Proprietarii sunt obligați să verifice la primărie informaţiile privitoare la imobilele pe care le deţin și pot formula cereri de rectificare în cazul în care constată că înscrierile nu sunt în concordanță cu actele deținute

Peste 35.600 de cărți funciare au fost eliberate, gratuit, pentru proprietarii de imobile din județul Ilfov, prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023 (PNCCF), până în prezent, ne-a declarat Ruxandra Ghiba, directorul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Ilfov. Lucrările de cadastru general au fost finanțate din veniturile proprii ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), prin Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ilfov și ale UAT-urilor.

Astăzi a apărut nr. 520 al Jurnalului de Ilfov!

Potrivit directorului OCPI Ilfov, până la această dată au fost finalizate lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor la nivel de unitate administrativ-teritorială (UAT) în comuna 1 Decembrie, fiind eliberate 8.162 de cărți funciare și în comuna Copăceni, fiind eliberate 4.790 de cărți funciare. În lucru, având contract de prestări servicii încheiat, se află comuna Clinceni, cu un număr estimat de imobile de 4.787.

De asemenea, în cadrul lucrărilor de cadastru general pe sectoare cadastrale, până acum au fost finalizate sectoare cadastrale din comunele Afumați (1.509 imobile), Berceni (1.883 imobile), Bragadiru (166 imobile), Brănești (3.792 imobile), Buftea (2.773 imobile), Cernica (1.257 imobile), Ciolpani (147 imobile), Ciorogârla (133 imobile), Cornetu (292 imobile), Dascălu (670 imobile), Dobroești (325 imobile), Domnești (157 imobile), Glina (202 imobile), Grădiștea (1.961 imobile), Gruiu (259 imobile), Jilava (1.566 imobile), Măgurele (1.926 imobile), Moara Vlăsiei (1.865 imobile), Mogoșoaia (313 imobile), Nuci (227 imobile), Periș (1.180 imobile), Petrăchioaia (756 imobile), Ștefăneștii de Jos (653 imobile), Snagov (163 imobile), Tunari (263 imobile), Vidra (186 imobile).

Totodată, există în derulare lucrări de înregistrare sistematică la nivel de sector cadastral în localitățile Balotești, Bragadiru, Buftea, Cernica, Ciolpani, Ciorogârla, Dascălu, Dărăști Ilfov, Dobroești, Dragomirești Vale, Glina, Gruiu, Jilava, Moara Vlăsiei, Petrăchioaia, care însumează un număr estimat de 19.222 de imobile.

În același timp, se derulează în localitățile Bragadiru, Brănești, Dom­nești, Măgurele, Mogo­șoaia, Petrăchioaia, Ște­făneștii de Jos, Tunari, Vidra lucrări de înregistrare sistematică în baza unor contracte încheiate de comună din fonduri proprii, pentru un număr estimat de 79.030 imobile.

Aproape 30.000 imobile, în etapa de afișare publică

Dintre acestea, în acest moment, în etapa de afișare publică se află sectoare din comunele Bragadiru, Brănești, Ciorogârla, Glina, Mogoșoaia, Ștefăneștii de Jos, Vidra, totalizând 29.898 imobile, în etapa de soluționare a cererilor de rectificare/contestațiilor se află comuna Ciolpani, cu 351 de imobile, Jilava, cu 237 de imobile, Petrăchioaia cu 120 de imobile, Tunari, cu 1.673 de imobile, iar în etapa de verificare înainte de afișare publică se află Balotești, Domnești, Petrăchioaia, Dărăști Ilfov, cu un total de 2.497 imobile.

În prezent, din totalul de 40 de UAT-uri din județul Ilfov, două (1 Decembrie și Copăceni) sunt cadastrate în proporție de 100%, iar în alte 23 de UAT-uri se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în cadrul PNCCF atât la nivel de UAT, cât și pe sectoare cadastrale, totalizând un număr estimat de peste 103.000 de imobile, deci 60% dintre UAT-uri au lucrări în cadrul PNCCF.

În conformitate cu art. 12, alin. 12 din Legea 7/1996 actualizată, cu modificările și completările ulterioare, ”Reprezentanţii autorităţilor şi instituţiilor publice, ai regiilor autonome şi ai societăţilor comerciale cu capital parţial de stat, precum şi ai altor entităţi care deţin terenuri în administrare, aflate în proprietatea statului român sau a unităţilor administrativ-teritoriale, au obligaţia de a participa la identificarea şi măsurarea imobilelor în cauză’’.

”Astfel, prin adrese trimise către instituțiile publice, le informăm despre obligația legală de a participa activ la identificarea și verificarea imobilelor pe care le dețin în administrare/proprietate, iar în cazul în care au obiecțiuni față de înregistrările efectuate în documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare, pot depune cereri de rectificare însoțite de documente justificative. În această etapă, conform legii, toți proprietarii sunt obligați să verifice la sediul primăriei informaţiile privitoare la imobilele pe care le deţin și pot formula cereri de rectificare în cazul în care constată că înscrierile nu sunt în concordanță cu actele deținute. Această etapă are rolul de a da posibilitatea proprietarilor să verifice care sunt datele înscrise în documentele cadastrale ale imobilelor pe care le dețin”, a semnalat Ruxandra Ghiba.

Obiectivul principal al Programului Național de Cadastru și Carte Funciară este înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor (terenuri, clădiri și apartamente) din România în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară, a subliniat Ruxandra Ghiba.  Specialistul a atras atenția că mai multe informații referitoare la PNCCF sunt disponibile pe pagina web a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate lmobiliară, www.ancpi.ro.

”Programul Național de Cadastru și Carte Funciară continuă, așadar, în județul Ilfov și în diferite stadii de recepție pentru aproximativ 35.000 de imobile, din mai multe localități. Trebuie menționat faptul că din momentul în care am început în județ Programul Național de Cadastru și Carte Funciară, din 2016 și până în prezent, avem deja întabulate un număr de 36.000 de imobile. Deci suntem, acum, în recepție cu același număr de imobile pe care le-am recepționat în decurs de patru ani. Au început, așadar, să ajungă în etapa de recepție lucrările și contractele pe care ­le-au încheiat primăriile cu diverși prestatori. Se simte o accelerare a ritmului și deja începem să culegem roadele acestor lucrări. Foarte puține sunt localitățile care nu au făcut nici măcar un sector cadastral, iar motivul a fost prețul foarte mic, care nu era potrivit pentru imobilul intravilan construit”, ne-a explicat directorul OCPI Ilfov. Specialistul a spus că acest lucru s-a remediat însă printr-o modificare legislativă intrată în vigoare în august 2020.

”Deci, la acest moment, suntem în etapa de afișare publică a documentelor tehnice ale cadastrului  pentru  localitatea Vidra, pe întreg ­UAT-ul și pentru Mogoșoaia și este foarte important de știut că aportul proprietarului la această lucrare este deosebit de important. Astfel, proprietarul va face o verificare suplimentară împreună cu o comisie formată din reprezentanți ai executantului, reprezentanți ai oficiului de cadastru și ai primăriei, și poate solicita lămuriri despre înscrierea proprietății. Conform legii, OCPI verifică înscrierile imobilelor cu sarcini și încă un procent aleatoriu de 10% din lucrare”, spune directorul OCPI Ilfov.

Proprietarul  poate primi câte un draft de extras de carte funciară, așa cum va apărea imobilul înscris în cartea funciară când lucrarea va primi recepția finală. Proprietarul verifică dacă informațiile sunt corecte, respectiv numele proprietarului, suprafața, documentele care sunt înscrise. În situația în care se constată neconcordanțe, se face cererea de rectificare, o cerere care poate fi făcută doar în perioada de 60 de zile, cât lucrarea este în afișare. Ulterior nu se mai pot face rectificări decât prin instanță, iar acest lucru nu este de dorit. ”De aceea insistăm asupra importanței acestei etape de afișare publică și de dialog cu proprietarii de terenuri care pot să solicite aceste informații și online. Cererea online este la fel de valabilă, corectă, ca și cea făcută în fața comisiei, în condițiile în care proprietarul nu se poate deplasa, având în vedere și condițiile  generate de pandemia de coronavirus. Este important să comunicăm, cât se poate, și online. Proprietarii își pot transmite adresa de poștă electronică și pot solicita informații pur și simplu pe e-mail, iar cererea de rectificare online se va înregistra în registrul de cereri.  Încurajăm proprietarii să pună întrebări, să vină, să verifice, pentru că de asta va depinde calitatea și corectitudinea lucrării”, a punctat Ruxandra Ghiba.

Potrivit oficialului, s-a terminat afișarea la Ștefănești, o localitate unde a constatat că lumea a învățat să vină la primărie, deci există exercițiul acesta. ”Cred că în continuare trebuie insistat asupra acestui aspect”, a mai spus directorul.

Modificări legislative importante, în domeniu

În privința modificărilor legislative venite în sprijinul realizării lucrărilor de cadastru, directorul OCPI Ilfov ne-a spus că sumele decontate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) pentru realizarea lucrărilor de cadastru general vor fi majorate. Măsura este menită să accelereze Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară 2015-2023 (PNCCF), susţinut de Guvernul României, şi face parte din Legea pentru modificarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare intrată în vigoare în august 2020.

Potrivit actului normativ, ANCPI va plăti între 84 şi 184 de lei (fără TVA) pentru înregistrarea unui imobil în evidenţele de cadastru şi carte funciară prin PNCCF. Potrivit noilor reglementări, suma decontată de ANCPI pentru lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor va fi majorată cu un coeficient ce va fi stabilit prin ordin al președintelui agenției. Astfel, persoanele fizice şi juridice autorizate să execute lucrări de cadastru general vor primi o sumă majorată pentru deschiderea unei cărţi funciare, în funcţie de gradul de acoperire cu construcții al imobilului teren.

Programul este finanţat din veniturile proprii ale ANCPI, din fonduri externe obţinute prin Programul Operaţional Regional, dar şi din bugetul local al primăriilor. Potrivit legii, au prioritate sectoarele cadastrale care cuprind terenuri aferente proiectelor de infrastructură de interes naţional şi terenuri agricole subvenţionate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA).

”Noi estimăm că prețul pe terenul intravilan va crește de cel puțin trei-patru ori, ceea ce pentru județul Ilfov va fi foarte important, având în vedere că este un județ cu suprafață mică de extravilan, dar cu mult intravilan intens construit, fiind zonă în jurul Bucureștiului, zonă metropolitană a Capitalei. Zona construită este predominantă. Ca atare, interesul pentru contractele de acest fel va fi mai mare din partea pres­tatorului, care va avea un preț corect plătit pentru imobil și pentru primăriile care lucrează din fonduri proprii. În acest demers am avut-o alături pe dna. senator Nicoleta Pauliuc care, în comisiile de specialitate din Senat, a muncit foarte mult pentru această modificare, pentru că a înțeles cât de importantă este pentru județul nostru, mai ales că nici Ilfovul, nici Capitala nu beneficiază de fonduri europene prin Programul Operational Regional pentru cadastru sistematic. Este important că primarii noștri au înțeles și au participat la lucrările de cadastru sistematic cu fonduri din bugetul UAT. Primăriile au stabilit prețul, au dat mai mult de 60 de lei. Legea le-a permis să lucreze în felul acesta, ei urmând să ceară ANCPI prețul în vigoare conform legii, la momentul când fac cererea de restituire a banilor. Așadar, în momentul în care primăriile din Vidra, Mogoșoaia, Ștefăneștii de Jos, Tunari, Măgurele sau Brănești vor cere bani de cofinanțare, îi vor primi pe imobil, la prețul care este în vigoare la momentul cererii. Deci și primăriile care au finanțat încă de acum 3-4 ani lucrări de cadastru sistematic vor primi înapoi o parte importantă din suma plătită, prin cofinanțare de la ANCPI”, a mai spus directorul OCPI Ilfov.

O altă modificare legislativă importantă se referă la cofinanțarea planurilor de parcelare întocmite de autorizat, conform contractului cu UAT. ”Aceste planuri parcelare care se finalizează cu numere cadastrale și înscriere în carte funciară vor fi plătite din aceiași bani ai Programului Național de Cadastru și Carte Funciară. Dna. senator Pauliuc este destul de ancorată în problema fondului funciar din județ și a pledat pentru aceste modificări legislative, astfel că noi așteptăm acum să apară o accelerare a finalizării legilor proprietății. Acesta era unul dintre impedimentele emiterii titlurilor de proprietate, pentru că nu aveam planuri parcelare, iar primăriile nu aveau fonduri pentru a face contracte cu persoane autorizate”, a explicat Ruxandra Ghiba.

La fel de importantă este și problema exproprierilor. Toate obiectivele de investiții precum inelul de centură A0, Terminalul 3 de la Aeroportul Internațional Otopeni, calea ferată Gara de Nord – Otopeni, toate aceste lucrări, conform legii exproprierilor, necesitau lucrări de cadastru sistematic pentru a avea o situație clară juridică, la zi, a proprietății. ”Ca să se poată face exproprieri, s-a lucrat în ritm susținut, în mod special pe traseul acestor obiective de investiții. Avem un parteneriat solid cu primăriile din județ, care înțeleg importanța acestui proiect, și odată cu aceste modificări de lege sper să avem și prestatori mult mai interesați și mai ancorați în ceea ce înseamnă lucrul la noi, în Ilfov, unde este mult mai complicat”, a încheiat Ruxandra Ghiba.