Mai puțin de trei luni până la data limită de înregistrare a operatori economici care pun pe piață produse fertilizante

În cadrul celei mai recente reuniuni a Colegiului Prefectural Ilfov, care a avut loc săptămâna trecută, Georgiana Ene, directorul executiv al Direcției pentru Agricultură Județeană (DAJ) Ilfov, a prezentat cele mai noi informații legate de domeniul agricol ilfovean și a anunțat organizarea în curtea Conacului stolnicului Constantin Cantacuzino, din Afumați, a ”Târgului fermierului ilfovean și nu numai”, acțiune de promovare a produselor agricole/agroalimentare românești desfășurată sub motto-urile ”Alimente sănătoase pentru o stare de spirit bogată” și ”Suntem ceea ce mâncăm”.

Articol apărut în editia print a Jurnalul de Ilfov, nr.622

Prezentarea Georgianei Ene a debutat cu cifre legate de suprafața județului Ilfov – 156.458 ha, din care terenuri agricole: 98.986 ha, lucrate de persoane fizice sau societăți comerciale (care gestionează peste 1.800 ha). S-au menționat aici ramuri agricole precum legumicultura, apicultura, zootehnia, cultura mare, agricultura ecologică, produsele tradiționale, dar și produsele consacrate. Și, s-a mai punctat, de la început, și faptul că activitatea DAJ Ilfov este susținută de doar 18 persoane din cele 25 existente și necesare în organigramă.

Așadar, în cadrul Direcției pentru Agricultură Județeană Ilfov, Serviciul de implementare a politicilor, strategiilor în agricultură și industrie alimentară, consultanță agricolă și formare profesională își desfășoară activitatea prin patru compartimente și urmărește problematici precum:

 evaluarea pagubelor produse ca urmare a fenomenelor meteorologice având ca efect producerea secetei pedologice. S-a menționat aici că, de la începutul anului și până în prezent au fost întocmite 157 de procese-verbale, care vizează o suprafață agricolă afectată de secetă de 5.748,065 ha, din care: porumb: 4.206,611 ha, floarea soarelui: 1.481,591 ha, lucernă: 44,126 ha, soia: 6,433 ha, cartof: 9,304 ha;

 verificarea respectării și menținerii condițiilor de recunoaștere și funcționare a grupurilor și organizațiilor de producători pentru comercializarea produselor agricole.
S-au menționat două grupuri de producători (cu activitate în desfășurare);

 constatarea îndeplinirii condițiilor de defrișare nuci uscați și emiterea autorizațiilor de defrișare a acestora. S-au punctat cele 23 de autorizații acordate și îndeplinirea condițiilor de defrișare pomi fructiferi, pentru 1,13 ha, și emiterea autorizațiilor de defrișare a acestora: 12 autorizații;

 verificare documentație PUZ și înaintarea acesteia la MADR în vederea emiterii avizului privind clasa de calitate a terenului necesar pentru introducerea în intravilan a 19,89 ha teren agricol: 15 documentații;

 inregistrarea și avizarea fișelor de înscriere în agricultura ecologică, făcându-se referire la 94 de operatori economici: 26 de producători agricoli, din care 7 producători își desfășoară activitatea agricolă în județ: Afumați – nuc, Voluntari – legume, Popești-Leordeni – pomi fructiferi, Clinceni – topinambur, Brănești – grâu, floarea soarelui, rapiță, lucernă, 1 Decembrie – alun, Corbeanca – legume; 15 proceratori, 1 floră spontană, 2 exportatori, 7 importatori și 43 distribuitori;

 analizarea documentației și emiterea certificatelor de origine pentru biomasă provenită din culturi energetice sau din deșeuri provenite din agricultură, utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producția de energie electrică: 21 de certificate de biomasă (provenită din industria alimentară și vegetal);

 verificarea documen­ta­ției și emiterea certificatului de abilitare pentru importul de îngrășăminte din țări din afara UE: 7 certificate de abilitare import îngrășăminte;

 inregistrare operatori economici care pun pe piață produse fertilizante (ATENȚIE! Termenul final de înregistrare este 8 ianuarie 2023): 6 operatori economici;

 primirea și operarea în Registrul Plantațiilor Viticole a declarațiilor de stocuri de vinuri: 10 operatori economici din Ilfov;

 eliberarea avizelor consultative: 857 de avize;

 analizarea documentației și întocmirea procedurii privind măsurile de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan, potrivit Legii 17/2014: cu precizarea aici a 842 de oferte de înregistrare/publicare și analizarea acestora, pentru vânzarea-cumpărarea suprafeței de 670,62 ha, cu emiterea a 32 de avize finale, pentru 64,54 ha;

 implementarea programului de susținere a producției de legume pentru anul 2022: vorbind despre 254 de beneficiari din Ciclul I și 219 solicitanți înscriși în program (197 de persoane fizice, 5 persoane juridice, 17 PFA), pentru ciclul II, aflat în derulare;

 implementarea programului de susținere a producției de usturoi în spații protejate, pentru anul 2022 (program aflat în derulare): 46 de solicitanți înscriși în program (39 persoane fizice, 5 persoane juridice, 2 PFA) și cultură înființată pe o suprafață de teren de 104,63 ha;

 implementarea programului de susținere a producției de cartofi, pentru anul 2022: 1 solicitant, persoană fizică, înscris în program și care a înființat cultura pe o suprafață de 12,25 ha.

Probleme care fac imposibilă accesarea finanțării prin PNDR

O activitate importantă a Serviciului de implementare a politicilor, strategiilor în agricultură și industrie alimentară, consultanță agricolă și formare profesională o reprezintă consilierea potențialilor beneficiari ai măsurilor PNDR. Astfel, s-a menționat consultanța acordată pe submăsura 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici, menționându-se 2 modificări de decizii de finanțare și 2 cereri de plată pentru tranșa I.

Această consultanță de specialitate a constat, potrivit Georgianei Ene, în stabilirea dimensiunii economice a exploatației și calcularea punctajului aferent, fiecărui solicitant în parte; dar și în informări și discuții privind cerințele de eligibilitate conform ghidului fiecărei măsuri: aria de cuprindere a activității, forma juridică a solicitantului și codul CAEN, înregistrare APIA, înregistrare Registrul agricol, înregistrare ANSVSA/DSVSA, competențe și aptitudini profesionale, facilități de producție, dotarea expoatației, domiciliul, sediul social și locul de muncă, obiectivele obligatorii asumate prin planul de afaceri, restricții de accesare.

Aspectele desprinse ca urmare a discuțiilor purtate cu potențialii beneficiari au reliefat terenuri agricole lucrate fără forme legale; lipsa de transparență prin inexistența înregistrărilor la APIA, ANZ, ANSVSA, Registrul agricol; lipsa de asumare constituire persoană juridică (cu toate responsabilitățile care decurg din aceasta); desfășurarea de activități agricole pe suprafețe mici de teren, motiv pentru care nu există posibilitatea de îndeplinire a dimensiunii economice a exploatației, astfel cum sunt solicitate prin ghidurile submăsurilor; lipsa competențelor profesionale, respectiv studii medii/superioare în domeniul agricol/veterinar/economie agrară; lipsă de interes de apartenență la o formă asociativă cu rol economic (cooperativă, grup sau organizație de producători); inexistența acțiunilor de protecție a mediului și utilizare eficientă a resurselor (agricultură de precizie, utilizarea energiei regenerabile, producerea de compost, combaterea biologică a dăunătorilor/ polenizare biologică).

Controale la operatorii economici

În continuarea prezentării, directorul DAJ Ilfov a analizat activitatea Serviciului de monitorizare, inspecții tehnice, verificare și control în domeniul agriculturii și industriei alimentare și statistică agricolă, monitorizare piață. Astfel, inspecția de stat pentru controlul tehnic vitivinicol s-a efectuat cu respectarea condițiilor de comercializare a vinului vrac fără denumire controlată, fără indicație geografică și fără denumire de soi. Au fost 42 de controale; 1 probă prelevată; 2 spații de comercializare autorizate. Inspecția de stat pentru controlul tehnic în producerea și valorificarea legumelor și fructelor a însemnat verificare activității a 1.738 de agenți economici, fiind eliberate 1.677 de certificate de conformitate cu standardele de comercializare comunitare pentru fructe și legume proaspete, pentru import și pentru export, 2 intern. Inspecția în domeniul agriculturii ecologice înseamnă organizarea sistemului de inspecție și certificare, de aprobare a organismelor de inspecție și certificare, de supraveghere a activității organismelor de control și privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice și s-au menționat cei 18 operatori economici a căror activitate a fost controlată, iar în cazul inspecției în domeniul industriei alimentare este vorba despre iodarea universală a sării destinată consumului uman, hranei animale și a utilizării în industria alimentară de către operatorii economici care fabrică pâine și produse de panificație, comercializează pâine și produse de panificație, marchează, ambalează și comercializează ouă. În acest caz au fost controalați 30 de operatori economici.

Inspecția în domeniul depozitelor de cereale înseamnă autorizarea spațiilor de depozitare pentru produse agricole, și s-a efectuat verificarea a 4 operatori economici, iar în cadrul inspecției tehnice pentru controlul fertilizanților, care are în vedere monitorizarea îngrășămintelor chimice provenite din Uniunea Europeană și din țări terțe – s-au menționat 2 agenți economici a căror activitate în domeniul menționat a fost verificată.

Produsele agricultorilor ilfoveni sunt la mare căutare

Pentru a marca Ziua Națională a Agricultorului Român – 10 octombrie – ședința Colegiului Prefectural Ilfov, unde a fost prezentată activitatea Direcției pentru Agricultură Județeană Ilfov, a avut loc în paralel cu ”Târgul fermierului ilfovean și nu numai”, organizat de DAJ Ilfov, așa cum precizam la începutul articolului, în curtea Conacului stolnicului Constantin Cantacuzino, din Afumați.

Această acțiune de promovare a produselor agricole/agroalimentare românești a fost a doua dintr-o serie de trei astfel de evenimente, primul târg având loc pe 1 octombrie, la Ferma Animalelor, Pantelimon, iar cel de-al treilea, la sediul Instituției Prefectului Județul Ilfov, în București, pe 12 octombrie. 

La târg au participat producători de legume și fructe, apicultori, procesatori. Standurile pline i-au ademenit pe cumpărătorii încântați de calitatea produselor expuse.