Conform prevederilor unei OUG aprobată în şedinţă de Guvern, cererile prin care se solicită afişarea ofertei de vânzare pentru terenurile agricole situate în extravilan, precum şi cererile privind comunicarea de acceptare a ofertei depuse în termen de 30 de zile de la afişarea ofertei de către titularul dreptului de preempţiune, se soluţionează cu respectarea dreptului de preempţiune al coproprietarilor, arendaşilor, proprietarilor vecini, precum şi al statului român, prin Agenţia Domeniilor Statului, în această ordine, la preţ şi în condiţii egale, atestată prin avizul final emis de MADR, pentru terenurile cu o suprafaţă mai mare de 30 hectare, respectiv direcţiile pentru agricultură judeţene, pentru terenurile cu o suprafaţă de până la 30 de hectare, după caz.

„În cazul în care titularii dreptului de preempţiune nu au manifestat, în termen de 30 de zile de la afişarea ofertei, intenţia de cumpărare a terenurilor ce fac obiectul ofertei de vânzare, autoritatea publică locală din raza unităţii administrativ-teritoriale unde se află terenul emite adeverinţa de liberă vânzare”, menţionează MADR.

Prevederile se aplică până la 31 ianuarie 2021

Prevederile noii Ordonanţe de Urgenţă se aplică până la data de 31 ianuarie 2021, iar avizele finale sau adeverinţele de liberă vânzare se emit în maximum zece zile de la intrarea în vigoare a actului normativ. MADR precizează că procedura prevăzută de OUG vizează soluţionarea cererilor prin care a fost solicitată afişarea ofertei de vânzare pentru terenurile agricole situate în extravilan înregistrate în perioada 1 septembrie – 13 octombrie 2020, precum şi a cererilor aferente privind comunicarea de acceptare a ofertei depuse în termen de 30 de zile de la afişarea ofertei de către titularul dreptului de preempţiune, însoţite de documente justificative. Avizele şi adeverinţele emise până la data intrării în vigoare a OUG îşi păstrează valabilitatea.

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.527