Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) aduce la cunoștința beneficiarilor că până la data curentă a autorizat la plată Ajutoare Naționale Tranzitorii (ANT) în sectoarele vegetal și zootehnic aferente Campaniei 2021 în valoare de 204.540.707,42 euro, din care:

 NT în sectorul vegetal, în sumă de 82.237.165,57 euro, respectiv:

● ANT 1  – Ajutor Național Tranzitoriu pentru culturile amplasate pe teren arabil – 80.122.968,37 euro;  ● ANT 3 – Ajutor Național Tranzitoriu pentru cânepa pentru fibră – 1.695,56 euro;  ● ANT 4 –  Ajutor Național Tranzitoriu pentru tutun – 636.551,84 euro;  ● ANT 5 –  Ajutor Național Tranzitoriu pentru hamei – 80.381,25 euro;  ● ANT 6 – Ajutor Național Tranzitoriu pentru sfecla de zahăr – 1.395.568,55 euro.

 NT în sectorul zootehnic, în sumă de 122.303.541,85 euro, respectiv: 

● ANT 7 – Ajutor Național Tranzitoriu – Schema decuplată de producție, specia bovine – sector lapte – 16.459.298,07 euro;  ● ANT 8 – Ajutor Național Tranzitoriu – Schema decuplată de producție, specia bovine – sector carne – 70.754.091,61 euro;  ● ANT 9 – Ajutor Național Tranzitoriu – Schema cuplată de producție, speciile ovine  – 31.102.980,88 euro;  ● ANT 9 – Ajutor Național Tranzitoriu – Schema cuplată de producție, speciile caprine – 3.987.171,29 euro. 

Pentru fermierii din județul Ilfov a fost autorizată la plată pentru Ajutoarele Naționale Tranzitorii din sectorul vegetal și sectorul zootehnic suma de 1.908.542,64 de euro.

Plățile pentru Ajutoarele Naționale Tranzitorii în sectorul vegetal și zootehnic Campania 2021 se fac în lei, la cursul de schimb valutar de 4,9475 lei/euro stabilit de Banca Centrală Europeană în data de 30.09.2021 și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C nr. 398/06 din 01.10.2021.

„În 10 zile de la adoptarea Hotărârii de Guvern prin care au fost aprobate plafoanele alocate ajutoarelor naționale tranzitorii pentru anul de cerere 2021, APIA a autorizat la plată 91,32% din alocarea totală de 223.976.950 euro. Creșterea substanțială a plafoanelor Ajutoarelor Naționale Tranzitorii față de Campania 2020 și efectuarea în regim de urgență a plății ajutoarelor naționale tranzitorii au fost o prioritate pe agenda mea de lucru”, a declarat ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Adrian Chesnoiu.  

„Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură continuă în ritm accelerat autorizarea la plată a Ajutoarelor Naționale Tranzitorii în sectoarele vegetal și zootehnic până la concurența plafoanelor alocate pentru anul de cerere 2021 conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 294 din 2 martie 2022, respectiv 88.562.700 euro plafon ANT sector vegetal și 135.414.250 euro plafon ANT sector zootehnic”, se arată într-un comunicat al instituției.

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.592