Ședința Consiliului Județean Ilfov, din 31.03.2022
Ședința Consiliului Județean Ilfov, din 31.03.2022

◉ Aparatură medicală pentru dotarea spitalelor

◉ ”Cea mai sinceră prietenie”

◉ Asocieri pentru sport!

◉ Proiecte finanțate prin relocarea unor sume economisite

◉ Digitalizarea și optimizarea activității DGASPC Ilfov, orientată către cetățeni

◉ Pasarele pietonale administrate de CNAIR, în grija CJI

◉ Sectoare de drum, din Buftea, preluate pentru asfaltare, de către CJI

◉ Cine cumpără ”Ansamblul fostului Palat Știrbey”?

Ședință CJI Ilfov

@ Nouă pasarele pietonale de pe DN 1 trec în domeniul public al județului Ilfov și administrarea CJI, în vederea întreținerii acestora

În ultima zi a lunii martie, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean Ilfov au fost adoptate mai multe proiecte de hotărâri care vizează aprobarea documentației tehnico-economice, faza ”Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție” (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici privind servicii de proiectare, expertiză tehnică și D.A.L.I. pentru: obiectivele de investiții ”Sens giratoriu DJ 301 la intersecția cu DC 55 și sistematizarea zonei în comuna Cernica” și ”Reabilitare și modernizare DJ 301 A în localitatea Glina”.

Articol apărut în Jurnalul de Ilfov nr. 594, ediția print

Pag. 8-9, Actualitate, Jurnalul de Ilfov nr. 594, Peste 2 milioane de lei, pentru dotarea spitalelor din Buftea şi Judeţean
Pag. 8-9, Actualitate, Jurnalul de Ilfov nr. 594, Peste 2 milioane de lei, pentru dotarea spitalelor din Buftea şi Judeţean

De asemenea, a fost aprobată modificarea HCJI 142/2019 privind modificarea HCJI 71/2016 pentru aprobarea actualizării documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Realizare Sens Giratoriu DJ 301A (km. 7) și DC 55 (km. 3+400)”, dar și modificarea HCJI 183/2021, privind modificarea HCJI 68/2017 pentru aprobarea actualizării documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Construire pasaj suprateran pe DJ 101 la intersecția cu calea ferată, localitatea Buftea”.

În continuare, consilierii județeni au votat ”pentru” cofinanțarea din bugetul local al județului, cu 50.000 de lei, în vederea achiziționării de aparatură și echipamente medicale necesare dotării Spitalului de Obstetrică-Ginecologie Buftea și Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov. ”Am aprobat în ședința de Consiliu o cofinanțare pentru cele două unități medicale, ca să poată cumpăra aparatură. Spun cofinanțare pentru că noi contribuim cu 10%, iar restul sumei este acoperită de Ministerul Sănătății. Mă bucur când cele două spitale își adaugă aparatură pe lista de dotări, indiferent de unde vin banii, pentru că toate dotările se pun în slujba cetățenilor. Anul trecut, de exemplu, Spitalul Județean a accesat fonduri europene și a modernizat secția ATI, asta îneamnă servicii mai performante pentru cei care au nevoie. Anul acesta, CJ Ilfov alocă peste un milion și jumătate de lei spitalului din Buftea, pentru reparații și aparatură și peste șapte sute de mii de lei Spitalului Județean”, a explicat Hubert Thuma, președintele CJI.

”Cea mai sinceră prietenie”

Tot ”pentru” s-a votat și în cazul încheierii unui protocol de cooperare între județul Ilfov, prin Consiliul Județean, Fundația Adăpost pentru Cai Steaua Speranței și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov, în vederea realizării unui proiect de interes public. Este vorba de organizarea, de către fundație, pentru ­copiii din grija DGASPC Ilfov, de ateliere de creație și educaționale și de acțiuni de promovare a noțiunilor privind îngrijirea și asigurarea bunăstării animalelor. În acest moment, în adăpostul Steaua Speranței sunt 42 de cai care au fost abandonați (și maltratați) pe domeniul public. ”Din păcate, observăm o creștere îngrijorătoare a cazurilor de abuz împotriva animalelor în rândul copiilor. În opt din zece cazuri de abuz asupra câinilor, cailor sau pisicilor sunt implicați minori. Așadar, vă solicităm implementarea proiectului ”Cea mai sinceră prietenie”, prin care copiii din Centrul de plasament Periș și alți copii din județ să beneficieze de interacțiunea cu acești cai, cunoscut fiind faptul că este extrem de utilă în dezvoltarea emoțională – și nu numai a celor mici”, se arată în solicitarea Fundației adresată CJI.

 

Următorul proiect de hotărâre adoptat a vizat asocierea județului Ilfov, prin CJI, cu unele structuri sportive din Ilfov, în vederea realizării în comun a unor proiecte de interes public. Este vorba despre colaborarea cu Asociația Club Sportiv Equipark Berceni, pentru realizarea turneului ”Marele Premiu al județului Ilfov”, care se va desfășura în luna iunie 2022, Asociația Club Sportiv Valahii Golden Arms, pentru realizarea proiectului ”Educație prin sport – skandenberg”, Clubul sportiv Concordia Chiajna, pentru realizarea proiectului ”Promovarea sportului de performanță la nivelul copiilor și juniorilor din județ”, Clubul Sportiv orășenesc Voluntari 2005, pentru proiectul ”Educație sportivă prin echitație”, Clubul Polisportiv ”FC 1 Decembrie”, pentru proiectul ”Disciplină și respect prin box” și cu Asociația Clubul Sportiv Juniors Berceni, în vederea realizării proiectului ”Performanțe notabile în sport”.
Și tot despre derularea unui proiect sportiv este vorba și în cadrul proiectului de hotărâre, adoptat, privind încheierea unui protocol de cooperare între județul Ilfov, prin CJI și comuna Clinceni, prin Consiliul Local. ”Dezvoltarea și diversificarea activității sportive” are ca scop promovarea sportului și educației în rândul tinerilor și adolescenților, prin punerea în valoare a performanțelor sportivilor ilfoveni.

Proiecte finanțate prin relocarea unor sume economisite”

A fost adoptat și proiectul de hotărâre pentru modificarea HCJI 28/2020, privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe pentru asigurarea finanțării unor obiective de investiții de interes public. ”Fondurile pe care le are la dispoziție CJI sunt folosite cu maximă responsabilitate. De aceea, există și situații în care se fac economii în cadrul unor proiecte de investiții, iar sumele rămase sunt folosite în alte proiecte de infrastructură, utile pentru comunitățile ilfovene. În 2019, s-a aprobat contractarea unui împrumut de 148 de milioane de lei, pentru realizarea unor investiții. S-au făcut economii, astfel că fondurile necheltuite au fost realocate pentru alte proiecte, care vizează construirea sau modernizarea unor șosele, sensuri giratorii și poduri: DJ 101 Balotești – Grădiștea – în lucru, DJ 401 – finalizat, DJ 601A Buftea – finalizat, Str. Gării, Jilava – finalizat, DJ 100 Otopeni -Tunari – în lucru, DJ 101J – procedură de licitație, în evaluare, sens giratoriu DJ 301 – DC 55, Cernica – aprobare actualizare indicatori tehnico-economici, sens giratoriu DJ 301A – DC 55 – aprobare indicatori tehnico-economici, reabilitare pod DJ 401D peste râul Sabar, sat Crețești – în lucru, pod DJ 101B peste râul Ialomița, sat Lipia – proiect propus pentru finanțare și prin programul <<Anghel Saligny>>”, a explicat Ștefan Rădulescu, vicepreședinte CJI.

Digitalizarea și optimizarea activității DGASPC Ilfov, orientată către cetățeni”

Proiectul de hotărâre privind realizarea în parteneriat cu DGASPC Ilfov a proiectului ”OPTIM – Digitalizare și optimizare a activității ­DGASPC Ilfov orientată către cetățeni”, finanțat în cadrul apelului POCA/973/2/1 (CP16/2021 pentru regiunea mai dezvoltată) ”Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunea mai dezvoltată” a fost, de asemenea, adoptat. Valoarea totală a proiectului este de aproape 3 milioane de lei, lider de parteneriat este județul Ilfov, prin CJI, care contribuie cu 58.182 lei, diferența între valoarea eligibilă și valoarea asistenței financiare nerambursabilă (2.909.099,81 lei) și partener este ­DGASPC Ilfov, care contribuie cu 1.803,20 lei, diferența între valoarea eligibilă și valaorea asistenței financiare nerambursabile (90.160 de lei).

Pasarele pietonale administrate de CNAIR, în grija CJI

În cadrul ședinței de Consiliu s-a mai aprobat trecerea pasarelelor pietonale aflate pe raza județului Ilfov, din domeniul public al statului și administrarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) în domeniul public al județului Ilfov și administrarea CJI, în vederea întreținerii acestora. Este vorba despre 9 pasarele pietonale de pe DN 1, aflate în administrarea CNAIR (3 UAT Otopeni, la km. 13+170, km. 14+200 și la km. 16+300, 4 UAT Balotești, la km. 18+200, km. 20+671, km. 21+703 și la km. 22+680, 1 UAT Tâncăbești, la km. 27+310 și 1 UAT Cioplani, la km. 34+807).
Pe raza județului Ilfov se mai află 12 pasarele pietonale construite și administrate de către UAT din județ.
Încă un foraj hidrogeologic de exploatare a apei din surse subterane, în Găneasa
Asocierea județului Ilfov – CJI cu UAT Găneasa – CL Găneasa a fost aprobată în vederea realizării în comun a obiectivului de interes public ”Foraj hidrogeologic de exploatare a apei din surse subterane cu adâncimea de 200 m și un debit de 12 mc/oră”, în valoare totală de 272.855,1 lei. Constribuția CJI este de 245.569,59 lei și se alocă în funcție de veniturile încasate la bugetul local al județului, fiind prioritare proiectele aflate în derulare de CJI.

Pasarelă pietonală DN 1
Pasarelă pietonală DN 1

Sectoare de drum, din Buftea, preluate pentru asfaltare, de către CJI

A mai fost aprobată solicitarea preluării în administrarea CJI a unor sectoare de drum aflate în domeniul public al orașului Buftea și administrarea CL Buftea, pentru executarea lucrărilor de asfaltare. Este vorba despre 350 m din Str. 23 August (tronson 2) și 612 m – Str. Oltului.

Cine cumpără ”Ansamblul fostului Palat Știrbey”?

Proiectul de hotărâre privind privind neexercitarea dreptului de preempțiune de către județul Ilfov – Consiliul Județean – asupra imobilului situat în orașul Buftea, Str. Știrbei Vodă, nr. 36, înscris în CF cu nr. 50764 și nr. 7117, identificat cu nr. cadastral 50764-C1, 507964-C2 și 3914/1, imobil în suprafață de 27.718 mp (teren) și 2.104 mp (construcții), 212.216 mp din care 3.224 mp construcție la sol, monument istoric „Ansamblul fostului Palat Știrbey” cod IF-II-m-A-15257, conform Listei Monumentelor Istorice 2015, Anexă la Ordinul Ministrului Culturii și Patrimoniului Național nr. 2828/2015 a fost amânat.
Proprietarul ”Ansamblului fostului Palat Știrbey” – Bucharest Arena SA – se află în procedura insolvenței reglementată de dispozițiile Legii 85/2014. Scopul acesteia constă în ”instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului debitorului” – în acest caz, Bucharest Arena SA – ”pentru maximizarea gradului de valorificare a activelor și de recuperare a creanțelor (…)”. ”În acest context, vă înștiințăm cu privire la intenția de a vinde proprietatea denumită ”Palatul și Parcul Știrbey”, ca subansamblu funcțional de bunuri mobile și imobile (…) și vă solicităm să ne comunicați dacă vă exercitați dreptul de preempțiune”, se arată în înștiințarea transmisă CJI, în martie 2022, de EURO Insol, societate profesională de reorganizare și lichidare, lichidatorul judiciar al Bucharest Arena SA.
Menționăm că, prin HCL Buftea 56/31.03.2021 s-a aprobat neexercitarea dreptului de preempțiune pentru imobilul situat în Str. Știrbei Vodă, nr. 36. De asemenea, și Ministerul Culturii a comunicat că nu-și exercită dreptul de preempțiune asupra acestui imobil.
Proprietatea ”Palatul și Parcul Știrbey” se vinde ca subansamblu funcțional de bunuri mobile (imobil 1 – teren în suprafață de 212.216 mp, din care teren volei, teren tenis, debarcader mare, adăpost furaje, capelă (monument istoric), castel apă (monument istoric), hidrofor 1 și 2, spălător, debarcader mic, stăvilar, popicărie, 3 stații pompare, 2 magazii, intrare tunel, Palatul Știrbey (monument istoric), grotă, intrare tunel, vilă, bufet, trafo, regulator gaze, poartă și imobil 2 compus din teren în suprafață de 27.718 mp și următoarele construcții: sală multifuncțională ”Regina Maria” și centrală termică.
Valoarea de vânzare este 7,3 milioane de euro, la care se aplică TVA.
În urmă cu un an de zile, CJI a fost de acord să-și exercite dreptul de preempțiune asupra imobilului, însă ulterior, ”având în vedere prețul ridicat solicitat, a încercat să obțină fonduri din alte surse de finanțare, fondurile proprii fiind insuficiente. Dar fără rezultat”.